จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วิศวกร

1-20 จาก 1773 ผลการ

บริษัท แอล.ที.อาร์.คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา

25000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริการ ออกแบบ ติดตั้ง ห้องเย็น (Cold Room) ห้องสะอาด (Clean Room) - สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้-...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด  -  ปทุมธานี

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องซัก อบ รีด อุสาหกรรม2. ติดตั้งเครื่อง ซัก อบ รีด อุตสาหกรรม3. วางแผ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด  -  นครปฐม

20000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน- จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบควบคุมการก่อสร้างให...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท โพลีเมอร์ มาสเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ควบคุมงานหรือโครงการให้เป็นไปมาตรฐานวิชาชีพ2 ดูแลบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายตามระ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอไอที เซอร์วิส จำกัด (สนญ.)  -  ปทุมธานี

14000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิศกรเครื่องกล ออกแบบ เครื่องจักรอัตโนมัติตามความต้องการลูกค้า- วิศวกรไฟฟ้า ออกแบบวงจรไฟฟ้าและโปร...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

-วิศวกรไฟฟ้า -วิศวกรเครื่องกล -วิศวกรสุขภิบาล -วิศวกรโครงสร้าง - อายุ 22- 50 ปี - ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการผลิตและงานออกแบบใหม่ ต้องเขียนแบบดูแบบทั่วไปได้ มีปฎิภาณไหวพริบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ค...
2 วันที่ผ่านมา

Prompt Techno Service Co., Ltd.  -  จังหวัดสมุทรปราการ

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนและตรวจสอบหน้างาน2.สามารถเขียนโปรแกรม Auto Cadได้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 - 30 ป...
2 วันที่ผ่านมา

เอเชียนไทย88ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากนักบัญชีจะรับทราบตัวเลขความเคลื่อนไหวทางการเงินของบริษัทอยู่ต...
19 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานระบบควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต- งานวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านระบบควบคุม- งานปรับตั้ง / หล่อล...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 23000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน/ขอบเขตปริมาณงาน • งานสำรวจ/จัดทำข้อมูลก่อสร้าง/ปรับปรุงภาพลักษณ์ ร้าน Texas...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท แอล.ที.อาร์.คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา

30000 - 45000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและควบคุมระบบปรับอากาศและประปา// ดูแลและควบคุมระบบไฟฟ้า ประกอบอาคาร ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโค...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็กซ์ตร้าแวลู จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

10000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ขายเครื่องอัดลม เครื่องปั้มลม อะไหล่ ในบริษัท และอุตสาหกรรม- ติดต่อลูกค้าเก่า หาลูกค้ารายใหม่- ติ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมงานบำรุงรักษา2. แก้ไขปัญหางาน Break down ของเครื่องจักร3. จัดทำรายงานการบำรุงรักษาและวิเคร...
29 วันที่ผ่านมา

บริษัททรีแพค อินโนเวชั่น จำกัด  -  จังหวัดระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานตามลักษณะงานของบริษัท/งานก่อสร้าง ใช้อุปกรณ์สำนักได้ดี เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ควบคุมดูแล...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา

ดูแลควบคุมระบบงานวิศวกรรม การผลิตในโรงงาน คิดค้น เสนอโปรเจค การปรับปรุง ไลน์การผลิตที่มีความทันสมัยและนวัฒกรรมใหม่ๆ ...
1 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท โมเดิร์นดี (อุดรธานี, ขอนแก่น)  -  ขอนแก่น

ควบคุมงานก่อสร้างและช่วยบริหารงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้าน และระบบสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด มีควา...
2 วันที่ผ่านมา

EMS Consultants Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง (Construction Management) ประจําหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ - ดูแลจัดการงานก่อสร้...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีพีเอ็มแมเนจเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

40000 - 60000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ1.ดำเนินการเข้าตรวจสอบระบบและติดตามแก้ไข้ข้อบกพร่องต่างๆ ภายในอาคารเช่น ระบบ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว