จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Qa qc

1-20 จาก 3536 ผลการ

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ QA, QCGMP, HACCP, ISO คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35 ปี ... 
4 วันที่ผ่านมา

Pancake Cafe  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุม ดูแล ติดตาม การดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ อาหาร เเละผลิตภัณฑ์- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า / การบริก...
4 วันที่ผ่านมา

Foodedge Gourmet (Thailand) Co., Ltd  -  จังหวัดนนทบุรี

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดเตรียมเอกสารในระบบ GMP, HACCP2. ควบคุมดูแลองค์กรให้เป็นไปตามระบบ GMP, HACCP3. จัดเตรียมความพร...
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการควบคุม การตรวจสอบ ทดสอบ คุณภาพของวัตถุดิบ สินค้า และ ตรวจรับรองกระบวนการผลิตให้เป็นไปตาม เป้า...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุม ดูแล ติดตาม การดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ อาหาร เเละผลิตภัณฑ์2. ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ/เคมี...
1 วันที่ผ่านมา

MITMAIFOODS(THAILAND)CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

13000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตราฐาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 14000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่คลังสินค้า ทำเอกสารเบิกเพื่อจัดส่งไปหน้างาน-จัดทำสต๊อกคงเหลือของบริษั...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

22000 - 30000 บาท
 ...ิทยาศาสตร์สิ่งทอ เครื่องนุ่งหุ่ม / Textile- มีประสบการณ์ QA/QC ในโรงงานผ้า ในโรงงาน 2-5 ปี- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ใ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท สิงห์ฟู๊ด จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

 ...มารถวางแผนการพัฒนาคุณภาพด้าน QA ทั้งระบบ ทั้งในด้าน ควบคุม ด...  .... มีประสบการณ์ในส่วนงาน QA / QC ในบริษัทที่ทำธุรกิจด้านอาหาร... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบงาน Garment หรือ Textile- ทำงานภายใต้ระบบการตรวจสอบของบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อาย...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานQC QA ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ ตรวจสอบงานระหว่างผลิต บันทึกเอกสารต่าง ๆ COA คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญ... 
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 13000 บาท
 ...์การทำงานหรือฝึกงานด้าน โลจิสติก / คลังสินค้า / สต้อก / QA / QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ประกันสุขภาพ ประกันส... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางระบบการตรวจวัตถุดิบ ,กระบวนการผลิตและสำเร็จรูป2.วางแผนงานในฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน...
1 วันที่ผ่านมา

พีดับเบิลยู ฟู๊ดเวิลด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบ วางแผน มาตรฐานตรวจสอบภายในด้านบริการในระบบ QSC และ การตรวจสอบทุจริต2.ตรวจนับสินค้า วิเคราะ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ ****ปฏิบัติงานประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐม******• พนักงานรายวัน ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ภายในโรงงานผลิตอ...
10 วันที่ผ่านมา

asia polysacks  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามที่โรงงานได้กำหนดไว้หรือไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบไลน์ผลิตในโรงงานได้...
25 วันที่ผ่านมา

Grandy Intertrade Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานในฝ่ายผลิต ดูรายละเอียดงานตามใบสั่งผลิต ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าให้ผลิตออกม...
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 20000 บาท
 ...านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ QA ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การ...  ... มีประสบการณ์การทำงานด้าน QA&QC; อย่างน้อย 2 ปี- สามารถใช้โป... 
4 วันที่ผ่านมา

Chanwanich Group  -  กรุงเทพมหานคร

50000 - 80000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต- ควบคุมการตรวจสอบวัตถุดิบที่รับจาก Supplier- ควบคุมการตรวจส...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชาร์มเมอร์ซานิทารีแวร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า2. กำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ3. ...
11 วันที่ผ่านมา