จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน วิศวกร

1-20 จาก 284 ผลการ

บริษัท คอนเวอร์แซนต์ เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. ควบคุมงานซ่อม และติดตั้ง 2. ซ่อมและติดตั้ง 3. รายงานการทำงาน 4. พบปะลูกค้าตามแผน 5. ประสานงานกับผู้รับเหมาและ Sup...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเสกสรรค์ จำกัด  -  บางพลี (อำเภอ) 18000 บาท
- ออกแบบเขียนแบบชิ่นส่วนเครื่องจักรพร้อมประกอบแบบเป็นชุดงาน ด้วยโปรแกรม Solid Edge - ลง Draft - จัดทำ BOM - ตรวจสอบช...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท เชี่ยวชาญ อินดัสทรี่ (1989) จำกัด  -  พระประแดง
วิศกรแผนกควบคุมคุณภาพ - เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมอุตสาหการ - สามารถใช้ค...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิลล่า เมดิก้า (ภูเก็ต) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. ทำงานตามที่ระบุใน Job Description (JD) ของบริษัทได้ 2. ใช้คอมพิวเตอร์ในการแสดงผลจัดทำรายงานได้ดี 3. มีภาวะความเป็นผ...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท ควอลิตี้ ซิสเต็ม (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
รับแบบหรือชิ้นงานจากฝ่ายวิศวกรรม ศึกษาแบบชิ้นงาน กำหนดว่าแบบและชิ้นงานนั้นจะใช้วัตถุดิบอะไร ทำการประมาณการราคาพิมพ์ตา...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธารารัตน์2007 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ถอดแบบประมาณราคา2.ควบคุมการก่อสร้าง3.วางแผนงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ระดับก...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์เพิ่มประสิทธิ์ภาพด้านต้นกำลัง- ดูแลและควบคุมงาน- จัดทำแผนงาน- ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมต้นกำลั...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ -แก้ไขปัญหางานระบบวิศวกรรมภายในอาคาร-วิเคราะห์ วางแผนงานระบบวิศวกรรมอาคาร-จัดวางแผนการซ่อมแซมเครื่อ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการผลิตและงานออกแบบใหม่ ต้องเขียนแบบดูแบบทั่วไปได้ มีปฎิภาณไหวพริบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ค...
2 วันที่ผ่านมา
INTRONICS CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบวงจร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของบริษัท เขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ดูแลจัดทำ Bill of Material (B...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ -แก้ไขปัญหางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร-วิเคราะห์วางแผนงานระบบวิศวกรรม-ควบคุมทีมงานให้บรรลุตามแผนงานท...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบญจมาศ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานติดตั้ง Aluminium Composite คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35 ปี ระดับการศึกษา ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอไอที เซอร์วิส จำกัด (สนญ.)  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิศกรเครื่องกล ออกแบบ เครื่องจักรอัตโนมัติตามความต้องการลูกค้า- วิศวกรไฟฟ้า ออกแบบวงจรไฟฟ้าและโปร...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานระบบควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต- งานวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านระบบควบคุม- งานปรับตั้ง / หล่อล...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ร่วมกำหนดแผนงานก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้างที่เหมาะสมกับผู้รับเหมา- ตรวจสอบงานลด งานเพิ่ม- ตรวจสอบ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บุณณดา เอ็นจิเนีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลระบบหน่วยงาน (ไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ)-จัดทำแผนการทำงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน งานอื่นๆ ที่ไ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการปฏิบัติงานทั้งในเชิงการติดตั้งระบบวิศวกรรมใหม่ และการซ่อมบำรุงรักษา (เชิงป้องกัน) สำหรั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของระบบน้ำ 2....
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมคคานิคอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งพนักงาน / วิศวกร (หลายตำแหน่ง) 1.1ผู้ช่วยออกแบบ (Asst. Design Engineer)จำนวน 2 ตำแหน่ง ออกแบบงานระบบไฟฟ้า ระบ... 
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์ ปรับปรุงกระบวนการ และพํฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 - 35 ปีขึ้นไป...
14 วันที่ผ่านมา