จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน วิศวกร

1-20 จาก 261 ผลการ

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 19000 บาท
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังานแก่ผู้ที่สนใจ จัดทำข้อเสนอโครงการ สำรวจหน้างาน จัดทำเอกสารโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้...
2 วันที่ผ่านมา

นิวพาวเวอร์วิศวกรรม จำกัด  -  ลำลูกกา

Clear shopdrawing , สำรวจหน้างานควบคุมงาน/ดูสถานที่ เขียนแบบ ถอดแบบ และประเมินราคา , ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่จะ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานระบบควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต- งานวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านระบบควบคุม- งานปรับตั้ง / หล่อล...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบงานระบบ - เขียนแบบ- จัดแผนการทำงานดูแล เครื่องจัดทำPM- วิเคราะห์การควบคุมพลังงาน- และงานที่...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไพรเวท เนอวานา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม งานก่อสร้าง ทุกขั้นตอน ตามหลักวิศวกรรม - ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ การควบคุมกา...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท โมชั่น-เท็ค (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดงาน : - กระจายงานให้กับนักออกแบบและผู้จัดการโครงการ- ต้องสามารถทำงานร่วมกันและลดช่องว่างด...
12 วันที่ผ่านมา

Prompt Techno Service Co., Ltd.  -  จังหวัดสมุทรปราการ

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนและตรวจสอบหน้างาน2.สามารถเขียนโปรแกรม Auto Cadได้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 - 30 ป...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการผลิตและงานออกแบบใหม่ ต้องเขียนแบบดูแบบทั่วไปได้ มีปฎิภาณไหวพริบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ค...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท พียูที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ชาย ประสบการณ์ 1-3 ปี ถอดราคางาน , ถอดแบบ, เขียนแบบ , ควบคุมงานระบบไฟฟ้า ประปา คุณสมบัติ เพศ : ชาย...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง (Construction Management) ประจําหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ - ดูแลจัดการงานก่อสร้...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยูไนเตต็ดฟีดมิลล์ จำกัด  -  หนองแค, ภาคกลาง

ทำงานภายใต้การกำกับดูแลห่าง ๆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ดูแลการทำงานของวิศวกรที่ทำหน้าที่พัฒนา ดูแล บำรุงรักษาเครื่อ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เอไอที เซอร์วิส จำกัด (สนญ.)  -  ปทุมธานี

14000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิศกรเครื่องกล ออกแบบ เครื่องจักรอัตโนมัติตามความต้องการลูกค้า- วิศวกรไฟฟ้า ออกแบบวงจรไฟฟ้าและโปร...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

13000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการติดตั้งของผู้รับเหมา และอื่นๆๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
22 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธารารัตน์2007 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ถอดแบบประมาณราคา2.ควบคุมการก่อสร้าง3.วางแผนงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ระดับก...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซิวิคอน เอ็นจิเนียริ่ง(2001) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมประสานงานและดูแลงานตาม Site งานต่างๆพร้อมทั้งตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามคุณภาพที่บริษัทกำหนด คุณ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.วี.เอส.แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบ เขียนแบบ วิเคราะห์พัฒนางานเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น วางแผนและคววบคุมงาน งานตรวจ...
7 วันที่ผ่านมา

เอเชียนไทย88ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากนักบัญชีจะรับทราบตัวเลขความเคลื่อนไหวทางการเงินของบริษัทอยู่ต...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด  -  ปทุมธานี

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องซัก อบ รีด อุสาหกรรม2. ติดตั้งเครื่อง ซัก อบ รีด อุตสาหกรรม3. วางแผ...
1 วันที่ผ่านมา

TPS Construction & Consultants Co.,Ltd.  -  จังหวัดชลบุรี

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานระบบไฟฟ้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) :...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีพีเอ็มแมเนจเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

40000 - 60000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ1.ดำเนินการเข้าตรวจสอบระบบและติดตามแก้ไข้ข้อบกพร่องต่างๆ ภายในอาคารเช่น ระบบ...
4 วันที่ผ่านมา