จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Safety

1-20 จาก 1156 ผลการ

บริษัท ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
- เพศ ชาย - อายุ 20 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา - ขับรถเกียร์ธรรมดาได้ + มีใบขับขี่รถยนต์ส่...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธนารักษ์ จำกัด  -  บางรัก, ภาคกลาง
1. วางแผนและควบคุมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
DKSH (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
• Manager, HSE @เทพารักษ์ กม. 18 (ดูแลคลังห้องเย็น 3 คลัง) • Safety Supervisor @วังน้อย • Safety officer for @วังน้อ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เคสเทรล เทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- มีความเป็นผู้นำ - มีระเบียบวินัยในการทำงาน - มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ และงานที่ได้มอบหมายได้เป็นอย่างดี - มีน้ำใ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสส์ จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (๑) กํากับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและค...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะ...
2 วันที่ผ่านมา
Sinohydro (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำและควบคุมระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ของ ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บิสซิเนสไวส จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
 ..., is seeking high capable and pro-active candidate for a Safety & Security & Compliance Manager[142] for its site in Sam... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
RGF HR Agent Asia  -  กรุงเทพมหานคร
Job Detail Safety Manager (20K-60K) (JO-180201-146171) About this Job Work outline: In charge of CAD Design ... 
6 วันที่ผ่านมา
RGF HR Agent Asia  -  กรุงเทพมหานคร
Job Detail Safety Specialist (40K-50K) (JO-180129-145869) Work outline: Manage and plan for safety activities. ... 
9 วันที่ผ่านมา
ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการเอกสารด้านความปลอดภัย แผนความปลอดภัย รายงานความปลอดภัย เก็บและประเมินรายงานความปลอดภัยตามหน้า...
10 วันที่ผ่านมา
Pharindhorn Co. Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอด...
11 วันที่ผ่านมา
RMS Quality Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ POST TITLE: Safety ManagerSALARY SCALE: Depend on Qualification & Experience RESPONSIBLE TO: Deputy... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-วางแผนด้านความปลอดภัยในโครงการ -ตรวจสอบความปลอดภัยภายในโครงการ -อำนวยความสะดวกกับการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยในการท...
2 วันที่ผ่านมา
Suzuyo Ltd.  -  บางพลี (อำเภอ)
 ...ational company to join us in the following position. Safety officer (Urgently) Location : BANGPLEE1 Position 30 Ja... 
สมัคร Jooble 16 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามผลิตภัณฑ์คอนกรีตและอิฐ จำกัด  -  ปทุมธานี
1.จัดทำแผนงาน โครงการมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2.กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม กฏระเบียบ คำสั่ง/ มาตรการความปลอ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำแผนโครงการและมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน2. ฝึกอบรมพนักงานใหม่ และพนักงานทั่วไป เรื่องค...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับงานโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ระบบป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติงานของพนักงา...
2 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  เมืองสมุทรปราการ 20000 - 30000 บาท
 ...ct the site to ensure hazard-free environment - Follow safety and security procedures (and) determine appropriate acti... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม2.จัดทำแผนงานมาตรฐานความปลอดภั...
16 วันที่ผ่านมา