จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน อุตสาหกรรม

1-20 จาก 54 ผลการ

K.R.S. SPICY FOOD CO., LTD.  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนงานขาย- นำเสนอขายงานให้แก่ลูกค้า- หาลูกค้าใหม่ๆและดูแลลูกค้าเก่าๆ ในกลุ่มร้านอาหารและอุตสาห...
2 วันที่ผ่านมา
JOBBKK DOT COM RECRUITMENT Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลักดันยอดขายของบริษัท ติดต่อพบลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสหกรรม แนะนำบริษัทและสินค้า ผลักดันยอดขายฟิดการข...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -พ่นสีปั๊มน้ำ และมอเตอร์ อุตสาหกรรม-อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  -  นครปฐม
 ...ุณสมบัติเพิ่มเติม : - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา โยธา, อุตสาหกรรม, ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง- มีความเข้าใจระบบ... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  -  นครปฐม
 ...: คุณสมบัติเพิ่มเติม : - วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพส... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
 ...กษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเคมีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์ด้านการ์เมนท์ (ตัดเ... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
 ...นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : จบปริญญาตรีสาขา เคมีสิ่งทอ /อุตสาหกรรม/เครื่องกล สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
 ...กษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเคมีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์ด้านการ์เมนท์ (ตัดเ... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ศชาย อายุ 25-35 ปี2.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า , อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง3.ประสบการณ์ทำงานในงานที่เกี่... 
13 วันที่ผ่านมา
0  -  นนทบุรี
 ...ณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพในโรงงาน Supply Chain Management,อุตสาหกรรม หรือระบบ ISO 9001 หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.2.มีความเข้... 
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งวิเคราะห์ภาพรวม อุตสาหกรรม และคู่แข่ง และจัดทำเป็นรายงานสถานะเงินลงทุนและรายงานวิ... 
5 วันที่ผ่านมา
Abex Hydraulics & Engineering Co., Ltd.  -  สมุทรปราการ
 ...ขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (และ/หรือ อุตสาหกรรม) เครื่องกล / วิศวอุตสาหการ / วิศวกรรมจักรกลเกษตร / เคร... 
12 วันที่ผ่านมา
General Food Products Co., Ltd.  -  นครราชสีมา
 ...ึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อุตสาหกรรม เครื่องกล(ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ), มีความรู... 
4 วันที่ผ่านมา
SUTEE DISHED HEADS AND METALFORM CO.,LTD.  -  สมุทรปราการ
 ...อม บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในโรงงาน อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยงานควบคุมระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน คุ... 
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด  -  ปทุมธานี
 ...ิม : ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการ ~ ค่าทำงานล่วงเวลา ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...าเป็นพิเศษ3.มีความรู้หรือจบสาขาวิชา ไฟฟ้า ,Electronic, อุตสาหกรรม 4.มีความใฝ่รู้ อดทน สม่ำเสมอ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม... 
3 วันที่ผ่านมา
Siambioscience  -  นนทบุรี
 ...พิ่มเติม : มีประสบการณ์ในการทำงานโดยตรงด้าน โรงงายยา , อุตสาหกรรม , ห้องปฏิบัติการ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม ~ ทำงาน... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ( สิ่งแวดล้อม , เครื่องมือวัด , อุตสาหกรรม , เครื่องกล , เคมี ) - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  -  พระนครศรีอยุธยา
 ...4ปี อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - วุฒิปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็น จี จี ไทม์พีซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี3.... 
10 วันที่ผ่านมา
123