งาน วิศวกรเครื่องกล นครปฐม

1-15 จาก 15 ผลการ

กลุ่มบริษัท TMR GROUP  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมการทำงานของเครื่องรีดพลาสติก2.ตรวจสอบคุณภาพงาน ประสิทธิภาพเครื่องจักร3.จัดทำเอกสารการผลิต4....
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม
1.ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 2.ออกแบบ พัฒนา และ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้านโครงสร้าง และ ชิ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท หิรัญ เอส เสวี จำกัด  -  นครปฐม
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ดูในส่วนเครื่องจักร - ตรวจสอบดูแลและแก้ไขปัญหาเครื่องจักร สวัสดิการ : ชุดฟอร์มพนักงาน ...
1 วันที่ผ่านมา
ET Consulting Co., Ltd.  -  นครปฐม
บริษัทลูกค้าของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติชั้น นำของประเทศ เราจำหน่ายอุปกรณ์ ส่งก...
1 วันที่ผ่านมา
แอล.วี.ซี.ดีเวลล็อปเม้นท์  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) รับงาน ประสานงานเขียนแบบจาก หัวหน้า วิศวกร และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2) ส่งมอบงานตามระยะเวลาที่...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  นครปฐม
 ...~1. อายุ 35ปีขึ้นไป ~2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรเครื่องกล,ไฟฟ้า ~3. มีประสบการณ์ทางด้าน PM ไม่ต่ำกว่า 5ปี ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟสเซอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียนแบบ แก้แบบ งานด้าน ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล ประปา ดับเพลิง แอร์2. เขียนแบบ แก้แบบ โ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีสโตน จำกัด  -  นครปฐม
- วิศวกรเครื่องกล รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร - วิศวกรไฟฟ้า รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเคื่องจ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ต้นโพธิ์ ก่อสร้าง จำกัด  -  นครปฐม
จัดทำ shop drawing และ as built drawing งานอาคาร 4 ชั้น คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ใช้ AutoCAD ได้ดี วิธ...
1 วันที่ผ่านมา
P.Audio System Co.,Ltd.  -  นครปฐม
เขียนแบบ ทางวิศวกรรม : อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สวัสดิการ : เบี้ยขยัน โบนัส ชุดยูนิฟร์อม ฝึกอบรมสัมนา เงินช่วยเหล...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด  -  นครปฐม
บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ ซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับหมอบหมาย ตรวจสอบการทำงานของเครื่องในการผลิต สวั...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอขายสินค้าระบบเครื่่องชั่ง /เครื่องวัดขนาดกล่อง /เครื่องพิมพ์ Sticker Wrapping Machine Ozone...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธัญภัทร เทคโนโลยีแอนด์ดีไซน์ จำกัด  -  นครปฐม 10000 - 18000 บาท
ทำหน้าที่ผลิต-ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและดูแลรักษาอุปกรณ์ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด  -  นครปฐม
*ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต **ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต ***...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม
-นำเสนอขายเครื่องชั่งคำนวณราคา./ระบบเครื่องชั่งต่างๆ -นำเสนอขาย เครื่องวัดขนาดกล่อง เครื่องพิมพ์ Sticker Wrapping ...
1 วันที่ผ่านมา