จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Training

1-20 จาก 1279 ผลการ

บริษัท อิปปุโดะ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เน้นผู้ผ่านการทำงานด้านร้านอาหารโดยตรง1. พัฒนาแผนการฝึกอบรมประจำปี2. วางแผนและนำเสนอแผนการฝึกอบรม พ...
6 วันที่ผ่านมา
Sunglass Hut (Thailand) Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...l store, designing, implementing and driving all of the training initiatives (Runway, Natural selection) for your region... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอก เทเลคอม 999 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไ...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพลินวาน จำกัด (สำนักงานใหญ่)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานOperationในส่วนร้านเพลินวานพาณิชย์ บริหารยอดขายและมีทักษะความสามารถอบรมพัฒนาทักษะพนักงานได...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิมจูฟูดส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการฝึกอบรม2. สามารถสอนระดับพนักงานสาขาได้ มีความสามารถในการถ่ายทอด คุณสมบัต...
3 วันที่ผ่านมา
EXPERTEAM CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Coordinater with line manager in identifying individual training needs plan and preparing annual d...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท โนดุ ฟู้ดส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมมารตฐานเกี่ยวกับงานด้านฝึกอบรมโดยตรงเท่านั้น ดูแลด้านการปฏิบัติงานสาขา มีความรู้เฉพาะด้านร้าน...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท แคนอินโนเวชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำหน้าที่ในการอบรมการใช้งานซอฟท์แวร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับพนักงานและลูกค้า2. จัดเตรียม...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีเอฟเอส (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดวางแผนการฝึกอบรมพนักงานขาย 2. ประเมินการฝึกอบรม 3. ติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานขาย เพื่อปรับป...
4 วันที่ผ่านมา
SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ SSUP Groupกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านความงาม และ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3ป...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนอัตรากำลังคน จัดทำกลยุทธ์การสรรหา และคัดเลือก2. ควบคุม ตรวจสอบ นำเสนออนุมัติการทำสัญญาจ้าง...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ Position: Training SpecialistLocation: The Mall NgamwongwanJob Responsibilities:1. Design training ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดอบรมด้านความรู้ผลิตภัณฑ์ประกันให้กับพนักงานสาขา โดยทำหน้าที่เป็นผู้จัดและเป็นวิทยากรอบรม- วางแ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด  -  นนทบุรี
 ...ponsibilities-Create, conduct and evaluate all in-house training programs and materials including orientation, product k... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดฝึกอบรมภายใน และประสานงานการฝึกอบรมภายนอก-บันทึกประวัติการฝึกอมรมของพนักงาน-การจัดทำแผนการพัฒนา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
reeracoen recuruitment co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ี่ความรับผิดชอบ To plan, develop, conduct and supervise training and development programs according to business needsTo ... 
13 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  กรุงเทพมหานคร 23000 - 25000 บาท
 ...R Sections. - Especially organization development and training. - Male/Female, Age 23-28 years old - Bachelor’s Degr... 
2 วันที่ผ่านมา
Advanced Research Group Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ... & Responsibilities Job Purpose: Provision of all training in hard skill and soft skills: Product, systems, Busine... 
6 นาทีที่ผ่านมา
Strike Force (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
Duties & Responsibilities 1. วางแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและตามนโยบายของบริษัท 2...
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา