Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Internet นครปฐม

1-20 จาก 67 ผลการ

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ใช้ภาษาจีน พูด อ่าน เขียน- รับผิดชอบในการบริหารทีมงานแทนผู้บังคับบัญชา (ในบางครั้ง)- ออกสำรวจพื้น...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวแทนขายสินค้า(ฟรีแลนซ์ ไม่ใช่งานประจำ)นำเสนอขายสินค้า เก็บเงิน จัดส่งดูแลพื้นที่ขายในจังหวัดที่รั...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่พนักงานขายโดยประมาณ 1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทฯกำหนด 2.ออกพื้นที่เสนอขายผลิตภัณฑ์/ดู...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม

1.จัดทำงานด้านเอกสารต่างๆ 2.ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงาน สวัสดิการ ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด  -  นครปฐม

10000 - 17000 บาท
คุณสมบัติ- เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี- วุฒิปวส. - ป.ตรี (หากต่ำกว่าจะพิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน) - บุคลิกดี รักก...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

- ตรวจสอบ Stock สินค้าคงเหลือวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค้า พร้อมพิมพ์รายงาน - จัดทำแผนผลิตสินค้า ประสานงานเรื่องเอก...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ - จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน สรุปสถิติการปฏิบัติงาน - จัดทำระบบเอกส...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

-ทำการปรุงสินค้า และ ทดสอบสินค้าทางด้านประสาทสัมภัส ( sensory test ) -ดูแลทำความสะอาดของพื้นที่ห้อง Test Kitchen -ทำก...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟู่ปัง อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

ด้านขาย เปิดบิล-รับชำระ-ทำสต็อก สามารถใช้ express excel ได้ งานชิวๆสบายๆ มาก่อนได้ก่อน ปิดงบได้พิจารณาทันที ส...
3 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี  -  นครปฐม

15000 - 20000 บาท
 ...ารณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office,Internet และอุปกรณ์สำนักงานได้- มีความรับผิดชอบ ซื่่อสัตย์ อดทน ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

- ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร - บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหาร ตามแผนการบำรุงร...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด  -  นครปฐม

 ...ับผิดชอบ - รับคำสั่งซื้อลูกค้า , Sale , fax และผ่านระบบ INTERNET- จัดทำใบเสนอราคา , เอกสารต่างๆ ที่ผู้แทนขายใช้เสนองาน- ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท จิไท จำกัด  -  นครปฐม

15000 บาท
 ...วามรับผิดชอบ 1.ดูแลตรวจสอบ ติดตั้ง แก้ไขปัญหา Computer ,Internet ,Wifi, Server ทุกด้านต่างๆ.2.ควบคุมการเก็บบันทึก Softwa... 
3 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี  -  นครปฐม

25000 - 35000 บาท
 ...ก่อสร้าง หรือผู้รับเหมา- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office,Internet ได้เป็นอย่างดี- มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบ... 
4 วันที่ผ่านมา

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  -  นครปฐม

มีความรับผิดชอบสูงและมีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี มีทักษะการสื่อสารและจัดเอกสารอย่างเป็นระบบ สวัสดิการ : ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม

 ...หกรรมอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป- สามารถใช้โปรแกรม MS.Office, Internet, ได้เป็นอย่างดี (มีประสบการณ์ ใช้งานระบบ SAP จะพิจารณาเ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม

1.กำกับดูแล ตรวจสอบและวางระบบบัญชี 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน และ ยื่นแบบภาษีต่าง ๆ 3.ปิดงบบัญชี 4.ตรวจสอบความถูก...
1 วันที่ผ่านมา

Property Perfect PCL  -  นครปฐม

9500 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติ1.ชาย/หญิง อายุ18-35 ปี2.วุฒิการศึกษา ม.3-ปริญญาตรี3.สามารถทำงานเป็นกะ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

P.Audio System Co., Ltd.  -  นครปฐม

ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้ิอ ใบสั่งซื้อ ตั้งหนี้ จัดทำใบสำคัญจ่าย บันทึกบัญชี จัดทำรายงานภาษีซื้ิอ รายละเอียดประกอบงบการเงิน...
19 วันที่ผ่านมา

asia polysacks  -  นครปฐม

 ...้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office และ Internet เป็นต้น สวัสดิการ เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสังคม ... 
29 วันที่ผ่านมา