จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Training

1-20 จาก 2824 ผลการ

PCS Security and Facility Services Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Training coordinator คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้น...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม 2.ดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ถูกต้องตามขั้นตอน การจัดฝึกอบรมและแผนงานที่กำห...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3ป...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Training plan & execution, overall training & staffs development activities-Training & development... 
13 วันที่ผ่านมา
Asia Insurance 1950 Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Provide support in all aspect of training matters, including identify training needs, review and ... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีเอฟเอส (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดวางแผนการฝึกอบรมพนักงานขาย 2. ประเมินการฝึกอบรม 3. ติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานขาย เพื่อปรับป...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แดพเพอร์ เจ็นเนอรัล อะแพเร็ล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ "Dapper General Apparel Co., Ltd."HR Manager guides and manages the overall provision of Human Reso...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...Training : -To be trainer for orientation, co-ordinated training program and following evaluation new staff -To responsi... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัทอิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดของของหน่วยงานฝึกอบรม ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี2.ทำหน้าที่วางแผนปรับปรุงก...
7 วันที่ผ่านมา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ SSUP Groupกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านความงาม และ...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) Responsible for Training Needs Survey and Training Plan, including measure and evaluate effectiv...
20 วันที่ผ่านมา
CMC Biotech Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...all activities, programs and surveys.7. Coordinate with Training and Development Personnel to follow up all Training Eva... 
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานขายให้บรรลุตามเป้าหมาย-จัดบรรยายสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานขาย-จัดทำเอ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Set planning training all of year-Coordinate about training -Coordinate with HR Department at over... 
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดอบรมด้านความรู้ผลิตภัณฑ์ประกันให้กับพนักงานสาขา โดยทำหน้าที่เป็นผู้จัดและเป็นวิทยากรอบรม- วางแ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานแนะนำความงาม ก่อนลงปฏิบัติงานสาขา 2. เป็นวิทยากรอบรมด้านผลิตภัณฑ์ความงาม และการปฏิบัติงาน...
1 วันที่ผ่านมา
Central Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.พัฒนาแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงานในสังกัด โรบินสัน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือ และติดตามผลการฝึกอบรม 2.จัด...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท ข้าวปั้นเอโดะ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-อบรม พนักงานบริการ /งานขาย สวัสดิการ : - เซอร์วิส ชาร์จ - ทิป - ค่าอาหารพนักงาน - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แพทย์จัดฟัน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-ร่วมกำหนดแนวทาง วางแผนการพัฒนาบุคลากร จัดทำแผนฝึกอบรม ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรและนำเสนอผลการพัฒนาบุคลากร -จัดทำเอกสาร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1.กำหนดแนวทาง วางแผนการพัฒนาบุคลากร ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร และนำเสนอผลการพัฒนาบุคลากรต่อผู้บริหาร, ตรวจสอบการ...
1 วันที่ผ่านมา