จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Training

1-20 จาก 3090 ผลการ

บริษัท อิปปุโดะ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เน้นผู้ผ่านการทำงานด้านร้านอาหารโดยตรง1. พัฒนาแผนการฝึกอบรมประจำปี2. วางแผนและนำเสนอแผนการฝึกอบรม พ...
4 วันที่ผ่านมา
Asia Insurance 1950 Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Provide support in all aspect of training matters, including identify training needs, review and ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานขายให้บรรลุตามเป้าหมาย-จัดบรรยายสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานขาย-จัดทำเอ...
2 วันที่ผ่านมา
The Orthodontist Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ร่วมกำหนดแนวทาง วางแผนการพัฒนาบุคลากร จัดทำแผนฝึกอบรม ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรและนำเสนอผลการพัฒนาบุ...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำกลยุทธ์และแผนการพัฒนาบุคลากร การจัดการฝึกอบรม การจัดเก็บฐานข้อมูลการอบรม กา...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท โนดุ ฟู้ดส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมมารตฐานเกี่ยวกับงานด้านฝึกอบรมโดยตรงเท่านั้น ดูแลด้านการปฏิบัติงานสาขา มีความรู้เฉพาะด้านร้าน...
16 วันที่ผ่านมา
TQM Insurance Broker  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Summary:Manage, plan, deliver and monitor training programs and/ or learning solutions for comp...
3 วันที่ผ่านมา
Girl Friday Ltd. Part.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...he function focus on Organization Development and Staff Training & development- Establish annual training plan- Organize... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนอัตรากำลังคน จัดทำกลยุทธ์การสรรหา และคัดเลือก2. ควบคุม ตรวจสอบ นำเสนออนุมัติการทำสัญญาจ้าง...
3 วันที่ผ่านมา
Sunglass Hut (Thailand) Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...l store, designing, implementing and driving all of the training initiatives (Runway, Natural selection) for your region... 
21 วันที่ผ่านมา
LightBlue Environmental Consulting Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ับผิดชอบ • Identifying and assessing future and current training needs• Drawing an overall or individualized training an... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอก เทเลคอม 999 จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ SSUP Groupกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านความงาม และ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...quired to deliver new employee orientation and on-going training for call center personnel. On-going training classes in... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด  -  นนทบุรี
 ...ponsibilities-Create, conduct and evaluate all in-house training programs and materials including orientation, product k... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีเอฟเอส (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดวางแผนการฝึกอบรมพนักงานขาย 2. ประเมินการฝึกอบรม 3. ติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานขาย เพื่อปรับป...
21 วันที่ผ่านมา
Dimension Data (Thailand)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ •Develop and win new competitive accounts in identified segment markets (Media & Comm, Financial Se...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Training plan & execution, overall training & staffs development activities-Training & development... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท แมนดาริน โคลธิ่ง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝึกสอนการเย็บผ้าให้แก่พนักงานเย็บ วางแผนการเย็บและตั้งเป้าหมายให้กับพนักงานเย็บ โดยจะต้องสามารถอธิบ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเคร...  -  นนทบุรี
- ประสานงานการจัดอบรมกับผู้เกี่ยวข้อง (ผู้เข้าร่วมอบรม, วิทยากร, ฯลฯ) ให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม - ดูแลความเรียบร้อยในวั...
2 วันที่ผ่านมา