จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน วิศวกรเครื่องกล

1-20 จาก 158 ผลการ

บริษัท ต.พีระกฤช จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานและแผนงานรวมของโครงการ รวมทั้งวิธีใช้งานเครื่องมือวัดต่างๆ...
2 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท TMR GROUP  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมการทำงานของเครื่องรีดพลาสติก2.ตรวจสอบคุณภาพงาน ประสิทธิภาพเครื่องจักร3.จัดทำเอกสารการผลิต4....
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท กัมพุวัฑฒ์ จำกัด หรือ Kampuwat Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงาน, ควบคุมงานโครงการ Piping , ติดตั้งระบบดับเพลิง, ดูแลหน้า Site งาน ของบริษัทฯ (ณ ป...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 1 ข...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ งานระบบท่อ งานระบบสายพาน ภายในโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับก...
2 วันที่ผ่านมา
A plus E Design & Consultant  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานออกแบบระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงงาน อาคารต่างๆ คุณ...
2 วันที่ผ่านมา
Full System Engineering Co.,Ltd  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการทำงาน /ประชุม- เขียนReport การทำงานให้ลูกค้าเซ็นรับงาน และสรุปรายงานความ ก้าวหน้าของงาน ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนและควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนโรงงาน2.ควบคุมสต๊อกอะไหล่3.ควบคุมระบบ Utility Supply แล...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลควบคุมการทำงานเครื่องจักรภายในโรงงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบ หาวิธีการ ขั้นตอนเทคนิคต่างๆ และประสานงาน งานก่อสร้างระบบเครื่องกลและไฟฟ้า ส...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบ,เขียนแบบเครื่องกลได้และกำหนดรายละเอียดของงานออกแบบเครื่องกล2. กำหนดรายละเอียดของวัสดุอุปก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ พี แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการติดตั้ง- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - ระบบประปา สุขาภิบาล ระบบดับเพลิง งานสาธารณูปโภค ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมหน้างานโครงการต่างๆ เช่น งานโรงไฟฟ้า, งานอาคารสูง, งานพลังงานทดแทน (Solar Cell, Wind turbin...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิพากร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน2.ติดตั้ง ออกแบบ3.สามารถเขียนแบบได้4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย5...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานระบบเครื่องกลของโครงสร้างอาคารสูง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงาน ออกแบบ ประมาณราคา ในงานวิศวกรรมระบบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด  -  อุดรธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิตส่วนเครื่อง...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด  -  ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 2) ฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะในการบำรุงรักษ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมแผนการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงานหลักของโครงการ - ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้า...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท นำสิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง สำหรับงานก่อสร้าง ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโน...
17 วันที่ผ่านมา