จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน วิศวกร

1-20 จาก 319 ผลการ

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ระบบการผลิต วางแผนการซ่อมบำรุงรักษา คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการผลิตและงานออกแบบใหม่ ต้องเขียนแบบดูแบบทั่วไปได้ มีปฎิภาณไหวพริบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ค...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการตรวจเช็คเครื่องจักร (Preventive Maintenance) เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักร Breakdown2.คว...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.เอส.เอส. คอนกรีต จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกรประจำโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอไอที เซอร์วิส จำกัด (สนญ.)  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิศกรเครื่องกล ออกแบบ เครื่องจักรอัตโนมัติตามความต้องการลูกค้า- วิศวกรไฟฟ้า ออกแบบวงจรไฟฟ้าและโปร...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์เพิ่มประสิทธิ์ภาพด้านต้นกำลัง- ดูแลและควบคุมงาน- จัดทำแผนงาน- ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมต้นกำลั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานระบบควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต- งานวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านระบบควบคุม- งานปรับตั้ง / หล่อล...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรวรา รุ่งโรจน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนงาน ควบคุมและดูแลการก่อสร้างทั้งหมดได้ - สามารถถอดแบบ ถอดปริมาณ อ่านแบบเช็คราคากลางและประเมิ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วายเค โฮลดิ้ง จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกรคุณภาพ - วิเคราะห์ และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์วิศวกรวางแผนการผลิต- ควบคุ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจเช็คสภาพรถเครน 2.ฝึกอบรมการใช้งาน รถเครน ให้แก่พนักงาน และลูกค้า3.จัดทำคู่มือการใช้งานรถเครน4...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชินรัช โฟร์เทคเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพศ ชาย - อายุ 24 - 30 ปีจบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหากมีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ รับเหมา หรือควบค...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธารารัตน์2007 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ถอดแบบประมาณราคา2.ควบคุมการก่อสร้าง3.วางแผนงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ระดับก...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมทัล บิวล์ดิง(ประเทศไทย) จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -พัฒนาออกแบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีท-ออกแบบ คำนวณผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เป็นไป...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีพีเอ็มแมเนจเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ1.ดำเนินการเข้าตรวจสอบระบบและติดตามแก้ไข้ข้อบกพร่องต่างๆ ภายในอาคารเช่น ระบบ...
2 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท TMR GROUP  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าเครื่องฉีดควบคุมดูแลรักษาเครื่องฉีดพลาสติกให้พร้อมใช้งาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผนการปฏิบัติงานทั้งในเชิงการติดตั้งระบบวิศวกรรมใหม่ และการซ่อมบำรุงรักษา (เชิงป้องกัน) สำหรั...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิพากร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คำนวณปริมาณการใช้เหล็ก เพื่อลดการสูญเสียตรวจสอบคุณภาพและวัสดุที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อาย...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ . คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(ปี) : ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิคเซล จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานให้สอดคล้อง กับนโยบายของบริษัท รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงงา...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดการงาน ซ่อมบำรุง, งานปรับปรุงพื้นที่ และงานต่อเติม ของอาคารคลังสินค้าและพื้นที่ทรัพย์สินส่วนก...
6 วันที่ผ่านมา