จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน วิศวกร

1-20 จาก 1351 ผลการ

บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้ง คอร์ป  -  ขอนแก่น
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ศึกษาเวลา การเคลื่อนไหว วิธีทำงาน ความเร็ว ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิต2.ร่วมวางแผนการผลิตในเรื...
21 วันที่ผ่านมา
Energy Plus Development Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดงาน : 1. เปิดงาน : ติตต่อกับผู้ประกอบการที่สนใจที่จะลดต้นทุนด้านพลังงาน ผ่านช่องทางประชา...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการปฏิบัติงานทั้งในเชิงการติดตั้งระบบวิศวกรรมใหม่ และการซ่อมบำรุงรักษา (เชิงป้องกัน) สำหรั...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด  -  วังเย็น
ปรับปรุงระบบการทำงานในสายการผลิต จัดทำรายงานต่างๆ ส่งให้ลูกค้า วิเคราะห์ปัญหางาน และทำการแก้ไข ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมาย...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลระบบส่งสัญญาณ DTAC TRUE AIS 2. ส่งมอบงานและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง3. ตรวจสอบงานผู้รับเหมา ค...
2 วันที่ผ่านมา
CBM Faciities Management (Thailand) Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
-จัดตารางการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ ที่ติดตั้งภายในอาคาร พร้อมจัดทำเอกสารการตรวจเช็คระบบให้ครบถ้วน -จัดให้มีการซ่อมแซม และบำ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท วรรณรัช พัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง 1. ปริญญาตรี วิศวกรโยธา 2. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป รับสมัคร วิศกรโยธา site engineer 1 ตำแหน่ง ประ...
16 วันที่ผ่านมา
สหมิตรค้าวัสดุ  -  นครศรีธรรมราช
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลศึกษาวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบตรวจสอบแก้ไขปัญหาและงานควบคุมต่างๆ-ควบคุมแผนงานก่อสร้างของโครงการ-ดู...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานระบบควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต- งานวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านระบบควบคุม- งานปรับตั้ง / หล่อล...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วายเค โฮลดิ้ง จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกรคุณภาพ - วิเคราะห์ และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์วิศวกรวางแผนการผลิต- ควบคุ...
2 วันที่ผ่านมา
Full System Engineering Co.,Ltd  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและเครื่องจักร- ปฏิบัติงานไซด์หน้างาน- วางแผนและควบคุมการทำงานให้เป...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด  -  ภูเก็ต
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการก่อสร้างสำหรับหน้างาน- จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมาที่รับผิดชอบควบคุมการก่อสร้างให...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร- จัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาต่างๆ รวม...
10 วันที่ผ่านมา
สันทรายเครื่องกรอกน้ำ  -  สันทราย (อำเภอ)
ดูแลขั้นตอนการขุดเจอะ 1. จบปริญญาตรี 2. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี 3. ขยันและมีความรับผิดชอบ สมัครด...
17 วันที่ผ่านมา
S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมดูแลและวางแผนในการบำรุงรักษาเครื่องจักร - วางแผนงาน PM เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต...
2 วันที่ผ่านมา
TPS Construction & Consultants Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานประมาณการ และตรวจสอบ BOQ ต่างๆ2.คิดปริมาณงานเพื่อใช้ในงานประมูลต่างๆ3.ตรวจสอบรายการสั่งวัสดุ แ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สาธารณูปโภค เครือข่ายและการสื่อสาร งานซ่อมบำรุงงานระบบ 2. ดู...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็กซ์ตร้าแวลู จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ขายเครื่องอัดลม เครื่องปั้มลม อะไหล่ ในบริษัท และอุตสาหกรรม- ติดต่อลูกค้าเก่า หาลูกค้ารายใหม่- ติ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟูลซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุมงานหน้า Site งาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญา...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี. ซี. เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลควบคุมงานในสายการผลิต2. ปรับปรุงระบบงานในฝ่าย3. ติดตามดูแลการทำงานในฝ่ายผลิต4. มีความรู้ด้าน...
3 วันที่ผ่านมา