จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน วิศวกร

1-20 จาก 78 ผลการ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สรุปเปรียบเทียบเสนอราคางานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมประมูลโครงการ 2.รวบรวมแผนงานของผู้รับจ้างโคร...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการผลิตและงานออกแบบใหม่ ต้องเขียนแบบดูแบบทั่วไปได้ มีปฎิภาณไหวพริบ วิเคราะห์ แก้ไขปั...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดการงาน ซ่อมบำรุง, งานปรับปรุงพื้นที่ และงานต่อเติม ของอาคารคลังสินค้าและพื้นที่ทรัพย์สินส่...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพศ ชาย - อายุ 24 - 30 ปี จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หากมีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ รับ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน/ขอบเขตปริมาณงาน • งานสำรวจ/จัดทำข้อมูลก่อสร้าง/ปรับปรุงภาพลักษณ์ ร้าน...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิพากร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คำนวณปริมาณการใช้เหล็ก เพื่อลดการสูญเสีย ตรวจสอบคุณภาพและวัสดุที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเพิ่...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนงาน ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องจักร 2.กำกับดูแล ควบคุมปริมาณและคุณภาพของงานในระบบว...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ . คุณสมบัติเพิ่มเติม - ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี - วุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องก...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.ไอ.เอฟ. เมตัล เวิร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครืองกล (ระบบปรับอากาศ. ระบบท่อ) 2.ชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปีผ่...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิวิคอน เอ็นจิเนียริ่ง(2001) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมประสานงานและดูแลงานตาม Site งานต่างๆพร้อมทั้งตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามคุณภาพที่บริษัทกำหนด...
4 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -แนะนำ วางแผน และควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท -วางแผนการก่อสร้าง ติ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด  -  กะทู้
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน - จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบควบคุมการก่อส...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการตรวจเช็คเครื่องจักร (Preventive Maintenance) เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักร Breakdown ...
22 วันที่ผ่านมา
TOTO (Thailand) Co.,Ltd  -  หนองแค, ภาคกลาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. วางแผน ควบคุม และดูแลคุณภาพ งานต่อเดิมหรือติดตั้งเครื่องจักร งานซ่...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด  -  กะทู้
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเตรียมแบบก่อสร้างให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในโครงการที่รับผิด...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธารารัตน์2007 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ถอดแบบประมาณราคา 2.ควบคุมการก่อสร้าง 3.วางแผนงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.มีใบ กว.ภาคีวิ...
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลควบคุมงานในสายการผลิต 2. ปรับปรุงระบบงานในฝ่าย 3. ติดตามดูแลการทำงานในฝ่ายผลิต 4. ม...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิกม่า แอนด์ ฮาร์ท จำกัด  -  บางเสาธง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการทำงานของแผนก Heat Treatment , Annealing คุณสมบัติเพิ่มเติม ต้องมีประสบการณ์ด...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ - ประชุม ติดตาม ควบคุมงาน แก้ไขปัญหา นำเสนอแน...
22 วันที่ผ่านมา
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)  -  ปทุมธานี
**หน้าที่และความรับผิดชอบ** การเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์ข้อมูล Faculties preferred: Science Job skills required: B...
14 วันที่ผ่านมา