... คุณสมบัติผู้สมัคร # ปวส, ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล, อุตสาหกรรม # เพศ ชาย อายุ 20 – 35 ปี # มีความรู้ในเรื่องของกา... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา