จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Admin

1-20 จาก 2600 ผลการ

บริษัท เอเบิ้ล ทู จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 13000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก- ดูแลงานด้านเอกสารให้แก่ผู้บังคับบัญชาและหน่วยง...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้การบริการและขายผลิตภัณฑ์บริษัทแก่คู่ค้าและผู้บริโภคทางดิจิตัลจัดทำ Content ผลิตภัณฑ์และทำการประช...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลค่าใช้จ่าย+การ์ดน้ำมัน2.จัดทำใบ PR+PO ในระบบ ERP และ IOU3.รับวางบิล4.ออก Worksheet พร้อมปิดเอ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไบโอคอส กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลด้านการเบิก-จ่ายสินค้า และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรายได้รวม 15,000++ ( เงินเดือน + OT.+ เบี้ยขยัน + คอ...
7 วันที่ผ่านมา

R&R Restaurant Group Ltd. (Operator of Carls Jr. Restaurants...  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ :...
4 วันที่ผ่านมา

United Overseas Bank (Thai)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...มอบหมาย• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง• รับผิดชอบงาน Admin อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อาย... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

17000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บันทึกขและตรวจสอบเอกสาร เข้า-ออก ส่วนกลางของฝ่ายฯ2. ดูแลการเบิก-จ่ายคลังธุรการ/ฝ่ายศิลป์3. ดูแลก...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท รอนนี่ อินเตอร์ - เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกใบ Invoice, Credit note จากระบบ-งานธุรการทั่วไป-คีย์ข้อมูล คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 16 ...
22 วันที่ผ่านมา

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

9000 - 12500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพศหญิง และ ชาย อายุ 22-30 ปีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี และ ปวส บริหารธุรกิจ และ สาขาที่เกี่ยวข้องมีประ...
23 วันที่ผ่านมา

Enterprise Transport International Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสั่งซื้อเครื่องใช้สำนักงาน- ดูแล ประสานงานช่างซ่อมบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน อาทิ เครื่องคอมพิวเต...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีโฟร์ โกลบอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำการสั่งซื้อสินค้า (Non-Merchandise) และอุปกรณ์สำนักงาน2. ทำหน้าที่รับโทรศัพท์ และต้อนรับผู้มาต...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท โอนิ อินเตอร์เทรด จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ Admin และสามารถบันทึกบัญชีและสามารถใช้โปรแกรม express ได้ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 33... 
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

13000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ปฎิบัติงานด้านสนับสนุนหน่วยงาน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในภายนอกบริษัทฯ-จัดทำรายงานตา...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอวีร่า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 16000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลงานธุรการทั่วไป2.ดูแลงาน Document Control คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30 ปี ระดับกา...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท วีแคนบาย จำกัด  -  นครปฐม

10000 - 12000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ต้อนรับลูกค้า2. จัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้า3. บันทึกข้อมูลเข้าระบบ4. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลงานด้านเอกสาร2.ติดต่อประสานงานในส่วนต่างๆของบริษัทฯ3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เวลคัม เอฟโวลูชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน• มีความละเอียด รอบคอบ สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ ให้ผิดพลาดน้อย...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตอบคำถามต่างๆ กับลูกค้าทางโซเชียล facebook, line, IG2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอด อิน บิซิเนส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 13000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คีย์ Sale Order - ประสานงานกับ Sale และแผนกอื่น- และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ช...
15 วันที่ผ่านมา

จัดหางาน โปรฟิต วัน (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานกับBOIในการยื่นเอกสารขออนุมัติ- จัดเตรียมเอกสารImport-Export- ติดต่อประสานงานกับSh...
3 วันที่ผ่านมา