Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วิศวกรเครื่องกล นครปฐม

1-16 จาก 16 ผลการ

กลุ่มบริษัท TMR GROUP  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมการทำงานของเครื่องรีดพลาสติก2.ตรวจสอบคุณภาพงาน ประสิทธิภาพเครื่องจักร3.จัดทำเอกสารการผลิต4....
16 วันที่ผ่านมา
Full System Engineering Co.,Ltd  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการทำงาน /ประชุม- เขียนReport การทำงานให้ลูกค้าเซ็นรับงาน และสรุปรายงานความ ก้าวหน้าของงาน ...
5 วันที่ผ่านมา
ET Consulting Co., Ltd.  -  นครปฐม
บริษัทลูกค้าของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติชั้น นำของประเทศ เราจำหน่ายอุปกรณ์ ส่งก...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม
1.ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 2.ออกแบบ พัฒนา และ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้านโครงสร้าง และ ชิ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด  -  นครปฐม
-บริหารงานซ่อมบำรุง รับผิดชอบระบบไฟฟ้า , เครื่องกล , -วางแผนการจัดทำ Preventive MT, แก้ปัญหาการBrak Down ลดลง -รับผิ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท หิรัญ เอส เสวี จำกัด  -  นครปฐม
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ดูในส่วนเครื่องจักร - ตรวจสอบดูแลและแก้ไขปัญหาเครื่องจักร สวัสดิการ : ชุดฟอร์มพนักงาน ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  นครปฐม
 ...~1. อายุ 35ปีขึ้นไป ~2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรเครื่องกล,ไฟฟ้า ~3. มีประสบการณ์ทางด้าน PM ไม่ต่ำกว่า 5ปี ... 
5 วันที่ผ่านมา
asia polysacks  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับก...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟสเซอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียนแบบ แก้แบบ งานด้าน ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล ประปา ดับเพลิง แอร์2. เขียนแบบ แก้แบบ โ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ต้นโพธิ์ ก่อสร้าง จำกัด  -  นครปฐม
จัดทำ shop drawing และ as built drawing งานอาคาร 4 ชั้น คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ใช้ AutoCAD ได้ดี วิธ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  นครปฐม
- ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน - ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติทำงาน: 6 วันต่ออาทิตย์ (จ-ส) ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด  -  นครปฐม
บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ ซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับหมอบหมาย ตรวจสอบการทำงานของเครื่องในการผลิต สวั...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอขายสินค้าระบบเครื่่องชั่ง /เครื่องวัดขนาดกล่อง /เครื่องพิมพ์ Sticker Wrapping Machine Ozone...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด  -  นครปฐม
*ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต **ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต ***...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
-นำเสนอขายเครื่องชั่งคำนวณราคา./ระบบเครื่องชั่งต่างๆ -นำเสนอขาย เครื่องวัดขนาดกล่อง เครื่องพิมพ์ Sticker Wrapping ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่และความรับผิดชอบ - รับผิดชอบเขียนแบบ วงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมเครื่องจักร - ดำเนินการ Wire สายไฟ ตู้คอนโทรลเลอร์ ...
1 วันที่ผ่านมา