จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน เจ้าหน้าที่บัญชี/ธุรการ

1-20 จาก 1827 ผลการ

บริษัท ฮัสกี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกเอกสารใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบบัญชีและการเงินต่างๆ2. เอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย 3. ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดคคอร์มาร์ท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่ายทุกประเภท 2.จัดทำรายงาน Aging เจ้าหนี้ / ลูกหนี้ และรายงานอื่น ๆ 3.ตรวจร...
5 วันที่ผ่านมา
dansmith  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำเอกสารรายรับ-รายจ่าย2.จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร3.จัดทำภาษ่ีหัก ณ ที่จ่าย + ภาษีมูลค่าเพิ่...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลงานด้านเอกสาร จัดพิมพ์เอกสาร จัดเก็บข้อมูล แยกให้เป็นระบบตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงตรวจสอบควา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย ) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก (โกดัง)* ติดต่อประสานงานกับแผนกบัญชี, จัดส่ง, จัดซื้อ* สรุปยอดขายร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเกี่ยวกับการเปิดบิลส่งสินค้า,ดูแลสต๊อกสินค้า คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 18 - 30 ปี ระดับก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานเอกสาร/ประสานงานในและนอกองค์กร- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดเรียงเอกสร2. Key ข้อมูล คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 25 ปี ระดับการศึกษา : ปวช. - ปว...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด  -  นครปฐม
งานเกี่ยวกับเอกสารบัญชีการเงิน สวัสดิการ : สวัสดิการ+O.T+เบี้ยขยัน โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ประกันสังค...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดูแลงานด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี)...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วินิธร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) :...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูอินโฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานในฝ่ายบัญชีดูแลงานเอกสารในฝ่ายบัญชีปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เพศ : ห...
2 วันที่ผ่านมา
M.K. Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ธุรการ ประจำศูนย์บริการ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 21 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตร... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านบุคคล ค่าจ้าง สรรหา คัดเลือก ปฐมนิเทศน์ ฝึกอบรม อื่นๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 2...
4 วันที่ผ่านมา
Manpower  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินคดีต่างๆ โดยเป็นการนำข้อมูลจากระบบมาใส่ในไฟล์ excel 2. ตรวจสอบคว...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท คาซาลองก้า (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ :...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟูจิ ไบโอเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงาน คีย์ข้อมูล ติดต่อลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประสานงานในหน่วยงานและภายนอก / จัดเก็บเอกสาร 2.พิมพ์จดหมาย หนังสือต่างๆ 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท กัมพุวัฑฒ์ จำกัด หรือ Kampuwat Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำงานเอกสาร , รับโทรศัพท์ , คอมพิวเตอร์ , ประสานงานต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 3...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิสิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำเอกสารและคีย์ข้อมูล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญ...
4 วันที่ผ่านมา