จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Safety

1-20 จาก 1102 ผลการ

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำแผนโครงการและมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน2. ฝึกอบรมพนักงานใหม่ และพนักงานทั่วไป เรื่องค...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิวด็อท ซีสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ ...
13 วันที่ผ่านมา
Girl Friday Ltd. Part.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Conduct inspections and tests planned to provide familiarity with company operations, Specific sa...
11 วันที่ผ่านมา
P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd  -  ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติการรวมถึงโครงก่อสร้างของบริษัทและจัดทำรายงานสรุปทุกเดือนดำเนินการ...
11 วันที่ผ่านมา
P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติการรวมถึงงานโครงการก่อสร้างของบริษัท และจัดทำรายงานสรุป ประจำเดือ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท จูน (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวอร์เท็คซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน ควบคุม ดูแลงาน safety ประจำไซน์งาน ตามระยะเวลาโครงการ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน Sa...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม2.จัดทำแผนงานมาตรฐานความปลอดภั...
2 วันที่ผ่านมา
Bangkok Mass Transit System Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
 ...e/ other related field. • At least 2 years experience in Safety related Engineering, Safety or other related field. • Re... 
10 วันที่ผ่านมา
Bangkok Flight Services  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถปฏิบัติงานรับส่งอากาศยานได้ตรงตามแผนที่...
11 วันที่ผ่านมา
URC Thailand Co., Ltd  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - To direct and supervise employee in the responsible unit to follow the regulation and guidance as...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Bangkok Flight Services  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ Bay Safety Coordinator ManagerTo manage and setting up standard of work and procedure in according ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมนดาริน โคลธิ่ง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Ensure that all necessary documents of audit package are correctly carried out as per SGS-SSC pro...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด  -  สงขลา
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห...
11 วันที่ผ่านมา
SC Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Management duties- To presents safety scheme, project and measure.- To control and supervise the... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-วางแผนด้านความปลอดภัยในโครงการ -ตรวจสอบความปลอดภัยภายในโครงการ -อำนวยความสะดวกกับการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำง...
13 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็น แมชชีน แอนด์ เซอร์วิส  -  ระยอง
มีใบ จป.วิชาชีพ ขยัน มีความรับผิดชอบ เบี้ยขยัน, โบนัสประจำปี, ชุดยูนิฟอร์ม 1. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีระเบ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด  -  ตรัง
- ตรวจสอบและให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวสุขภาพและสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบและประเมินผลของสถาน...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  นนทบุรี
1.รับผิดชอบการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 2.จัดทำแผนงานมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่...
6 วันที่ผ่านมา