จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วิศวกรเครื่องกล

1-20 จาก 145 ผลการ

บริษัท เอส.ดี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพศชาย อายุระหว่าง 24-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถเดินทางไปปฎิบัติงาน...
15 วันที่ผ่านมา
River Engineering Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ถอดแบบประเมินราคางานเครื่องกล- ขอราคาจาก Supplier เปรียบเทียบราคาให้ตรงตาม Spec เพื่อลงราราใน BOQ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลงานระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 26 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท กัมพุวัฑฒ์ จำกัด หรือ Kampuwat Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงาน, ควบคุมงานโครงการ Piping , ติดตั้งระบบดับเพลิง, ดูแลหน้า Site งาน ของบริษัทฯ (ณ ป...
5 วันที่ผ่านมา
ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบช่วยงานขายภานในบริษัทรับลูกค้าภายใน ,ประสานงานและเคลียร์งานของแผนกระหว่าง โรงงาน, คลังสินค...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ・ Responsible for Engineering Mechanical Parts work properly. ・ Advised & implements the process of...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท 689 ก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติที่หน่วยงานตามงานที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ เข้าใจในสายงาน ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ขยัน ทุ่มเท อดท...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท จี22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ- ควบคุม และตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามแบบ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เหรียญไทยบุญกิจ จำกัด  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเรื่องเครื่องผลิต คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานออกแบบระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงงาน อาคารต่างๆ คุณ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท นันทวัน ซีสเต็มส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแบบ, ถอดแบบ และประมาณราคา- ควบคุมงานตามไซด์ที่รับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ งานระบบท่อ งานระบบสายพาน ภายในโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับก...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดาสโก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบเครื่องมือสำหรับการเย็บ2.ออกแบบอุปกรณ์เสริมต่างๆในการเย็บ3.ออกแบบเครื่องจักรสำหรับการตัด4.อ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบ,เขียนแบบเครื่องกลได้และกำหนดรายละเอียดของงานออกแบบเครื่องกล2. กำหนดรายละเอียดของวัสดุอุปก...
2 วันที่ผ่านมา
GrandLine Innovation  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ •การพัฒนาข้อกำหนดโครงการร่วมกับเพื่อนร่วมงานซึ่งรวมถึงสาขาวิชาวิศวกรรมอื่น ๆ ด้วย•การพัฒนาทดสอบและป...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมชีนเนอรี่ เอ็มโปเรี่ยม (1995) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจวัดงานตามแบบลูกค้า- ออกหน้างานเพื่อตรวจเช็คชิ้นงานและเครื่องจักร- ทำแบบตามตัวอย่างชิ้นงานลูกค...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 15000 - 40000 บาท
ดูแลงานระบบเครื่องกล และงานที่รับผิดชอบ - เพศชาย - มีความรับผิดชอบงาน ขยัน และ อดทน
หนึ่งเดือนที่แล้ว
J Biz Recruitment co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างงาน และเอกสารที่จำเป็นในการส่งตัวอย่างงานในการเริ่มผลิตครั้งแ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูไนเต็ด ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UNITED FOODS PUBLIC...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและให้การสนับสนุนทางวิศวกรรมเครื่องกลแก่สายการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกโพลีบัลค์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำและควบคุมงานสร้าง ปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องจักร2. ดูแลการบำรุงรักษาระบบ Facilily และระบบอื่นๆ...
15 วันที่ผ่านมา