... รายละเอียดงาน : - นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทาง โรงเรียน ในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบ 3-4 จังหวัด ... 

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

ตรัง
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ... รายละเอียดงาน : - นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทาง โรงเรียน ในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบ 3-4 จังหวัด ... 

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว