ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วิศวกร

1-20 จาก 1250 ผลการ

บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - QA, QC ระบบงานก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 27 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้น...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท โพลีเมอร์ มาสเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ควบคุมงานหรือโครงการให้เป็นไปมาตรฐานวิชาชีพ2 ดูแลบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายตามระ...
4 วันที่ผ่านมา

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 34000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำหน้าที่จัดเตรียม Standard Operation Procedure งานด้านวิศวกรรมอาคาร2.จัดทำแผนงานบำรุงรักษาระบบทั...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ต.พีระกฤช จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธาจัดทำแผนงานการเบิกจ่าย เอกสารส่งงานผู้รับเหมางานเพิ่ม-งานลด เปรียบเทียบราคาวัส...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานระบบควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต- งานวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านระบบควบคุม- งานปรับตั้ง / หล่อล...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอไอที เซอร์วิส จำกัด (สนญ.)  -  ปทุมธานี

14000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิศกรเครื่องกล ออกแบบ เครื่องจักรอัตโนมัติตามความต้องการลูกค้า- วิศวกรไฟฟ้า ออกแบบวงจรไฟฟ้าและโปร...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง (Construction Management) ประจําหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ - ดูแลจัดการงานก่อสร้...
2 วันที่ผ่านมา

smart terminal corporation  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำเอกสารคุณภาพ ที่ใช้ภายในโครงการ จัดทำรายงาน การประชุมส่งมอบงานประจำเดือน-ปี-วางแผนฝึกอบรมด้าน...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็กซ์ตร้าแวลู จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

10000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ขายเครื่องอัดลม เครื่องปั้มลม อะไหล่ ในบริษัท และอุตสาหกรรม- ติดต่อลูกค้าเก่า หาลูกค้ารายใหม่- ติ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดำเนินงานของงานวิศวกรรมโครงการของระบบฯ ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการพัฒนาอ...
3 วันที่ผ่านมา

D-Net Solution .Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกรติดตั้ง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดเวลา- ควบคุมงาน, ประสานงาน, ประจำ Site งาน ของ...
2 วันที่ผ่านมา

Prompt Techno Service Co., Ltd.  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 วิเคราะห์และออกแบบควบคุมงานซ่อมบำรุงด้านวิศวกรรมอาคารควบคุม ระบบสุขาภิบาล ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพล...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการผลิตและงานออกแบบใหม่ ต้องเขียนแบบดูแบบทั่วไปได้ มีปฎิภาณไหวพริบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ค...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท อีซูซุนครหลวง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทาง อุตสากรรม เช่น การผลิต การจัดการและการตล...
4 วันที่ผ่านมา

INTRONICS CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบวงจร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของบริษัท เขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ดูแลจัดทำ Bill of Material (B...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 23000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน/ขอบเขตปริมาณงาน • งานสำรวจ/จัดทำข้อมูลก่อสร้าง/ปรับปรุงภาพลักษณ์ ร้าน Texas...
19 วันที่ผ่านมา

บริษัท โมชั่น-เท็ค (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดงาน : - กระจายงานให้กับนักออกแบบและผู้จัดการโครงการ- ต้องสามารถทำงานร่วมกันและลดช่องว่างด...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Ventilation Engineering Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

30000 - 60000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบด้านระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน,โรงแรม,ออกแบบ chiller plant ,pump และออกแบบอาคารสำนักงา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

เอเชียนไทย88ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากนักบัญชีจะรับทราบตัวเลขความเคลื่อนไหวทางการเงินของบริษัทอยู่ต...
11 วันที่ผ่านมา