...วข้องกับการทำงาน หรือ มีประสบการณ์ สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประจำปี... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
 ...cel, Word, Minitab, การนำเสนอผลงาน สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประจำปี... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
 ...รม วิทยาศาสตร์ # มีความขยัน อดทน สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประจำปี... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
 ...้ำเสีย อากาศ # มีมนุษยสัมพันธ์ดี สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประจำปี... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
 ...้นไป สวัสดิการ - ได้รับค่า service charge - ประกันสังคม - ได้สิทธิ์วันลา ตามกฏหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ... 

เกาะมุกสิวาลัย บีช รีสอร์ท

ตรัง
28 วันที่ผ่านมา
 ...าพ โรงงานอุตสาหกรรม (พิจารณาพิเศษ) สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประจำปี... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
 ...บรมทางด้านการตรวจสอบ(พิจารณาพิเศษ) สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประจำปี... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
 ...ะสบการณ์ในการขับรถคีบหรือรถแม็คโคร สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประจำปี... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
 ...รืองานที่เกี่ยวข้อง (พิจารณาพิเศษ) สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประจำปี... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
 ...งานอุตสาหกรรม (พิจารณาเป็นพิเศษ) สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประจำปี... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
 ...งานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประจำปี... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...และวุฒิ # สามารถทำงานเข้ากะได้ สวัสดิการ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ 3.ประกันอุบัติเหตุ 4.โบนัสประจำปี... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
 ...มข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ โบนัส เบี้ยขยัน ประกันสังคม คลีนิคเวชกรรม ลาพักผ่อน สูงสุด 15 วัน วันหยุดตามประเพ... 

TQM Insurance Broker

ตรัง
21 วันที่ผ่านมา

9500 - 11000 บาท

 ...ิ่มเติม : ไม่ระบุ สวัสดิการ ตามข้อตกลงของบริษัท ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ 1.ประกันสังคม 2.โบนัสประจำปี(ตามเงื... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
9 วันที่ผ่านมา
 ...มข้อตกลงของบริษัท ประกันสุขภาพ สวัสดิการอื่นๆ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ(เมื่อผ่านทดลองงาน) 3.ประกันอุบัติเหตุ ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
13 วันที่ผ่านมา
 ...ตกรรม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ • ค่ารักษาพย... 

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited.

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
 ...วัสดิการ ~ ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ(เมื่อผ่านทดลองงาน) 3.ประกันอุบัติเหตุ ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
13 วันที่ผ่านมา
 ...วัสดิการ ~ ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ(เมื่อผ่านทดลองงาน) 3.ประกันอุบัติเหตุ ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
13 วันที่ผ่านมา
 ...นวินาศภัย/ประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ประกันสังคม สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ทุนการศึกษา ประกันชี... 

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

ตรัง
20 วันที่ผ่านมา
 ...ประสบการณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม : ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าทำงานล่วงเวลา ตามข้อตกลงขอ... 

บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด

ตรัง
26 วันที่ผ่านมา
 ... : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม : ไม่ระบุ สวัสดิการ ประกันสังคม สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ทุนการศึกษา ประกันชี... 

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

ตรัง
22 วันที่ผ่านมา
 ...วัสดิการ ~ ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ(เมื่อผ่านทดลองงาน) 3.ประกันอุบัติเหตุ ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
19 วันที่ผ่านมา
 ...ติม : ไม่ระบุ สวัสดิการ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ประกันสังคม ประกันสุขภาพ เงินโบนัสตามผลงาน สวัสดิการอื่นๆ... 

Central Group

ตรัง
17 วันที่ผ่านมา
 ...วัสดิการ ~ ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ(เมื่อผ่านทดลองงาน) 3.ประกันอุบัติเหตุ ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
23 วันที่ผ่านมา
 ...วัสดิการ ~ ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ(เมื่อผ่านทดลองงาน) 3.ประกันอุบัติเหตุ ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
23 วันที่ผ่านมา
 ...วัสดิการ ~ ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ(เมื่อผ่านทดลองงาน) 3.ประกันอุบัติเหตุ ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
20 วันที่ผ่านมา
 ...: ****@*****.*** สวัสดิการ ประกันสังคม สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ... 

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตรัง
17 วันที่ผ่านมา
 ...านที่ยืดหยุ่น ค่าทำงานล่วงเวลา สวัสดิการอื่นๆ - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าชุดยูนิฟอร์มพนักงาน - หอพ... 

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

ตรัง
7 วันที่ผ่านมา
 ...วัสดิการ ~ ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ 1.ประกันสังคม 2.ประกันสุขภาพ(เมื่อผ่านทดลองงาน) 3.ประกันอุบัติเหตุ ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
23 วันที่ผ่านมา
 ...ียนวันหยุดได้ สวัสดิการ สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม ประกันสังคม ประกันสุขภาพ เงินโบนัสตามผลงาน สวัสดิการอื่นๆ... 

Central Group

ตรัง
18 วันที่ผ่านมา