Search Results: 4 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานงานด้านความปลอดภัยตามที่กฏหมายกำหนด และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # หญ...

บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

กระทุ่มแบน
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ...

บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับคว...

บริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา
 ...มัย และความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบรับรอง จป.วิชาชีพ # หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิศษ ... 

บริษัท จ.ไทยสยาม อุตสาหกรรม จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา