จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน อุตสาหกรรม

1-20 จาก 84 ผลการ

K.R.S. SPICY FOOD CO., LTD.  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนงานขาย- นำเสนอขายงานให้แก่ลูกค้า- หาลูกค้าใหม่ๆและดูแลลูกค้าเก่าๆ ในกลุ่มร้านอาหารและอุตสาห...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ• รับผิดชอบและดูแลลูกค้าโปรเจคท์ในด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า,ยอดขายและกำไร• ท...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...28 ปี - วุฒิการศึกษา ปวส ถึง ป.ตรี สาขาเครื่องกล โยธา อุตสาหกรรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป -... 
5 วันที่ผ่านมา
Siambioscience  -  นนทบุรี
 ...พิ่มเติม : มีประสบการณ์ในการทำงานโดยตรงด้าน โรงงายยา , อุตสาหกรรม , ห้องปฏิบัติการ สวัสดิการ ประกันสังคม ทำงานสัปด... 
1 วันที่ผ่านมา
General Food Products Co., Ltd.  -  นครราชสีมา
 ...ึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อุตสาหกรรม เครื่องกล- (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ), มีความ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการ เช่น โรงงาน, อุตสาหกรรม เป็นต้น* เงินเดือน + ค่าครองชีพ + ค่าโน้ตบุ๊ค + ค่าโทร... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์.เอส.อาร์ อินเตอร์ จำกัด  -  ปทุมธานี
 ...ุงรับมอบหมายงาน ตามคำสั่งงานที่เกี่ยวกับระบบทำความเย็น อุตสาหกรรม คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 27 - 35 ปี ระดับการศึก... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
 ... ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว2. ปวช - ปวส. สาขาโยธา, ก่อสร้าง, อุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนิตี้ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ย อายุ 28 ปีขึ้นไป 2.วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี  สาขาไฟฟ้า , อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีความรู้เรือ่งเครื่องจักรอุ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ...ุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรม เครื่องกล / อุตสาหกรรม / ไฟฟ้า3. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้4. มีความละเอี... 
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...บัติเพิ่มเติม : - วุฒิการศุึกษา ปวช-ปวส สาขาวิชา ไฟฟ้า อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง- กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าที... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเบฟเวอบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ม : เพศ ชาย-หญิงวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านวิสวกรรม อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวมีประสบการในด้านสินค้าคงคลัง และสโตร์... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
 ...ดับปวส–ปริญญาตรี สาขาเครื่องยนต์, เครื่องกล, กลโรงงาน, อุตสาหกรรม• ประสบการณ์ 0-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)• ผ่านภาระท... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... คุณสมบัติเพิ่มเติม : - ปวช./ปวส. สาขาไฟ้ฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหกรรม หรือ ที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการ ~ ทุนการศึกษา สวัสด... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
 ...ดับปวส–ปริญญาตรี สาขาเครื่องยนต์, เครื่องกล, กลโรงงาน, อุตสาหกรรม• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่ง• ประสบการณ์ 0-3 ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  -  ชลบุรี
 ...ศึกษาปริญญาตรี-โท วิศวะกรรมศาสตร์ในสาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า,อุตสาหกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง-มีประสบการณ์โรงงานชิ้นส่วนรถยนต์หรือ... 
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีพีอาร์ พรีซิชั่น จำกัด  -  สระบุรี
 ... คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล/อุตสาหกรรม ~2. เขียนแบบsolidworksได้ดี ~3. ขับรถยนต์ได้มีใบขั... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ.ไอ.อินดัสตรี้ จำกัด  -  ชลบุรี
 ...ญญาตรีขึ้นไป ~2. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล , อุตสาหกรรม ~3. หรือเทียบเท่า หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ~4. เพศ ช... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  -  เชียงใหม่ (จังหวัด)
 ... : - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า / เครื่องกล / อุตสาหกรรม- มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม อย่า... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด ( 1577 Home Shopping )  -  สมุทรปราการ
 ...ารศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็คทรอนิกส์,อุตสาหกรรม, ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้และมีป... 
27 วันที่ผ่านมา