จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Tester

1-20 จาก 990 ผลการ

บริษัท แอซเซอร์คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Bachelor's or higher Degree in computer science or any related fields- At least 3 years experienc...
2 วันที่ผ่านมา
VP Advance Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการทดสอบ2. ออกแบบการทดสอบระบบ Software ได้ เช่น Test Case ระดับ Unit Test, Integration Tes...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทดสอบการทำงานของโปรแกรม ตามที่ได้รับมอบหมาย2.หาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เพื่อส่งต่อให้กับฝ่ายพัฒนาโปร...
1 วันที่ผ่านมา
Internet Solution & Service Provider Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Test ระบบในการใช้งานบน application - ทดสอบระบบกรณีระบบมีปัญหา- จัดทำตามขั้นตอนของระบบ Test ให้เป็...
1 วันที่ผ่านมา
K.STONE CORPORATION  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ •At least 1 year experience in test processes maintaining test scenarios, test cases and test steps...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิว อาร์ เอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Perform feature and functional testing for mobile application, web application, back office applica...
1 วันที่ผ่านมา
Orisma Technology Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์การทำงาน Tester หรือ Programmer ไม่น้อยกว่า 1 ปี- มีประสบการณ์การทำเอกสา... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เรียนรู้และเข้าใจการทำงานของแต่ละ feature เว็บ และแอพคลิเคชั่น ได้เป็นอย่างดี และทำความเข้าใจ req...
14 วันที่ผ่านมา
Infinite Computing System Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ QualificationThai Nationality only, age 24- 30 years old Minimum 2 years experience in Software Tes...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินโฟ ซิส เอเชีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จบปริญญาตรีในสาขาวิชา Computer Sciene , Information Technology หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - อายุไม...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไซเทค โซลูชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsibilities: - Become an expert in the system that you are testing.- Take ownership of the qua...
1 วันที่ผ่านมา
Adecco Engineering & IT  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ1. ดูแลรับผิดชอบการจัดทำ Manual/ Automate Test Script เพื่อใช้ในกาตรวจสอบ Appli...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ o Estimate time plan for each automate project.o Analyze and Design Component and Script to automat...
1 วันที่ผ่านมา
Infinite Computing System Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Create and Execute Test Cases and Test Scenario for application software.• Preparing Test Data (I...
2 วันที่ผ่านมา
ALPHA Performance Group Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ­Thai Nationality Only2. Bachelor's Degree or higher in Computer science / Computer Engineering ...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Conduct testing processes required in creating a quality releasable increment of product for each...
1 วันที่ผ่านมา
Chanwanich Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทดสอบโปรแกรมตามเอกสารและวิธีการที่กำหนด- จัดทำคู่มือติดตั้งและวิธีการใช้งานโปรแกรม (ทำด้วย Micros...
1 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท ซีดีจี และ จีเอเบิล  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ทดสอบระบบ ด้วยเครื่องมือเพื่อการทดสอบแบบอัตโนมัติ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเตรียมข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานของฝ่ายประกันวางแผนทดสอบระบบงาน และจัดเตรียม...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Apply automated tools to support the testing of applications across all phases of the Software De...
1 วันที่ผ่านมา