จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วิศวกร

1-20 จาก 1596 ผลการ

บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด  -  ปทุมธานี

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องซัก อบ รีด อุสาหกรรม2. ติดตั้งเครื่อง ซัก อบ รีด อุตสาหกรรม3. วางแผ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผน ควบคุม ดูแลและตรวจสอบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบเครื่องกล ไฟฟ้า สุขาภิบาลและระบบอื่นๆที่...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท โพลีเมอร์ มาสเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ควบคุมงานหรือโครงการให้เป็นไปมาตรฐานวิชาชีพ2 ดูแลบริหารจัดการโครงการ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายตามระ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ยูไนเตต็ดฟีดมิลล์ จำกัด  -  หนองแค, ภาคกลาง

ทำงานภายใต้การกำกับดูแลห่าง ๆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ดูแลการทำงานของวิศวกรที่ทำหน้าที่พัฒนา ดูแล บำรุงรักษาเครื่อ...
3 วันที่ผ่านมา

โครงการละแมโมเดิร์นเฮ้าส์  -  ละแม

ทำหน้าที่วิศวกรประจำโครงการบ้านจัดสรร รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย วุฒิปริญญา ในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ จะพิ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด  -  ลาดหลุมแก้ว

รับผิดชอบ วางแผน และนโยบายเบื้องต้น กำหนดแผนงาน การซ่อมสร้าง ตลอดจนงานสถิติและงานออกแบบปรับปรุง หรือปรับสภาพเครื่องจักร ...
19 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอเชียน แอ๊ดวานซ์ เทคนิคา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

1.รับผิดชอบดูแลข้อมูลด้านเทคนิค 2.ตรวจสอบ และ ปรับปรุงพัฒนา 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 4.นำเสนอผลิตภัณฑ์และขายผลิตภัณ...
29 วันที่ผ่านมา

บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการผลิตและงานออกแบบใหม่ ต้องเขียนแบบดูแบบทั่วไปได้ มีปฎิภาณไหวพริบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ค...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอเพ็กซ์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านวิศวกร , การคิดวิเคราะห์เครื่องจักร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับกา...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอไอที เซอร์วิส จำกัด (สนญ.)  -  ปทุมธานี

14000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิศกรเครื่องกล ออกแบบ เครื่องจักรอัตโนมัติตามความต้องการลูกค้า- วิศวกรไฟฟ้า ออกแบบวงจรไฟฟ้าและโปร...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธารารัตน์2007 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ถอดแบบประมาณราคา2.ควบคุมการก่อสร้าง3.วางแผนงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ระดับก...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการตรวจสอบประจำสัปดาห์2.จัดทำคู่มือตรวจสอบคุณภาพ และควบคุม วัสดุที่ใช้3.ตรวจสอบงานตามแบบให้...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานระบบควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต- งานวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านระบบควบคุม- งานปรับตั้ง / หล่อล...
6 วันที่ผ่านมา

แอคคาสกรุ๊ปจำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15500 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานซ่อมบำรุง และเซอร์วิส-ควบคุมดูแลพนักงานช่างเทคนิค ในแผนก-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีพีเอ็มแมเนจเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

40000 - 60000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ1.ดำเนินการเข้าตรวจสอบระบบและติดตามแก้ไข้ข้อบกพร่องต่างๆ ภายในอาคารเช่น ระบบ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท คอนโทรลคอมโพเน้นท์ จำกัด  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1Working in manufacturing ,Metal part pressing and assembly process2.Set up and maintain the proces...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด  -  นครราชสีมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ถอดเเบบ- ประมาณราคา- ตรวจสอบวัสดุในการทำงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 - 29 ปี ระดับ...
3 วันที่ผ่านมา

บจก.คอนไฟด์ เทคโนโลยี  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ศึกษาข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯจำหน่าย ในกลุ่มไฟฟ้าและ สื่อสาร ตามที่บริษัทฯมอบหมาย- ...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ -แก้ไขปัญหางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร-วิเคราะห์วางแผนงานระบบวิศวกรรม-ควบคุมทีมงานให้บรรลุตามแผนงานท...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง (Construction Management) ประจําหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ - ดูแลจัดการงานก่อสร้...
7 วันที่ผ่านมา