จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วิศวกรเครื่องกล

1-20 จาก 119 ผลการ

บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลงานระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 26 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปร...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอมเทค อีแอนด์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด  -  ปทุมธานี

16000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สามารถตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมารายย่อยได้2.สามารถตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์ที่ส่งเข้าและออกจากโครง...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซัมยูทิลิตี้ส์แมเนจเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ทำงานด้านไฟฟ้า, เครื่องกล - เพศชาย - วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สายไฟฟ้า, เครื่องกล - มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า, เครื่องกล
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เควสโก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 25000 บาท
เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วศบ. ด้านเครื่องกล มีประสบการณ์ในการทำงานด้านปรับอากาศ,สุขาภิบาล 2 ปีขึ้นไป มีความกระตือรือร้...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีเอดีเอส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ งานระบบท่อ งานระบบสายพาน ภายในโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับก...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปากนคร 365 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
ทำงานตามโครงการได้ วางแผนและควบคุมการติดตั้งแอร์ การใช้ และการซ่อม กำหนดแบบของเครื่องจักร คำนวณต้นทุน และวิธีการผลิต ...
10 วันที่ผ่านมา

A plus E Design & Consultant  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานออกแบบระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงงาน อาคารต่างๆ คุณ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท กัมพุวัฑฒ์ จำกัด หรือ Kampuwat Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงาน, ควบคุมงานโครงการ Piping , ติดตั้งระบบดับเพลิง, ดูแลหน้า Site งาน ของบริษัทฯ (ณ ป...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท บี เอส เอส ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

สามารถควบคุมงานระบบเครื่องกลได้ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ -
หนึ่งเดือนที่แล้ว

0  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 26000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประกอบเครื่องจักรตามแบบ Drawing- ติดตั้งเครื่องจักรตามแบบให้กับลูกค้า- แก้ไข ซ่อมบำรุงเครื่องจักร...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลงานระบบปรับอากาศ-ดูแลระบบดับเพลิง-ดูแลระบบสุขภิบาล คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีข...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมแผนการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงานหลักของโครงการ - ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้า...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มี ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร กว. มีความรู้ความสามารถด...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Meinhardt (Thailand) Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบงานระบบ เครื่องกล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตร...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบ Shop Drawing/Material-ตรวจสอบปริมาณงาน จากผู้รับเหมาที่ได้นำเสนอ-ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้าง...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท วายเค โฮลดิ้ง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บำรุงรักษา , พัฒนา , สร้าง เครื่องจักร / เครื่องมือ / อุปกรณ์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) ...
7 วันที่ผ่านมา

บจก. มาย ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง  -  จังหวัดนนทบุรี

19000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม...ดูหน้างาน.... ประสานงานงานระบบเครื่องกล เช่น งานระบบประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ดับเพลิง...
12 วันที่ผ่านมา

SR.TYRES  -  จังหวัดปราจีนบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ร่วมมือกับผู้บังคับบัญชาวางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ2.วางแผนจัดเตรียมวัสดุอ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

1.วางแผนและควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนโรงงาน 2.ควบคุมสต๊อกอะไหล่ 3.ควบคุมระบบ Utility Supply และFacility Supply ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Full System Engineering Co.,Ltd  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการทำงาน /ประชุม- เขียนReport การทำงานให้ลูกค้าเซ็นรับงาน และสรุปรายงานความ ก้าวหน้าของงาน ...
15 วันที่ผ่านมา