ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วิศวกรเครื่องกล

1-20 จาก 2173 ผลการ

บริษัท กัมพุวัฑฒ์ จำกัด หรือ Kampuwat Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงาน, ควบคุมงานโครงการ Piping , ติดตั้งระบบดับเพลิง, ดูแลหน้า Site งาน ของบริษัทฯ (ณ ป...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดาสโก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 22000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบเครื่องมือสำหรับการเย็บ2.ออกแบบอุปกรณ์เสริมต่างๆในการเย็บ3.ออกแบบเครื่องจักรสำหรับการตัด4.อ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ท็อปเทค แอร์คอน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานไฟฟ้า งานติดตั้งครื่องปรับอากาศ ตามที่บริษัทกำหนดเป้าหมายเขียนแบบ auto cad ออกแบบงานระบบไฟฟ้...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถใช้โปรแกรม Auto cad,solid work ในการเขียนแบบออกแบบได้เป็นอย่างดีขับรถยนต์ได้สามารถออกต่างจังห...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมและวิเคราะห์ความสามารถของเครื่องจักรเรือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ2. วางแผนการซ่...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนงานและควบคุมงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในโรงงาน- ดำเ...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. กำกับและดูแลวางแผนงานซ่อมบำรุง ทั้งบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องกล ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ถอดแบบประมาณราคางานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง2. ถอดแบบงานระบบสุขาภิบาลและเครื่องกล3. ให้่ข้อมูลประ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท พลาสแมท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

16000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงานติดตั้ง -ควบคุมการติดตั้งระบบท่อ piping work และระบบลำเลียง(Conveyor)หน้างาน-ควบคุุมทีมช่...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด (PONGSILP PLASTIC CO..LTD)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงานทั้งหมด-งาน PM เครื่องจักร และโปรแกรม CMMS-งานอื่น ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ท็อปไฟลท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตั้งระบบจอดรถอัตโนมัติ / ประสานงานกับลูกค้าและทีมก่อสร้าง สถาปนิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบ...
22 วันที่ผ่านมา

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ1. เพศ ชาย / หญิง2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, วิศวกรรมเครื่องกล3. - ป...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟูลซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการทำงาน /ประชุม- เขียนReport การทำงานให้ลูกค้าเซ็นรับงาน และสรุปรายงานความ ก้าวหน้าของงาน ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซี คิวแอนด์อี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. สามารถอ่านแบบก่อสร้างและ CLEAR แบบได้2. สามารถทำ SHOP DRAWING ได้3. มีประสบการณ์งานระบบปรับอากาศ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ศิริไกรอุตสาหการ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบและเขียนแบบ เครื่องจักรกลต่าง ๆ- ควบคุม ดูแลการผลิตและติดตั้งใหเป็นไปตามที่ไดออกแบบ คุณสม...
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลงานระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 26 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปร...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอ.เอ็ม.โปรเจคท์ แมเนจเม้นต์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ดับเพลิง ปรับอากาศของโครงการให้เป็นไปตาม Shop Draw...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

EXPERTEAM CO.,LTD.  -  จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประเมินราคางานก่อสร้าง2.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแนววิศวกรรม3.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการทำงา...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ M&E CONTRACTORออกแบบ ติดตั้ง และควบคุมงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร ปรับอากาศ และสุขาภิบาลConstruction Syste...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบ Shop Drawing/Material-ตรวจสอบปริมาณงาน จากผู้รับเหมาที่ได้นำเสนอ-ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง...
8 วันที่ผ่านมา