Search Results: 4,714 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน 1.) ทำหน้าที่ออกแบบ และเขียนแบบระบบเครื่องกลได้ (AUTO CAD , SOLID WORK , SKETCH-UP) : Ventilation & Exh...

บริษัท มิซูโน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

พานทอง, ภาคตะวันออก
3 วันที่ผ่านมา
 ...าร ตามกฎหมายแรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน Mahajak Engineering Group วิธีการรับสมัครงาน สมัครผ่านออนไลน์ หรือเ... 

Mahajak Engineering Group

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...์ในการทำงานอย่างน้อย 1 - 3 ปีขึ้นไปด้านเทคนิค Network Engineering, Infrastructure Admin, หรือระบบที่เกี่ยวข้อง มีความเข... 

บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ... Thai nationality # Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.  # Knowledge in Mechanical system installation for... 

บริษัท คูริฮารา (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ... 30 years with Thai nationality. # Degree in Computer Engineer or Computer Science or Information Technology or Softwa... 

4Plus Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - Design Structure to Support Architect and Estimation with revision to client (ASD , WSD) - Familiar ...

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...าษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมแนบรูปถ่าย ระบุตำแหน่งงาน Design Engineer ส่งมาที่ อีเมล์ : [email protected] สวัสดิการ ตา... 

บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วิศวกรประจำสำนักงาน - รับผิดชอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสาร เช่น รายงานประจำวัน, บันทึกความก้าวหน้าของงา...

บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ออกแบบงานโครงสร้าง และประมาณราคา ลักษณะของงานTurn Key Design คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง ...

บริษัท เอ็น.เอส.แอล.คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ติดตั้ง วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย LAN, WiFi, WAN 2. ติดตั้ง แก้ไขอุปกรณ์ Router, Switch, A...

บริษัท ซายน์เมเนจ เน็ตเวิร์ก เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมคุณภาพงาน Survey , รื้อถอน และติดตั้ง อุปกรณ์สถานีฐานเคลื่อนที่ TRUE/DTAC คุณสมบัติผู้สมัคร ...

บริษัท ซีสเต็ม อินโนเวชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

เมืองระยอง
2 วันที่ผ่านมา
 ...e, Thai nationality # Bachelor degree in Mechanical Engineering # At least 0-3 years relevant experience & above in... 

บริษัท คูริฮารา (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน  สามารถเรียนรู้การทำงานของเครื่องเชื่อม และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมซึ่งทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติได้เป็นอย่าง...

บริษัท ยูนิ อาร์ค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา
 ...รือ งานระบบน้ำเสีย - มีประสบการณ์ 0-5 ปีในตำแหน่ง Piping Engineer, Mechanical Engineer หรือ Process Engineer (ยินดีพิ... 

บริษัท ไบโอทริค เอเชีย จำกัด

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. จัดทำงบประมาณและต้นทุนในการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้น อยู่ภายใต้ง...

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด

พนมทวน
11 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต - ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในก...

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด

สามพราน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ออกแบบทางเครื่องกล,ทางไฟฟ้า AutoCAD,Solidworks,Inventer คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย/หญิง # เพศชา...

บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขายงานด้านการตรวจสอบ งานทดสอบ งานบำรุงรักษา (Maintenance) เช่น งานระบบไฟฟ้า,งานFIRE PUMP, งาน Sprinkle...

บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด

ลำลูกกา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติหน้าที่งาน Program Automation และ Service ที่บริษัท วี ทู เอส ฯ สาขาสุราษฎร์ธานี เช่น รับ Requ...

บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
 ...signed. คุณสมบัติผู้สมัคร # Bachelor’s degree in Engineering (Mechanical or other related fields) #2-3 year work... 

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา