Search Results: 709 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน นำเสนอขายอาหารสัตว์เลี้ยง ให้กับร้าน Pet Shop คลินิก และโรงพยาบาลสัตว์ต่างๆ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ลิตเติ้ล พอส์ จำกัด

เมืองสุราษฎร์ธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานบริหารการขายประจำสาขา คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี # เพศ ชาย / หญิง #...

บริษัท ซิวลามีเนชั่น จำกัด

เมืองสุราษฎร์ธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมภาคใต้ กลุ่มโรงโม่หิน กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล กลุ่มโรงปาล์ม กลุ่มโรงยาง ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มยูไอ ไพศาล

เมืองสุราษฎร์ธานี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ทำสรุปรายจ่าย รายวัน สรุป บัญชี รายเดือน และ บัญชี อื่นๆ ของ บริษัท แยกประเภท บัญชี ได้ คุณสมบ...

MP168 Construction Engineering Co.,Ltd.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน โรงเรียนสอนภาษาจงหัวอินเตอร์ รับสมัครพนักงาน Admin ประจำโรงเรียน ลักษณะงาน - ประสานงานกับสถานศีกษ...

บริษัท แปซิฟิคแพลน จำกัด

เมืองสุราษฎร์ธานี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สามารถดูงานและควบคุมงานของโครงการให้ได้คุณภาพและตามแผนงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุไม่เกิน...

บริษัท สมุย แซนส์ จำกัด

เกาะสมุย
4 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

รายละเอียดงาน สามารถดูแลซ่อมแซม ไฟฟ้า แอร์ ประปา และ อุปกรณ์อีเล็กโทรนิคต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # มีประสบการณ์แ...

บริษัท ลองเบย์ รีสอร์ท จำกัด

เกาะพะงัน
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ดูแลระบบAuto scan ของคลังสินค้า -ดูแลระบบ ERP ของบริษัท -Support ลูกค้า VIP , Franchise , สาขา และ...

บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

กาญจนดิษฐ์
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดำเนินการควบคุมเพื่อ บ่งชี้ คัดแยก ตรวจสอบซ้ำ และ พิจารณาดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด...

บริษัท วาย.ที. รับเบอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

พุนพิน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเรื่องงานสินเชื่อ ประสานงานเอกสารกับบุคคลภายใน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพ...

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

เมืองสุราษฎร์ธานี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้รับผิดชอบงานในแต่ละส่วนของแผนก อย่างเช่น รายรับ รายจ่าย ต...

บริษัท ลองเบย์ รีสอร์ท จำกัด

เกาะพะงัน
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ขับรถมินิบัสรับ-ส่งผู้โดยสารตามเส้นทางและเวลาที่กำหนด -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สม...

กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่

ดอนสัก
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -รับเคลียร์ฝ่ายขาย -ให้พนักงานเบิกเงิน เบิกออเดอร์ออกทำงาน -ลงรายการในสมุด+คอม คุณสมบัติผู้สมัคร...

บริษัท เซฟตี้ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เมืองสุราษฎร์ธานี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับโทรศัพท์ จัดทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า คีย์ข้อมูลต่างๆ รับออเดอร์จากฝ่ายขาย Support ข้อมูลต่างๆ ...

บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด

พุนพิน
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ออกแบบ ควบคุม ติดตามการทดลองต่างๆ บันทึกและจัดทำรายการ รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาและปรับปรุง...

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

กาญจนดิษฐ์
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วางแผน และ ควบคุมการรับ / จ่าย / จัดเก็บ / รับคืน ควบคุมวัตถุดิบและสารเคมีคงคลัง ควบคุมดูแลการทำงา...

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

พุนพิน
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.เขียนแบบงานใหม่ๆ และแก้ไขแบบเดิมให้ตรงกับหน้างานจริง 2.ตรวจเช็คแบบจาก Out Source 3.จัดเ...

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

เมืองสุราษฎร์ธานี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานในตลาด ในพื้นที่การปฏิบัติงานจริง โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็น...

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

เมืองสุราษฎร์ธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ออกแบบ เขียนแบบ นำเสนองาน ประสานงาน ควบคุมงานตามที่ออกแบบ และดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบ...

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

พุนพิน
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป ในการดำเนินงานห้องอาหารให้มีความเรียบร้อย 2. ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาในร้าน...

บริษัท ซาโปรี จำกัด

เกาะสมุย
13 วันที่ผ่านมา