3 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

Manager QA

 ...้องเรียนของลูกค้า จัดทำ และคงไว้ซึ่งระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 (รับผิดชอบงาน QMR) คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญาตรี... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา

Specialist

 ...่ายวิศวกรรม รักษาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนทั้งหมดของ ISO 9001 ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ให้การสนับสนุนแก่ผู้จ... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา

Supervisor(หัวหน้าFacility)

 ...ั้งเครื่องจักร, มีความเข้าใจถึงเรื่องการจัดการวัสดุ, GMP, ISO 9001 และสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการ การบำรุงรักษา... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา