งาน วิศวกรเครื่องกล นครปฐม

1-20 จาก 24 ผลการ

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  นครปฐม

11000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน- ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ คุณสมบัติ เ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด  -  นครปฐม

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานระบบเครื่องจักร/ งานเชื่อมโลหะ /งานซ่อมทั่วไป บำรุงสาธารณูปโภค- ทำ PM เครื่องจักร- อื...
8 วันที่ผ่านมา

P.Audio System Co., Ltd.  -  นครปฐม

เขียนแบบ ทางวิศวกรรม : อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สวัสดิการ : เบี้ยขยัน โบนัส ชุดยูนิฟร์อม ฝึกอบรมสัมนา เงินช่วยเหล...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟสเซอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียนแบบ แก้แบบ งานด้าน ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล ประปา ดับเพลิง แอร์2. เขียนแบบ แก้แบบ โ...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีพีวาย เฮ้าส์ จำกัด  -  นครปฐม

- ออกแบบและเขียนแบบบ้านที่พักอาศัยทั้งแบบขออนุญาตปลูกสร้าง และแบบก่อสร้างตามมาตรฐานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม - งานอื่นๆ ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ต้นโพธิ์ ก่อสร้าง จำกัด  -  นครปฐม

จัดทำ shop drawing และ as built drawing งานอาคาร 4 ชั้น คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ใช้ AutoCAD ได้ดี วิธ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

- ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร - บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหาร ตามแผนการบำรุงร...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  นครปฐม

- ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน - ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติทำงาน: 6 วันต่ออาทิตย์ (จ-ส) ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด  -  นครปฐม

บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ ซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับหมอบหมาย ตรวจสอบการทำงานของเครื่องในการผลิต สวั...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอขายสินค้าระบบเครื่่องชั่ง /เครื่องวัดขนาดกล่อง /เครื่องพิมพ์ Sticker Wrapping Machine Ozone...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลและพัฒนากระบวนการชุบเครื่องประดับ- ลดปริมาณการใช้น้ำยา- แก้ไขปัญหาในกระบวนการชุบ- พัฒนากระบวน...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด  -  นครปฐม

20000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบและจัดทำแบบก่อสร้างงานโครงสร้าง สถาปัตย์ งานระบบให้มีความสอดคล้องกัน-บันทึก แก้ไขแบบก่อสร้า...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  นครปฐม

11000 บาท
- การศึกษา: ไม่จำกัดวุฒิ - ประสบการณ์ทำงาน: ไม่จำเป็น - เพศ: ช/ญ - อายุ: 20 ปีขึ้นไป - ซื่อสัตย์, มีความรับผิด...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - Ensure the QA Standard base on customer standard & requirement- Set up quality standard, issue do...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด  -  นครปฐม

*ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต **ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต ***...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  นครปฐม

-ดูแลบริหารหน่วยธุรกิจใหม่ PL ซึ่งเป็นธุรกิจรับสร้างบ้าน -บริหารการขายและการตลาด -ดูแลรับผิดชอบในเรื่อง CSR ทางแผน...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด  -  นครปฐม

1.ดูแลงานทีมงานซ่อมบำรุงให้ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุมดูแลงานด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมผลิต...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม

-นำเสนอขายเครื่องชั่งคำนวณราคา./ระบบเครื่องชั่งต่างๆ -นำเสนอขาย เครื่องวัดขนาดกล่อง เครื่องพิมพ์ Sticker Wrapping ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด  -  นครปฐม

*ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต **ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต ***...
1 วันที่ผ่านมา

Reeracoen  -  นครปฐม

25000 - 60000 บาท
~Job Category Design/Development, Facility Constructoion/Construction Management, Other ...
2 เดือนที่แล้ว
12