Search Results: 2,389 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพของสินค้า - รับผิดชอบควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระหว่า...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไทยธรรมชาติ

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...อียดงาน 1.มอบหมายหน้าที่ จัดการ ควบคุม สนับสนุน ให้จนท.QA,QCปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 2.... 

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลักษณะงานหลัก 1. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ สินค้าสาเร็จรูป ภายในโรงงาน 2. อนุมัติผลวิเคราะห์ตามระบบ...

บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประสานงาน ตรวจเช็คสต็อก คุณภาพของสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิม.6 ขึ้นไป # พร้อมที่จะเรียนรู้...

บริษัท ฐานทองคอนกรีต 168 จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
 ...าการจัดการอุตสาหกรรม/เครื่องกล หรือ # มีประสบการณ์การงาน QC ในงานโลหะ(เหล็ก) อย่างน้อย 1 ปี # ใช้เครื่องมือวัดประเภท... 

บริษัท โฟล-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ซื้อและผลิต รับสินค้าและวัตถุดิบ และกระบวนการตรวจคุณภาพ QC และQAจนจัดส่งให้ทันเวลากำหนด -ติดตามรายการสต็อคสินค้า เอกสา... 

บริษัท เพ็ญศรีชุน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # มีประสบการณ์ด้าน QA อย่างน้อย 3 ปี # มีความรู้แล้วความเข้าใจด้านนี้เป็นอย่าง... 

บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ดเครื่องแก้ว และเครื่องมือใน QC ให้สามารถใช้งานได้ -ปฏิบัติ...  ...ีประสบการณ์ 0-3 ปี ในส่วนงาน QA , QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ # ... 

Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
 ...ยดงาน ดูแลงานระบบคุณภาพของสินค้า โดยเป็นผู้นำของทีม QC QA ในการ ควบคุมดูแลให้สินค้าและกระบวนการผลิต มีคุณภาพตามมา... 

บริษัท คชศิลป์เเมเนจเมนท์ จำกัด

เมืองพัทลุง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบงาน QC (IQC และ IPQC) 2.วิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพ และเสนอแนวทางการแก้ไข 3.ปร... 

บริษัท คิวรอน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของงาน 2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคุณภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ...

บริษัท เอส.ดี.บี.คอนสตัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ฝ่ายคุณภาพ / QA, QC มีความอดทน กล้าที่จะทำอะไรใหม่ ๆ มีความตั้งใจที่จะทำงาน มีไหวพริบ รักความก้าวห... 

บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด

ฉวาง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฎิบัติงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลักษณะเด่นของงาน Control and monitor QA QC and QS function Bachelor's degree or higher. At leas... 

บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

ธัญบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน - รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป - ว...

บริษัท ไซเนเจอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
13 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ใช้เครื่องมือวัด เวอร์เนีย CMM หรือเครื่องมือวัดชนิดด้วย และดูแล ตรวจสอบ ทำเอกสาร เพื่อควบคุมคุณภาพ...

บริษัท จิตชัย เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักท์ จำกัด

กระทุ่มแบน
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุม ดูแลคุณภาพให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น คุณส...

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

พระสมุทรเจดีย์
4 วันที่ผ่านมา

10830 บาท

รายละเอียดงาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง เพศชาย # อายุ20-35 ปี # วุฒิ ม.6 ขึ้นไป # ม...

บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

เมืองชลบุรี
3 วันที่ผ่านมา
 ...ประกันคุณภาพลา -ดูแลรักษาระบบการทำงานของแผนก ส่วนงาน QA และ QC -ฝึกอบรมพนักงานภายในแผนก -เข้าร่วมและเป็นผู้นำใน ก... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

รัษฎา (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน วิเคราะห์คุณภาพงาน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา คุ...

บริษัท ไท-โย เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา