จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน เจ้าหน้าที่บุคคล ธุรการ

1-20 จาก 1000 ผลการ

บริษัท วินิธร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) :...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านบุคคล ค่าจ้าง สรรหา คัดเลือก ปฐมนิเทศน์ ฝึกอบรม อื่นๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 2...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับสมัครงานและสัมภาษณ์เบื้องต้น2. งานทะเบียนประวัติพนักงาน3. บันทึกสถิติการลางานของพนักงาน4. งาน...
2 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สรรหาว่าจ้าง เสนอค่าตอบแทน ปฐมนิเทศก์ ทำสัญญาจ้าง-บันทึกข้อมูลพนักงาน ออกรหัสพนักงาน และโอนข้อมูลไ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีความรู้ด้าน HRM และ HRD เป็นอย่างดี และสามารถริเริ่ม ,นำมาใช้ , ประยุกต์ ให้เข้ากับองค์กรได้อย่...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานบุคคลทั้งระบบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตร...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีใจรักงานด้านบริการมีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) :...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีว่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (EVA Enterprise Co.,Ltd.)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสรรหาและฝึกอบรม - งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยาอินไทย จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดำเนินการสรรหาอัตรากำลังให้เป็นไปตามองค์กรกำหนด-ดูแลเอกสารสัญญาจ้างให้เป็นไปตามกฏหมายแรงงาน-ดูแลกฏ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิคกี้เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สรรหาบุคลากร2. ฝึกอบรมพนักงาน3. เอกสารการว่าจ้าง4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีเคดับบลิว จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบงานด้านค่าแรง/เงินเดือนของพนักงาน-ติดต่อหน่วยงานต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแล จัดทำ จัดเก็บ เอกสารต่างๆของแผนก-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สุขุมวิท ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) :...
2 วันที่ผ่านมา
Lighting and Equipment Public Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานบุคคลด้านกฎหมายแรงงาน กฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท รวมถึงดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และออ...
2 วันที่ผ่านมา
KM CC GROUP  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สรรหาว่าจ้างตำแหน่งงานที่บริษัทฯ ขออัตรากำลัง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ออกบูทรับสมัครงาน และช่องทางอื...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท วินสันสกรีน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานธุรการด้านบุคคล เช่น ตรวจสถิติการทำงานของพนักงาน, คำนวนค่าแรง เงินเดือนของพนักงาน, จัดเตรียมและก...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. หาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเเละแหล่งงาน2. จัดทำสื่อโฆษณา และกิจกรรมทางการสรรหาบุคลากรเพื่อให...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลีโอวูด อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบเรื่องสถิติขาด ลา มาสายดูแลรับผิดชอบเรื่องงานด้านธุรการงานบุคคล อาคารสถานที่ดูแลรับผิด...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำเงินเดือน,สวัสดิการ,ประกันสังคม คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 27 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญ...
6 วันที่ผ่านมา
0  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน Tiger Soft คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระ...
7 วันที่ผ่านมา