จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน วิศวกร

1-20 จาก 300 ผลการ

Information and Communication Networks Public Company Limite...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุม, ตรวจสอบคุณภาพของงานทั้งทางด้านติดตั้ง, ทดสอบอุปกรณ์ต่างๆในโครงการให้ตรงตามข้อกำหนดทางด้าน...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรวรา รุ่งโรจน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนงาน ควบคุมและดูแลการก่อสร้างทั้งหมดได้ - สามารถถอดแบบ ถอดปริมาณ อ่านแบบเช็คราคากลางและประเมิ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานระบบควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต- งานวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านระบบควบคุม- งานปรับตั้ง / หล่อล...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถอ่านและเขียนแบบงานระบบ , เครื่องกลได้ - สามารถใช้โปรแกรม AutoCad , Solid Work ได้ดี- มีประส...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการผลิตและงานออกแบบใหม่ ต้องเขียนแบบดูแบบทั่วไปได้ มีปฎิภาณไหวพริบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ค...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการปฏิบัติงานทั้งในเชิงการติดตั้งระบบวิศวกรรมใหม่ และการซ่อมบำรุงรักษา (เชิงป้องกัน) สำหรั...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบตู้ควบคุมระบบ/ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน- ดำเนินการสร้างตามแบบที...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิพากร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คำนวณปริมาณการใช้เหล็ก เพื่อลดการสูญเสียตรวจสอบคุณภาพและวัสดุที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อาย...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิกม่า แอนด์ ฮาร์ท จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการทำงานของระบบ Forging คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 27 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธารารัตน์2007 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ถอดแบบประมาณราคา2.ควบคุมการก่อสร้าง3.วางแผนงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ระดับก...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด์ ออยล์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบการขยายตัวของธุรกิจจากลูกค้าที่มีอยู่เดิม และลูกค้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเวิร์ค เอ็นจิเนีย จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์... 
16 วันที่ผ่านมา
GreCon (Thailand) Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการหลังการขาย- ติดตั้งซ่อมบำรุ่งเครื่องจักรไฟฟ้า และ อุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย- ออกบริการนอกส...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์เพิ่มประสิทธิ์ภาพด้านต้นกำลัง- ดูแลและควบคุมงาน- จัดทำแผนงาน- ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมต้นกำลั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แกรนด์ ยูนิแลนด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพศชายอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษา ระดับปริญญา- ดูแลงานฝ่ายอาคารทั้งระบบ- ถ้ามีประสบการณ์งาน...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอไอที เซอร์วิส จำกัด (สนญ.)  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิศกรเครื่องกล ออกแบบ เครื่องจักรอัตโนมัติตามความต้องการลูกค้า- วิศวกรไฟฟ้า ออกแบบวงจรไฟฟ้าและโปร...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพศ ชาย - อายุ 24 - 30 ปีจบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหากมีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ รับเหมา หรือควบค...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท บี พลัส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ :...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานติดตั้งงานระบบ ประไซต์งานก่อสร้าง- จัดทำข้อมูลและเอกสาร- ประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต...
15 วันที่ผ่านมา
Premium Equipment & Engineering Co:;LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลมในโรงงานอุตสาหกรรม บริการแก้ไขปัญหาของลูกค้าหลังการขาย และอื่นๆที...
3 วันที่ผ่านมา