จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Tester

1-20 จาก 35 ผลการ

บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนและออกแบบการ test application ของทางบริษัท 2.ทดสอบการใช้งานของระบบ เพื่อให้การใช้งานตร...
15 วันที่ผ่านมา
Elabram Systems Co., Ltd .  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ• Create test case, test script forBack-End Products Test• Analyze and Design C...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ears experience in Software Quality Assurance / Software Tester. • Applicants must have Software Testing Methodologies... 
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ การวางแผนการทดสอบ(Plan testing) ทดสอบทั้งระบบ(Test the whole system) ทดสอบเพื่อการยอมรับ ...
18 วันที่ผ่านมา
VP Advance Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการทดสอบ 2. ออกแบบการทดสอบระบบ Software ได้ เช่น Test Case ระดับ Unit Test, Integrati...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิว อาร์ เอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Perform feature and functional testing for mobile application, web application, back office a...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท จีเนียสซอฟต์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...or related fields. - 4+ years of related experience in Tester and QA, Assurance industries (advantage). - Experience... 
19 วันที่ผ่านมา
เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, MIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง• มีประสบการณ์ทำงานด้านการ...
9 วันที่ผ่านมา
Professional Service Provider Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทดสอบการทำงานของฟังก์ชั่นใหม่ๆ ที่โปรแกรมเมอร์พัฒบนาขึ้น- วิเคราะห์ จัดเตรียมการทดสอบ ˆ‹ ™‹‡ˆ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท จัดหางาน ท็อปเทียร์ ไอที จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ี่ยวข้อง - มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 3 ปี ด้าน Software Tester หรือ Software Quality Assurance (QA) - มีความรู้ความเข้... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ข้อง คุณสมบัติเพิ่มเติม มีประสบการณ์ UAT/ Software Tester มาก่อน สวัสดิการ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ทุนการศึ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Elabram Systems Co., Ltd .  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการทดสอบ Plan testing2. ทดสอบืั้งระบบ Test the whole system 3. ทดสอบเพื่อการยอมรับ4. สามารถ...
18 วันที่ผ่านมา
Elabram Systems Co., Ltd .  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ:• Estimate time plan for each automate project• Analyze and Design Component a...
18 วันที่ผ่านมา
P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Supporting for functional marketing and communication online channel.- Performing UAT Testing on ...
23 วันที่ผ่านมา
Elabram Systems Co., Ltd .  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ RESPONSIBILITIES : - Preparing testing documentations, including test scripts, test cases a...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Bombardier  -  กรุงเทพมหานคร
 ... is to be a Lead of Software Implementation and Software Tester for Onboard products together with to focus on delivery ... 
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี-ทเวนตี้โฟร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...นงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกออฟฟิต • Monitor tester products, damaged stock and stock balance on store and w... 
26 วันที่ผ่านมา
A I SYSTEM CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ี่ความรับผิดชอบ Programming Web Application Be the Tester and deliver to the Customer คุณสมบัติเพิ่มเติม มีค... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจเอ็นบี เอ็มเอฟจี แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ตติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ixing · Build internal/external releases · Work with QA/Testers · Coordinate with the Marketing by providing them with ... 
16 วันที่ผ่านมา
Aleph Labs  -  กรุงเทพมหานคร
 ...er training classes for product owners, developers, and testers Develop, implement and manage team metrics, evaluate... 
16 วันที่ผ่านมา
12