จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Admin

1-20 จาก 1062 ผลการ

บริษัท เซอร์บ็อกซ์ จำกัด  -  เมืองนนทบุรี

9000 - 15000 บาท
จัดทำและดูแลเอกสาร งานธุรการ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ติดต่อประสานงาน เดินเอกสาร ดูแลพนักงานรับส่งเอกสาร ที่มาติดต่อกับ...
2 วันที่ผ่านมา

ธิติกรณ์คลินิก  -  กรุงเทพมหานคร

ทำบัญชี ลงรายรับ-รายจ่าย ตรวจรายงาน ทำเอกสารส่งสาขา และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพศหญิง วุฒิ ปวส ขึ้นไป บุคลิกดี เรียนรู้เร็ว...
1 วันที่ผ่านมา

มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

13000 - 18000 บาท
1.บริหารจัดการงานบริหารสำนักงานทั่วไป ได้แก่ งานเอกสาร , งานซ่อมบำรุง , งานรับ-ส่งเอกสาร, งานดูแลระบบการใช้รถของบริษัท ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอสเอ็นวี คอนซัลท์ติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ติดต่อประสานงานภายในองค์กร คีย์ข้อมูลเพื่อทำการบันทึกข้อมูลภายในบริษัทฯ สามารถใช้โปรงแกรม Microsoft office และ การใช้งาน...
2 วันที่ผ่านมา

บจก. เดอะ มิชชั่น วัน  -  กรุงเทพมหานคร

- ดูแลงานด้านการตลาดออนไลน์ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานฝ่ายออกแบบ ฝ่ายขาย และฝ่ายบริหาร - ทำงานด้านเอกสารต่างๆกับต...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซายน์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สำนักนักงานใหญ่  -  กรุงเทพมหานคร

10000 บาท
1.ช่วยประสานงานติดต่อกับลูกค้า 2.จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 1.สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.มีความ...
1 วันที่ผ่านมา

Project Interior Vision Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

- รับ/ต่อสายโทรศัพท์ - จัดทำรายงานค่าโทรศัพท์ประจำเดือน - ออกใบสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานพร้อมทำรายงานสรุปทุกเดือน - สรุ...
2 วันที่ผ่านมา

Goody Group Co., Ltd  -  บางบัวทอง

15000 บาท
ดูแลและรับผิดชอบฝ่ายผลิต และ ฝ่ายคุณภาพ ตรวจสอบการวางแผนการผลิตวัสดุที่เข้ามาและการควบคุมกำลังคน ควบคุมการจัดส่ง ประสาน...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด ( TCC Group)  -  กรุงเทพมหานคร

- ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ - เขียนและทดสอบโปรแกรมเชิงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำง...
1 วันที่ผ่านมา

Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำเอกสารต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่- รับโทรศัพท์ ติดต่อลูกค้า- จัดเตรียมเอกสารสำหรับงานต่างๆ- จัดซื้อ จ...
2 วันที่ผ่านมา

โรงเรียนสอนภาษาไอสไตล์ ( iSTYLE LANGUAGE SCHOOL )  -  กรุงเทพมหานคร

ต้อนรับดูแลลูกค้า จัดเตรียมสถานที่ แนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคอร์สเรียน รับผิดชอบงานธุรการต่างๆของโรงเรียน เพศชาย/หญิ...
1 วันที่ผ่านมา

บจก. วี.ที.เค. อิมปอร์ตแอนด์เอ็กปอร์ต  -  กรุงเทพมหานคร

9000 - 15000 บาท
 ...ัยรองรับความต้องการลูกค้า (ใช้ Outsource พัฒนา) - เป็น Admin ดูแลงานปรับปรุงข้อมูล (Content) บนหน้าเว็ป และ Account S... 
1 วันที่ผ่านมา

บจก เมิร์ดซอฟต์แวร์ เอ็นจิเนียริ่ง  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ประสานงานลูกค้าและทีมภายใน-ประเมินความต้องการลูกค้า-ลงข้อมูลดูแลเอกสาร-ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานเอกสาร- ประสานงานภายนอกและภายในองค์กร คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 18 - 25 ปี ระดับการ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ •หน้าที่ความรับผิดชอบ- ดูแลบริหารจัดการงานด้าน HR บางส่วน- จัดทำกระบวนการสรรหาบุคคลากร- จัดทำเอกสาร...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด ( สำนักข่าว ที - นิวส์ จำกัด)  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ -มีความรู้พื้นฐานของข่าว-ต้องโพสต์ข่าวตามเป้าหมายเพจตามที่กำหนด-ต้องมอนิเตอร์เพจ มอนิเตอร์คอมเม้น ม...
2 วันที่ผ่านมา

ลีโอเนียน (ไทยแลนด์)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร- ทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางกา...
1 วันที่ผ่านมา

A I SYSTEM CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำการรับ Order จากลูกค้าในกลุ่มของ System และ IT Security Productดูแลงานด้านธุรการการขายของบริษัทดู...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัทรักษาความปลอดภัย สิงโต อัลบิโน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า- เวลาทำงาน 9.00 - 18.00 น คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอวีร่า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 16000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลงานธุรการทั่วไป2.ดูแลงาน Document Control คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30 ปี ระดับกา...
2 วันที่ผ่านมา