...องจักร เมื่อเกิดปัญหาทันที 3.ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ...  ... # เพศชาย อายุ 22-35 ปี # วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขา ช่างยนต์ ... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
 ...แลงานไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน 3.ติดตามดูแลระบบไฟฟ้าตามแผนงา...  ...# เพศชาย อายุ 22-40 ปี # วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขา ช่างไฟฟ้า... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
 ...ละบันทึกข้อมูลการสุ่มเช็ค 3.ควบคุมการคัดเกรดของพนักงานแ...  ...่านั้น อายุ 20 ปีขึ้นไป # วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดส... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
 ...ะกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประ...  ...กลฟส์(ประเทศไทย) สาขาตรัง 85 .6 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
 ...ับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 3.ติดตามการจัดการด้าน Change c...  ...กลฟส์(ประเทศไทย) สาขาตรัง 85 .6 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
 ...ะจำเดือน ( Monthly Report ) 3.จัดทำ เอกสาร WI, OJT และแบบฟ...  ...กลฟส์(ประเทศไทย) สาขาตรัง 85 .6 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
16 วันที่ผ่านมา
 ...ยวข้องให้กับหน่วยงานราชการ 3.ดูแลงาน/พื้นที่/ระบบ ให้เป็น...  ...กลฟส์(ประเทศไทย) สาขาตรัง 85 .6 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
 ...ing languages. #- At least 3 years’ experience as a PLC p...  ...ๆ สถานที่ปฏิบัติงาน 222 .5 ต.คงนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 92... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
 ...ะกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประ...  ... ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) 85 .6 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
 ...หน่าย พรบ./ประกันรถ ชั้น1,2, 3 หรือประกันชีวิต หรือประกันอั...  ...งเลือก อายุ 18 ปี ขึ้นไป # .3 ขึ้นไป # มีความกระตือรือ... 

บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
 ...เกี่ยวข้องกับงานระบบคุณภาพ 3.ดูแลงานด้านการตรวจติดตามระบบ...  ... ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) 85 .6 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
 ...ะกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประ...  ... ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) 85 .6 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
16 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

 ...ัคร : - เพศ ชาย / หญิง 18 – 40 ปี - วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 - ปริญญาตรี - มีประสบการณ์ทางด้านงาน ขาย 0-2 ปีขึ้นไป... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
 ...ะกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประ...  ... ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) 85 .6 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
 ...ะกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประ...  ... ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) 85 .6 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
 ...ัฒนา เครื่องจักรผลิตถุงมือ 3.การควบคุมค่าใช้จ่าย และจัดสร...  ... ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) 85 .6 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
 ...ะกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประ...  ...กลฟส์(ประเทศไทย) สาขาตรัง 85 .6 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
 ...ะกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประ...  ... ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) 85 .6 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

 ...ัคร : - เพศ ชาย / หญิง 18 – 40 ปี - วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 - ปริญญาตรี - มีประสบการณ์ทางด้านงาน ขาย 0-2 ปีขึ้นไป... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว
 ...ยวิเคราะห์สินเชื่อ 3. ติดต่อประสานงานกั...  ...ี ระดับการศึกษา : .6 - ปริญญาตรี ประ...  ...พศ อายุ 23 - 35 ปี วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรีทุก... 

Krungsri Consumer

ตรัง
29 วันที่ผ่านมา

9500 บาท

 ...ี ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า .6 - ปริญญาตรี ประสบการณ์(...  ...ณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม : - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รักงานบริการ มีประส... 

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด

ตรัง
8 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

 ...20 - 45 ปี ระดับการศึกษา : .6 - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ป...  ... เพศชาย/หญิง อายุ20-40 ปี - วุฒิ ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป - มีทักษ... 

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด(มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
 ...ายุ ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า .6 ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ไ...  ...จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป • สามารถ... 

บริษัท อเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
 ...ายุ ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า .6 ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ไ...  ...จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป • มีประส... 

บริษัท อเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

ตรัง
8 วันที่ผ่านมา
 ...านลูกค้าเก่าและเพิ่มหาลูกค้า 3. ปฏิบัติอื่นๆตามที่ได้รับมอบ...  ...35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : .6 - ปวส. ประสบการณ์(ปี) : ไ... 

บริษัท ศิเทค จำกัด

ตรัง
8 วันที่ผ่านมา
 ...ือส่วนที่เกี่ยวข้อง # ประสบการณ์ด้านงานแผนกช่างซ่อมบำรุง 3-4 ปี ขึ้นไป สวัสดิการ - ได้รับค่า service charge ... 

เกาะมุกสิวาลัย บีช รีสอร์ท

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
 ... สวัสดิการ 1. รถรับส่งพนักงาน 2. ค่าอาหารกลางวัน 3. เบี้ยขยันประจำเดือน/ประจำปี 4. ยูนิฟอร์ม 5. ค่ากะกลางค... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
 ...ยัน อดทน สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประจำปี(ตามเงื่อนไขของบริษัท) 5.... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
 ...่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของแผนกและเป็นไปตามเป้าหมาย 3.แก้ไขฟอร์มต่างๆของฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน 4.ทำรายงาน KPI ทำก... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
 ...องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 2.ติดตามดูแลเครื่องจักรตามแผนงาน 3.จัดทำรายงานประจำวัน 4.บำรุงดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา