จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Qa qc

1-20 จาก 591 ผลการ

บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำคู่มือการควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ- ควบคุม กิจกรรมการตวจสอบคุณภาพของทางบริษัทฯ- เข้าร่วมประชุมช...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระหว่างการผลิต และ ตรวจสอบ ชิ้นงานในกระบวนการผลิต ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำห...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนระบบงานประกันคุณภาพสินค้าโดยจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน (QP) , คู่มือปฏิบัติงาน (WI) ,เอกสารสนับ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยอุตสาหกรรม จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ...ติม : มีความรับผิดชอบมีความรอบครอบในงานมีประสบการณืด้านงาน QC จะพิจราณาพิเศษ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม ~ ประกันสุขภา... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบงานก่อสร้างติดตั้งระบบท่อ ระบบไฟฟ้า- ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์- วิเคราะห์ เปรียบเทียบยืนยันแล...
6 วันที่ผ่านมา
M.I.P. (Thailand)  -  กรุงเทพมหานคร
 ....สามารถใช้ Microsoft office ได้4.มีความรู้ในเรื่องของ ISO ,Qc-7 Tools จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ สวัสดิการอ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท จาโกต้า บราเดอร์ส เทรดดิ้ง จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าทางด้านอาหารเช่น เนื้อสัตว์และอาหารทะเล- ประเมิณคุณภาพสินค้าด้านอาหาร เน...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝึกงานแผนก QC/QA ของบริษัทฯ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 - 23 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. -... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด-ตรวจสอบคุณภาพการผลิต-ตรวจสอบชิ้นงานให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำห...
12 วันที่ผ่านมา
KCG CORPORATION CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Qualification: 1. การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ชีวเคมี, เคมี, จุลชีววิท...
3 วันที่ผ่านมา
เสรีสากลธุรกิจ  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ม : -มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงานก่อสร้าง งาน QC/QA ก่อสร้าง สวัสดิการ ~ มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น ~ ป... 
14 วันที่ผ่านมา
RMS Quality Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
 ... effective implementation of QC policies and standards in th...  ...ion environment • 7 years in QA/QC site construction works• ... 
5 วันที่ผ่านมา
Saiyo Recruitment Co.,Ltd.  -  ปทุมธานี
 ...ไป อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : **มีประสบการณ์ทำงานด้าน QA/QC เครื่องจักร 5 ปี ขึ้นไป**ความสามารถทางภาษา : สามารถสื่อส... 
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด  -  สงขลา
หน้าที่ความรับผิดชอบ Job Requirements• Male / Female 23 years old up• Bachelor’s degree in technical, industrial, manufa...
3 วันที่ผ่านมา
Perfect Hunter Co.,Ltd.  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ ในสายการผลิตภายในโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด  -  สมุทรสาคร
 ...e at an optimum cost.3. Provide feedback information to QA & QC manager.4. Analysis of quality rating and reports.5. Ev... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • วางแผนการปฎิบัติงาน ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ติดตามการปฎิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และผลงานตาม KP...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์สินค้าในระหว่างการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป จัดทำและ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิต จนสำเร็จรูป2. เก็บรวบรวมตัวอย่างสำหรับใช้ทดสอบ หรื...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิเพิ่มเติม : - วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป- มีประสบการณ์ในงาน QC / QA ในธุรกิจประกันภัย อย่างน้อย 1 ปี - สามารถใช้งาน MS-Offi... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว