จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน อิเล็กทรอนิกส์

1-20 จาก 329 ผลการ

บริษัท ซีเอซี แปซิฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- สามารถมาทำงานตรงเวลา 8.30-17.30น. - รับผิดชอบงานตามที่รับมอบหมายได้ - สามารถให้ข้อมูล ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - สามาร...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- รับผิดชอบงานด้านดูแลติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์ในโรงงาน รวมทั้งเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า - เชื่อมโลหะ - เพศชายอ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด  -  นครปฐม
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิตได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิม 1. เพศ : ชาย (ไม่จำกัดอายุ) 2. วุฒิ ปวส.ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ หรือมีประสบการณ์ทำงานทางด้านโทรศัพท์และโทรสาร มาก่อน... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เดลต้า เอลเม็ก จำกัด  -  ระยอง
 ...ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างเทคนิคไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเครื่องมือวัด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีควา... 
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...อหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 2.วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.ขับรถยนต์ได้ ม... 
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด  -  สมุทรปราการ
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบในด้านงานอนุรักษ์พลังงาน - มีความรู้ด้านไฟฟ้า พลังงาน ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท พาวเวอร์แม็กซ์ โซลูชั่น จำกัด  -  เมืองนนทบุรี
เขียบแบบงานระบบประกอบอาคาร เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ไฟฟ้า / เครื่องกล ขึ้นไป สามารถประจำอยู่หน่วยงานต่างจ...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามกรกิจ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร - ประมาณราคา คุณสมบัติเพิ่มเติม - ชา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร  -  ปากเกร็ด
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบ ดูแล การทำงานของ outsource -พัฒนาระบบงานวิศวกรรมของสถาบันฯ -ประสานงาน ประเมินราคา ต...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ติดตามงานและประสานงานกับลูกค้า - ตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงาน - ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ มาตรการ/โครงการอนุรักษ์พลังงา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : พนักงานเขียนแบบ (ไฟฟ้า , เครื่องกล,ก่อสร้าง) รายละเอียดของงาน 1. จัดทำแผนการจัดทำ Shop Drawing เพื่อส่งข...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำ...  -  ฉะเชิงเทรา
 ...ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ป.ตรี ทางด้านวิศวกรรมต่างๆ หรือ สาขาช่างอื่นๆ ท... 
5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)  -  จตุจักร
 ...พศ ชาย/หญิง อายุ 20-25 ปี ~ ปริญญาตรี สาขาโทรคมนา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือใกล้เคียง ~ มีความรู้ด้าน Transm... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย อายุ 22  ปีขึ้นไป ปริญญาตรีวิศวกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัด ยานยนต์ ไม่จำเป็น...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอส ออลส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 25000 - 40000 บาท
 ...ร วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีบัตรประกอบวิชาชีพวิศวกร ... 
15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... งานบริการติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติเพิ่มเติม ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัทพีระดล เดคคอร์จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
⁃ เพศชาย ⁃ อายุไม่เกิน 30 ปี ⁃ ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ ร.ด. ⁃ สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัด ⁃ วุฒิ ปวช. หรือ ปวส.
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท พาวเวอร์แม็กซ์ โซลูชั่น จำกัด  -  เมืองนนทบุรี
ประเมินราคางานระบบอาคาร เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ในการประเมินราคางานระบบประกอบอาคาร 2-5 ปี วุฒิ วศบ. ไฟฟ้า...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลและซ่อมบำรุง อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบการติดตั้งนอ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว