จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Training

1-20 จาก 2218 ผลการ

Anantara Riverside Bangkok Resort  -  กรุงเทพมหานคร

- Assist a training manager all of training program such as in house training, training record, orientation,etc. - 1 yea... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

12500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาพนักงาน / จัดทำสื่อในการรับสมัครพนักงน / ประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร- เอกสารเกี่ย...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด ( TCC Group)  -  กรุงเทพมหานคร

1. จัดทำแผนการฝึกอบรมตามนโยบายบริษัทฯ 2. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ 3. จัดทำคู่มือหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ 4. เป็น...
2 วันที่ผ่านมา

The Orthodontist Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ร่วมกำหนดแนวทาง วางแผนการพัฒนาบุคลากร จัดทำแผนฝึกอบรม ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรและนำเสนอผลการพัฒนาบุ...
22 วันที่ผ่านมา

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำคู่มือ/ เอกสารหลักสูตรการฝึกอบรม2. ประสานงาน และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม ในหลักสูตรที่ร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Sang Chai Meter Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 22000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานการเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับสินค้า กับพนักงานขายและลูกค้า- จัดทำสื่...
24 วันที่ผ่านมา

บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานขายให้บรรลุตามเป้าหมาย-จัดบรรยายสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานขาย-จัดทำเอ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Manpower  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สอนงาน ควบคุม ดูแล และบริหารพนักงานในทีม-จัดตารางการทำงานให้กับพนักงาน-ดูแลประสานงานหน่วยงานต่างๆ ...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ออกแบบหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนให้กับพนักงาน New Staff / Existing• เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

คนหางาน  -  กรุงเทพมหานคร

30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ศึกษาข้อมูลองค์กร และออกแบบหลักสุตร แผนการเรียนการสอน- มีการวางแผนงานจัดอบรม ให้กับพนักงาน - จัดท...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บจก.อินฟินิตี้สปาเซอร์วิสเซส  -  บางรัก, ภาคกลาง

 ...- Yearly Company Outing ( Staff Party ) Spa Development Training Manager 16-Jan-18 เลขอ้างอิงตำแหน่งงาน JTH30000300154... 
3 วันที่ผ่านมา

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำแผนฝึกอบรม Product Knowledge- ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับ Product Knowledge คุณสมบัติ เพศ : หญิ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำกลยุทธ์และแผนการพัฒนาบุคลากร การจัดการฝึกอบรม การจัดเก็บฐานข้อมูลการอบรม กา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Trainer for all courses for the Training Operation - K Bancassurance Team, the Training Operation... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม  -  กรุงเทพมหานคร

40000 - 60000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ **ภาระหน้าที่หลัก คือ ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ งานทรัพยากรบุคคล ในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นที่งานสรรหา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานแนะนำความงาม ก่อนลงปฏิบัติงานสาขา 2. เป็นวิทยากรอบรมด้านผลิตภัณฑ์ความงาม และการปฏิบัติงาน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

1. เป็นผู้สอนหรือให้ความรู้พนักงาน Telesales เกี่ยวกับบริการประกันภัยรถยนต์และเทคนิคการขาย ก่อนที่พนักงานจะเริ่มลงปฏิบ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Valeo  -  เมืองระยอง

Establish short – term and long – term training. Development strategies for plant operation as to align with the busi... 
13 วันที่ผ่านมา

Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi  -  อ่าวนาง

ระดับการศึกษา - คุณสมบัติ - คุณสมบัติ คุณสมบัติ สนใจติดต่อคุณDirector of HR
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ 1.เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี 2.วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 3.มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี 4.มีวินัย และทักษะการสื...
4 วันที่ผ่านมา