หน้าที่ความรับผิดชอบ ●QA/QC acceptance inspection, sampling inspection control (on-site control) - Control of acceptan... 

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD

พระนครศรีอยุธยา
6 วันที่ผ่านมา
 ...- มีความรู้พื้นฐาน ISO9001, IATF16949 - มีประสบการณ์ด้าน QA/QC อย่างน้อย 2-3 ปี สวัสดิการ ~ ตามข้อตกลงของบริษัท ส... 

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD

พระนครศรีอยุธยา
6 วันที่ผ่านมา
 ...นโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้าน QC / QA ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม - มีความรู้ความเข้าใจใน... 

บริษัท ยูไนเต็ด ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UNITED FOODS PUBLIC...

พระนครศรีอยุธยา
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพภายในบริษัท 2.ตรวจสอบคุณภาพการผลิตของ Supplier 3.ตรวจสอบคุณภาพการผ...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบกา...

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD

พระนครศรีอยุธยา
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Perform audits of suppliers as a schedule plan. -Assessing customer requirements and ensuring tha...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Control the quality in-house and out side also. - To be window person for the quality of both si...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
8 วันที่ผ่านมา
 ...จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้าน QC ของธุรกิจน้ำดื่มหรือเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีควา... 

บริษัท ยูไนเต็ด ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UNITED FOODS PUBLIC...

พระนครศรีอยุธยา
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการจัดทำชิ้นงานใหม่ให้เป็นไปตามแผนงาน - วิเคราะห์และค้นหาสาเหตุของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไ...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป / สินค้าสำเร็จรูป 2.ทำการสุ่มตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ในกระบวน...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในระหว่างการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด ตามแบบแผนวางไว้ - Support C...

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD

พระนครศรีอยุธยา
6 วันที่ผ่านมา
 ...ที่ความรับผิดชอบ Position : QA Manager/Assistant Manager - ...  ...ารประกันคุณภาพ ทั้งในส่วนของ QC& QA - ทำระบบ ISO ของโรงงาน -... 

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD

พระนครศรีอยุธยา
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) Provide training and follow up the operator on basic process skill and knowledge. 2) Guide and ...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
8 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทวนสอบประสิทธิภาพความใช้ได้ของกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและบุคลากรในกระบวนการผลิต - สุ่มตรวจสอบคุณภา...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ Implement quality control in every process. Inspect incoming material and finish good. Calibrate a...

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD

พระนครศรีอยุธยา
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Interpret at QC department - Coordinate Thai QC staff and Japanese worker คุณสมบัติ เพศ : ชาย... 

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD

พระนครศรีอยุธยา
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบดูแลกระบวนการรับวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตในทุกๆขั้นตอนจนถึงสินค้าผลิตเสร็จ 2.ตรวจสอบและคว...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Control QC department - Do QC according to the company's manuals - Manage people working under Q... 

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD

พระนครศรีอยุธยา
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Control QC department - Do QC according to the company's manuals - Manage people working under Q... 

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD

พระนครศรีอยุธยา
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานการตรวจสอบลักษณะภายนอก Preform / ขวด PET (Visual Inspection) 2. งานตรวจสอบขั้นตอนการผสม (Mix...

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
5 วันที่ผ่านมา
 ...กษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ถ้ามีประสบการณ์ทางด้าน QC หรือ เคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ความสามารถในการสื่อสารที่ดี แล... 

OSOTSPA CO.,LTD.

พระนครศรีอยุธยา
3 วันที่ผ่านมา
 ...ิดชอบ ควบคุมดูแลในส่วนของการควบคุมคุณภาพทั้งหมด (ทั้ง QC และ QA) คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 46 ปี ระดับก... 

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD

พระนครศรีอยุธยา
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.Production 2.Qa/Qc 3.Maintanece **วันที่สัมภาษณ์ทางบริษัทจะสอบถามในตำแหน่งงานที่สนใจและจะให้ปร... 

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
6 วันที่ผ่านมา
 ...mpany's goals and customers. QA Supervisor - QA Assistant Ma...  ... any tools and competency of QC function with support custom... 

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
9 วันที่ผ่านมา
 ...b Description - Mainly support in Production Department (QA/QC)- Support Interpret and Translate between Thai and Japan... 

Reeracoen

พระนครศรีอยุธยา
2 เดือนที่แล้ว
Job Description :  - Mainly interpret in QC & Production department - Translate QC documents, Working Instruction (WI... 

บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
1 วันที่ผ่านมา
 ... will be an advantage Skill in Presentation Skill in QC tool and Lean Management Additional Information ... 

Western Digital

พระนครศรีอยุธยา
16 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Interpret at QC department - Coordinate Thai QC staff and Japanese worker คุณสมบัติ เพศ : ชาย... 

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD

พระนครศรีอยุธยา
6 วันที่ผ่านมา
 ...Description - Confirmation and approval of all contents in QA duties - Investigation, analysis, report for customer comp... 

Reeracoen

พระนครศรีอยุธยา
หนึ่งเดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ ล่าม-แปลประสานงานประจำแผนก QC ซัพพอร์ตงานนายญี่ปุ่น คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 28 - 37 ปี... 

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD

พระนครศรีอยุธยา
6 วันที่ผ่านมา