Search Results: 1,080 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน True shop ประจำห้าง ทุกสาขา ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูล... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

แม่สาย
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : รายละเอียดงาน การให้ความรู้แก่ลูกค้าในการใช้งานสินค้าให้ บริการ หลังการ ขาย และให้การสนับสนุนการ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

จังหวัดเชียงราย
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : True shop ประจำ ห้าง ทุกสาขา ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

จังหวัดสุพรรณบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : True shop ประจำ ห้าง ทุกสาขา ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

จังหวัดกำแพงเพชร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : True shop ประจำ ห้าง ทุกสาขา ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

สุรินทร์
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - TRUE SHOP ยืนประจำช้อป เชียร์ ขาย สินค้าของทรู ซิม อุปกรณ์มือถือ ต่างๆๆ แนะนำโปรโมชั่นของ ทรู ให้... 

บริษัท กู๊ดดี๊ รีซอร์ส เซอร์วิส จำกัด

จังหวัดเชียงใหม่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : True shop ประจำ ห้าง ทุกสาขา ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

จังหวัดเชียงราย
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : True shop ประจำ ห้าง ทุกสาขา ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

เลย
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : True shop ประจำ ห้าง ทุกสาขา ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

สกลนคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : True shop ประจำ ห้าง ทุกสาขา ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ... 

บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 วันที่ผ่านมา
 ...กลง จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : True Shop สาขาตราด ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 549/... 

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

จังหวัดตราด
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เป็นผู้ช่วยของผู้จัดการสาขาและทำหน้าที่แทนผู้จัดการร้านในกรณีผู้จัดการหยุดหรือไม่ได้ปฎิบัติที่สาข...

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้าน -เน้นการดูแลและสั่งซื้อสินค้า -ดูแลการจัดการขั้นตอนการรับสินค้า -ปฎิบัติ...

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับ-ส่งเอกสารภายในระหว่างบริษัท ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 2. จัดเก็บ คัดแยกเอกสารและจ...

บริษัท ยูอินโฟ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดของงาน -เป็นตัวแทนสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ -ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้า ...

บริษัท มีตังค์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เสนอขายโทรศัพท์มือถือ • สรุปยอดขายและเช็คสต็อกสินค้า • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ ...

บริษัท อเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ True shop ประจำห้าง ทุกสาขา ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านข้... 

นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด

นครปฐม
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำหน้าที่ตอบแชท พูดคุยกับลูกค้าที่สอบถามเกี่ยวกับสินค้า เข้ามาทางช่องทางออนไลน์ - ค้นหาสินค้าที่...

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เสนอขายโทรศัพท์มือถือ • สรุปยอดขายและเช็คสต็อกสินค้า • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ ...

บริษัท อเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติที่ต้องการ - วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี - มีประสบการณ์ด้านสะดวกซื้อ หรืองานด้านค้าปลีกอย่...

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา