จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน อิเล็กทรอนิกส์

1-20 จาก 80 ผลการ

บริษัท โปรปลั๊กอิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝึกงานด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมอุปกรณ์ดนตรีฯลฯ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ... 
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำตารางการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - การควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุม ตร...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิตได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ไม่ระบุ ...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเอซี แปซิฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- สามารถมาทำงานตรงเวลา 8.30-17.30น. - รับผิดชอบงานตามที่รับมอบหมายได้ - สามารถให้ข้อมูล ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - สามาร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- รับผิดชอบงานด้านดูแลติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์ในโรงงาน รวมทั้งเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า - เชื่อมโลหะ - เพศชายอ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  -  ชัยภูมิ
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. แนะนำและเสนอขายทีวี และ เครื่องเสียง 2. สั่งสินค้า และ บริหารสต๊อกส...
16 วันที่ผ่านมา
Procter & Gamble Manufacturing (Thailand) Ltd.  -  บางปะกง
 ...ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ การบำรุงรักษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข... 
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด  -  นครปฐม
 ...ิ่มเติม วุฒิการศึกษา: ป.ตรี สาขา เครื่องมือวัด, อิเล็กทรอนิกส์,ยานยนต์ หากมีประสบการณ์ด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ อ้างอิง... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  -  ชลบุรี
 ...ณสมบัติเพิ่มเติม - จบการศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกลไฟฟ้า , เครื่องปรับอากาศ หรือสาขาอื่นที่เ... 
12 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท เมโทร พลาย กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม สาขา - ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ - กองทุนส... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดิจิตอลเฟิร์ส แอนด์ เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ... คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.จบการศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์ 2.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 3.มีความขยัน อดทน สามารถทำ... 
11 วันที่ผ่านมา
M.I.P. (Thailand)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,ช่างกลหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.หากมีประสบการณ์ทำงา... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท แสงชัย ไลท์ติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - หากมีประสบการณ์ ออกแบบ... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท แสงชัย ไลท์ติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - หากมีประสบการณ์ ถอดแบบ... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท คลองสวนพลู จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
 ... ปวช.ปวส. ปริญญาตรี  สาขาเครื่องกล/เครื่องยนต์/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ไม่ระ... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด  -  เกาะสมุย
 ... จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง ,อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกลไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวเนื่อง - สา... 
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...พิ่มเติม - จบการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ - มีความขยัน, อดทน - มี... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ญญาตรี-โท วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวัดคุม เคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเวอร์ เควสท์ จำกัด,EVER QUEST CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...าย อายุระหว่าง 21-32 ปี -การศึกษา ปวช-ปวส สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ -มีประสบการณ์ทางด้านเดินสายไฟ เดินสายโทรศัพท์ ติดตั... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ายุ 24 - 32 ปี 2. จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ทา... 
21 วันที่ผ่านมา