จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน Admin

1-20 จาก 1403 ผลการ

GLOBAL POWER LOGISTICS SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. นัดหมาย, จัดตาราง, เตรียมเอกสารการประชุม2. ร่าง, บันทึก, ส่ง email3. จัดทำเอกสาร, ตรวจสอบเอกสาร4...
3 วันที่ผ่านมา
ATPHONE  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำ PO- ประสานงาน- จัดทำเอกสารต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปว...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิชิเวิร์ล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.คีย์ข้อมูล2.บันทึกเอกสาร3.ประสานงานทั่วไป คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพร็ซทีจ กรุ๊ป (2015) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีความรู้ ความสามารถ ในงานด้าน Adminมีความอดทนในงาน ใจรักด้านการให้บริการ สื่อสารกับบุคคลอื่น... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ปี2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี3. มีประสบการณ์งานด้วน Admin หรือคีย์ข้อมูลมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ,ทำเอกสาร4. สามารถ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ภาษาอังกฤษดีติดต่อประสานงานได้-พิมพ์ดีสัมผัสได้ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ-ติดต่อประสานงานต่างประเทศได้ด...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธีซิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -คิดและวางรูปแบบ Content ข้อความ รูปภาพ และวีดีโอ ที่จะใช้โพสในสื่อ Online ในช่องทางต่างๆของบริษัท...
2 วันที่ผ่านมา
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Admin duty 50%-Accounting duty 50% คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 27 ปี ระดับการศึกษา ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟูจิ เรสเตอรองท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายในองค์กรและสาขา- รับผิดชอบดูแลเซิร์ฟเวอร์และ System ที่ใช้ในองค์กรทั้งห...
3 วันที่ผ่านมา
United Overseas Bank (Thai)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...มอบหมาย• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง• รับผิดชอบงาน Admin อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อาย... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -นำเสนอกลยุทธ์วิธีการผ่านเครื่องมือการสื่อสารออนไลน์ Application wechat ที่เป็นภาษาจีนได้-สร้างการป...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอบิสซาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...arize staff sales- prepare document as required- general admin procedures*English skill is needed* คุณสมบัติ เพศ : ชาย... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานระบบ, Report- รับผิดชอบงานเอกสาร, ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง- งานอื่นๆที่ได้รับม...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟอร์ไนน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับsales-ลูกค้า และฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับใบเสนอราคา และส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าใช้com คล...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลงานเอกสารทางกฎหมาย: จัดทำและเตรียมเอกสารด้านกฎหมายให้กับบริษัทฯ: มีประสบการณ์ด้านกฎหมายและมีค...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานเคลียร์ เบิกค่าใช้จ่ายภายในฝ่าย ช่องทาง Nanofinance, Dealer- จัดสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ สำห...
4 วันที่ผ่านมา
Enterprise Transport International Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสั่งซื้อเครื่องใช้สำนักงาน- ดูแล ประสานงานช่างซ่อมบำรุงเครื่องใช้สำนักงาน อาทิ เครื่องคอมพิวเต...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท คลินตัน อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานขาย คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร ติดตามสถานะงานของลูกค้า และทำหน้าที่แทนฝ่ายขาย จัดเก็บเอกสาขอ...
2 วันที่ผ่านมา
ซิมมอนส์ เอเซีย  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารต่างๆ- ติดต่อประสานงานทั่วไป คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิกซ์ แอนด์ แมทช์ ครีเอชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับจดหมายจากไปรษณีย์ และเรียงเอกสารตามร้านต่าง ๆ (เข้าแฟ้ม)2. เช็คเอกสารการขาย จากไฟล์Excel กับเ...
4 วันที่ผ่านมา