จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน วิศวกรเครื่องกล

1-20 จาก 1674 ผลการ

บริษัท นำสิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง สำหรับงานก่อสร้าง ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโน...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท กัมพุวัฑฒ์ จำกัด หรือ Kampuwat Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงาน, ควบคุมงานโครงการ Piping , ติดตั้งระบบดับเพลิง, ดูแลหน้า Site งาน ของบริษัทฯ (ณ ป...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลควบคุมการทำงานเครื่องจักรภายในโรงงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เ...
1 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต- ควบคุมดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องจักรให...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท เหรียญไทยบุญกิจ จำกัด  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเรื่องเครื่องผลิต คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ งานระบบท่อ งานระบบสายพาน ภายในโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับก...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานออกแบบระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงงาน อาคารต่างๆ คุณ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม งานระบบไฟฟ้า เครื่องกล สำหรับก่อสร้าง งานอาคาร โรงพยาบาล และ โรงงาน ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ : ชาย...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ก้าวหน้าอิเลคทริค แอนด์ บิสสิเนส จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลและควบคุมงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล- ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง PM เครื่องจักร โครงสร้างพ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานระบบเครื่องกลของโครงสร้างอาคารสูง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ต.พีระกฤช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ ประมาณราคาและประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายมีความรู้เกี่ยวกับ ระบบงานประปา ระบบสุขา...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 1 ข...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่งดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ศึกษา และกำหนด Project Specification ตามข้อกำหนดของลูกค้า2. กำหนดแผนการออกแบบ, รายละเอียดแบบ3. อ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเตรียมข้อมูล ออกแบบ หาวิธีการ ขั้นตอนเทคนิคต่างๆ และประสานงาน งานก่อสร้างระบบเครื่องกลและไฟฟ้า ส...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมหน้างานโครงการต่างๆ เช่น งานโรงไฟฟ้า, งานอาคารสูง, งานพลังงานทดแทน (Solar Cell, Wind turbin...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด  -  อุดรธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิตส่วนเครื่อง...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบ,เขียนแบบเครื่องกลได้และกำหนดรายละเอียดของงานออกแบบเครื่องกล2. กำหนดรายละเอียดของวัสดุอุปก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอดวานซ์เอ็นไวรอนเมนทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถ ออกแบบ ควบคุมการติดตั้งระบบได้ - ดูแลโปรเจคงานตามที่ได้รับมอบหมาย - วางแผน จัดทำแผนงาน ประ...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท นันทวัน ซีสเต็มส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแบบ, ถอดแบบ และประมาณราคา- ควบคุมงานตามไซด์ที่รับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Management) ในส่วนของระบบ M&E (HVAC, Sanitary) เพื่อให้งานก่อสร้างเ...
7 วันที่ผ่านมา