จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน วิศวกรเครื่องกล

1-20 จาก 96 ผลการ

บริษัท กัมพุวัฑฒ์ จำกัด หรือ Kampuwat Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงาน, ควบคุมงานโครงการ Piping , ติดตั้งระบบดับเพลิง, ดูแลหน้า Site งาน ของบริษัทฯ (ณ ป...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนและควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนโรงงาน2.ควบคุมสต๊อกอะไหล่3.ควบคุมระบบ Utility Supply แล...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง รักษา อุปกรณ์ เครื่องจักรของโรงงานออกแบบ วางแผนการติดตั้ง เครื่องจักร อุปกรณ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ งานระบบท่อ งานระบบสายพาน ภายในโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับก...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท นำสิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง สำหรับงานก่อสร้าง ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโน...
5 วันที่ผ่านมา
-  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดาสโก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบเครื่องมือสำหรับการเย็บ2.ออกแบบอุปกรณ์เสริมต่างๆในการเย็บ3.ออกแบบเครื่องจักรสำหรับการตัด4.อ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานระบบเครื่องกลของโครงสร้างอาคารสูง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงาน ออกแบบ ประมาณราคา ในงานวิศวกรรมระบบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดั...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูไนเต็ด ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UNITED FOODS PUBLIC...  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและให้การสนับสนุนทางวิศวกรรมเครื่องกลแก่สายการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต...
4 วันที่ผ่านมา
บจก.ปาห์ม โพรเซส ออโตเมชั่น  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ . คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : คุ...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท อัลตา เวิร์ค จำกัด  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานด้านเครื่องกล คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบกา...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ พี แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการติดตั้ง- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - ระบบประปา สุขาภิบาล ระบบดับเพลิง งานสาธารณูปโภค ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นเอสเอส วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ,ถอดแบบ,ทำหน้าตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 30 ปี ระดับการศึก...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท นันทวัน ซีสเต็มส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแบบ, ถอดแบบ และประมาณราคา- ควบคุมงานตามไซด์ที่รับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 1 ข...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมหน้างานโครงการต่างๆ เช่น งานโรงไฟฟ้า, งานอาคารสูง, งานพลังงานทดแทน (Solar Cell, Wind turbin...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุม ดูแล ระบบแอร์ชิลเลอร์ในอาคารสูง, ระบบ Fire Pump และระบบเครื่องจักรกลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให...
26 วันที่ผ่านมา
SC Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบ Project Specification และ Scope of Work ในเอกสารวิศวกรรมต่างๆ2.ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้า...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องกล และไฟฟ้า- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์...
14 วันที่ผ่านมา