จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน อุตสาหกรรม

1-20 จาก 86 ผลการ

บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์ ) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารทีมขาย ให้มียอดขายตามแผนการขายและบริหารทีมขายให้บรรลุตาม KPI - ดูแลพนักงานขาย- ดำเนินกิจกรร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์ ) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

45000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลและขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม-บริหารต้นทุนการขาย เป้ายอดขายและผลกำไรได้ตามที่บริษัท...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท แคบริค (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
8 วันที่ผ่านมา

DKSH (Thailand) Limited  -  พระนครศรีอยุธยา

12000 - 15000 บาท
 ...ดับปวส–ปริญญาตรี สาขาเครื่องยนต์, เครื่องกล, กลโรงงาน, อุตสาหกรรม• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่ง• ประสบการณ์ 0-3 ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดปราจีนบุรี

 ...ิเพิ่มเติม : วุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ,อุตสาหกรรม,เทคนิคการผลิต ,เครื่องจักรกล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/อุตสาหกรรม/โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล3.มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ในหน้า... 
3 วันที่ผ่านมา

Simatek Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบัญชีทั้งระบบสำหรับงานบัญชี อุตสาหกรรม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 - 35 ปี ระดับการศ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจ.แอล. ฟอร์คลิฟท์ แอนด์ พาร์ท จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...ย อายุ : 22 - 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา ปวส.หรือ ป.ตรี อุตสาหกรรม, เครื่องกลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง2. สามารถใช้คอมพิวเ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 บาท
 ...ชาย-อายุ 20 ปีขึ้นไป-วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล,อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง-ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้าอุ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค อาร์ เพาเวอร์ ทรานสมิชชั่น สเปเชียลลิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...าด, สายช่าง(ช่างกล/ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า), วิศวกรรมศาสตร์(อุตสาหกรรม, เครื่องกล, ไฟฟ้า, เครื่องมือวัด), บริหารธุรกิจ, การตล... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบงานวิศวกรรม อุตสาหกรรม- ออก Site งาน และ เดินทางต่างจังหวัดได้(มีค่าเบี้ยเลี้ยงและเงินโอที... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
 ... - 35 ปี2.**จบการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการผลิต อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง3.**มีประสบการทำงานในสายอาชีพงานฉ... 
27 วันที่ผ่านมา

บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเรื่องงานขายเครื่องซัก อบ รีด อุตสาหกรรม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับ... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 35000 บาท
 ...อหาเพื่อเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ของบริษัท สื่อประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม,วิศวกรรม,การผลิต,Construction,MICE,HORECA,ธุรกิจโรงแรม... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท แสงรุ่ง กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าหรือมีความเกี่ยวข้องกับ วงกาiอุตสาหกรรม-เคยเป็นหัวหน้าทีม และหรือ อยู่ในระดับผู้ช่วย สวัสดิการ... 
23 วันที่ผ่านมา

โรงงานน้ำปลาชัยวัฒนา  -  จังหวัดสมุทรปราการ

12000 - 17000 บาท
 ...ๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - ป.ตรี สาขา วิศวกรรมอาหาร , อุตสาหกรรม , วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- เพศชาย-หญิง ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...อายุ 22-30 ปี• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม ครุศาสตร์ หรือไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาด้านเทคนิค • มีประสบ... 
5 วันที่ผ่านมา

Benetone (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
 ... ปวส. ทางด้านช่างยนต์ / เครื่องกล / กลโรงงาน / ไฟฟ้า / อุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ• มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

 ...ณ์(ปี) : 3 ขึ้นไป อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : จบสาขา อุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวกับโรงงานมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศ... 
5 วันที่ผ่านมา

Benetone Films Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

30000 บาท
 ... ปวส. ทางด้านช่างยนต์ / เครื่องกล / กลโรงงาน / ไฟฟ้า / อุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ• มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว