จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Tester

1-20 จาก 126 ผลการ

บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ การวางแผนการทดสอบ(Plan testing)ทดสอบทั้งระบบ(Test the whole system)ทดสอบเพื่อการยอมรับสามารถทดสอบขั...
1 วันที่ผ่านมา
K.STONE CORPORATION  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ •At least 1 year experience in test processes maintaining test scenarios, test cases and test steps...
1 วันที่ผ่านมา
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Qualifications:• Thai Nationality ONLY• Bachelor or Master’s degree in Computer Science, Informatio...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ears experience in Software Quality Assurance / Software Tester.• Applicants must have Software Testing Methodologies sk... 
5 วันที่ผ่านมา
BeWhale Consulting Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsibilities: - Become an expert in the system that you are testing.- Take ownership of the qua...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนและออกแบบการ test application ของทางบริษัท2.ทดสอบการใช้งานของระบบ เพื่อให้การใช้งานตรงกับคว...
2 วันที่ผ่านมา
Infinite Computing System Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ QualificationThai Nationality only, age 24- 30 years old Minimum 2 years experience in Software Tes...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท อี ดิทริบิวชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทดสอบ Software โดยเขียน Test Case พร้อมทำเอกสารรายงานผลการทดสอบ - เรียนรู้และทำความเข้าใจการทำงาน...
11 วันที่ผ่านมา
Infinite Computing System Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Create and Execute Test Cases and Test Scenario for application software.• Preparing Test Data (I...
5 วันที่ผ่านมา
อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Software Tester คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ป... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Online Asset Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ :ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 25 ปีวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสายเกี่...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...es or related fields.- 4+ years of related experience in Tester and QA, Assurance industries (advantage).- Experience in... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท อดิ รีซอร์สซิ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Qualifications:•Thai Nationality only.•Bachelor's Degree in Computer Science, Information Technolog...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิว อาร์ เอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Perform feature and functional testing for mobile application, web application, back office applica...
1 วันที่ผ่านมา
Orisma Technology Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์การทำงาน Tester หรือ Programmer ไม่น้อยกว่า 1 ปี- มีประสบการณ์การทำเอกสา... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเตรียมข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานของฝ่ายประกันวางแผนทดสอบระบบงาน และจัดเตรียม...
8 วันที่ผ่านมา
TOPTIER IT MANPOWER COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร
 ...เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 3 ปี ด้าน Software Tester หรือ Software Quality Assurance (QA) - มีความรู้ความเข้า... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทดสอบการทำงานของฟังก์ชั่นใหม่ๆ ที่โปรแกรมเมอร์พัฒบนาขึ้น- วิเคราะห์ จัดเตรียมการทดสอบ ˆ‹ ™‹‡ˆ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ะคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวน: 2 อัตราSoftware Tester / QAประสบการณ์ : 2 – 5 ปีความรู้ความสามารถ : ทดสอบหาข้อผ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Conduct testing processes required in creating a quality releasable increment of product for each...
1 วันที่ผ่านมา