ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Training

1-20 จาก 8272 ผลการ

บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 22000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สำรวจและจัดทำแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงานประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ - เตรียม/ ประสานจัด...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท มาวิน ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี พัฒนาบุคคลากร ประสานงานเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมภายในและการจัดอบรมมภายนอกบริษ...
3 วันที่ผ่านมา

Blackcanyon (Thailand)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดำเนินการฝึกอบรม(สอน)ในหลักสูตรมาตรฐานตามโครงสร้างขององกรค์-สรุปงานเอกสารของแผนก-VISIT STOREร้านค้...
6 วันที่ผ่านมา

The Orthodontist Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ร่วมกำหนดแนวทาง วางแผนการพัฒนาบุคลากร จัดทำแผนฝึกอบรม ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรและนำเสนอผลการพัฒนาบุ...
4 วันที่ผ่านมา

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsibilities• Manage training needs survey, prepare in house training, and execute training nee... 
5 วันที่ผ่านมา

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD  -  จังหวัดสมุทรปราการ

24000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหาพนักงานให้ทุกแผนกติดตามผลการทำงานของพนักงาน ทำ KPIอบรมและพัฒนาทักษะพนักงาน คุณสมบัติ เพศ : ชา...
5 วันที่ผ่านมา

FR (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานสรรหา- สรรหาบุคลารกรทุกระดับในองค์กร- วางแผนการสรรหาบุคคลากรตามโครงสร้างและตามเวลาที่กำหนด- จัดป...
4 วันที่ผ่านมา

FR (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - Map out annual training plans for management.- Design and develop training programs (outsource an...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนฝึกอบรม,ดำเนินการฝึกอบรม-ติดต่อวิทยากรภายนอก-จัดทำเอกสารประเมินผลการฝึกอบรม-ติดต่อประสานงานภ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ * การจัดการด้านงานฝึกอบรม* เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ / จัด WorkShop ภายในองค์กร* นำเสนอแนวทางพัฒนาอ...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท แคนอินโนเวชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำหน้าที่ในการอบรมการใช้งานซอฟท์แวร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับพนักงานและลูกค้า2. จัดเตรียม...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

15000 - 18000 บาท
 ...tion • Responsible for day-to-day Recruitment including training & development and Organize and implement an in-house tr... 
18 วันที่ผ่านมา

กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม  -  กรุงเทพมหานคร

40000 - 60000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ **ภาระหน้าที่หลัก คือ ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ งานทรัพยากรบุคคล ในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นที่งานสรรหา...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3ป...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Skyworth (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. อบรบสินค้าตัวใหม่ให้กับพนักงาน PC2. ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกได้เป็นอย่างดี3...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำแผนฝึกอบรม Product Knowledge- ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับ Product Knowledge คุณสมบัติ เพศ : หญิ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดอบรมด้านความรู้ผลิตภัณฑ์ประกันให้กับพนักงานสาขา โดยทำหน้าที่เป็นผู้จัดและเป็นวิทยากรอบรม- วางแ...
19 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น แพคเกจ และบริการของ AIS รวมทั้งแจ้งผลดีท...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท บันเลือง ชินอินเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Develop curriculum for dealership staff capability improvement to meet the requirements.- Develop...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท เดอะ ฮิโระ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
1.จัดทำแผนการฝึกอบรม พนักงานประจำสาขา 2. ดำเนินการฝึกอบรมแผนการฝึกอบรม 3.ติดตามผลการฝึกอบรม 4.คิดค้น พัฒนา ปรับปรุ...
1 วันที่ผ่านมา