จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Safety

1-20 จาก 1102 ผลการ

ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการเอกสารด้านความปลอดภัย แผนความปลอดภัย รายงานความปลอดภัย เก็บและประเมินรายงานความปลอดภัยตามหน้า...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท จูน (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน...
13 วันที่ผ่านมา
PCS Security and Facility Services Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Support HSQE function on Health, safety and environmental initiative.- Summary result of monthly ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม2.จัดทำแผนงานมาตรฐานความปลอดภั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำแผนโครงการและมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน2. ฝึกอบรมพนักงานใหม่ และพนักงานทั่วไป เรื่องค...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมนดาริน โคลธิ่ง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Safety site inspectionSafety AssessmentSafety orientation for new staff and subcontractorSubcontrac...
28 วันที่ผ่านมา
Bangkok Flight Services  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ Bay Safety Coordinator ManagerTo manage and setting up standard of work and procedure in according ...
8 วันที่ผ่านมา
Bangkok Flight Services  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถปฏิบัติงานรับส่งอากาศยานได้ตรงตามแผนที่...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...e work procedure, emergency plans, Occupational Health & Safety master plan, information and training, management of con... 
2 วันที่ผ่านมา
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Evaluate risk of safety-Training employee of safety-Evaluate environment of work-Find cause and an... 
2 วันที่ผ่านมา
Advanced ID Asia Engineering CO, LTD  -  เชียงใหม่ (จังหวัด)
 ...s to the employer to comply with the law on occupational safety, health and environment.• To analyze the work to indicat... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
E IT Computing Recruitment Co.,Ltd  -  นนทบุรี
 ...vinceResponsibilities: - Promote occupational health and safety - Safety inspection for identify hazards and risks- Insp... 
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Ensure that all necessary documents of audit package are correctly carried out as per SGS-SSC pro...
2 วันที่ผ่านมา
SC Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Management duties- To presents safety scheme, project and measure.- To control and supervise the... 
2 วันที่ผ่านมา
reeracoen recuruitment co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Identify any safety training neededOrganize and coordinate safety training courses and prepare trai... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-วางแผนด้านความปลอดภัยในโครงการ -ตรวจสอบความปลอดภัยภายในโครงการ -อำนวยความสะดวกกับการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยในการท...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
• รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำปี • สามารถบริหารนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามมา...
1 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  กรุงเทพมหานคร 25000 - 40000 บาท
 ...g as well as training of all activities/tasks related to safety issues - Update all related documents, rules & regulat... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด  -  สงขลา
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะ...
1 วันที่ผ่านมา