จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน วิศวกรเครื่องกล

1-20 จาก 1323 ผลการ

บริษัท บี เอส เอส ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

สามารถควบคุมงานระบบเครื่องกลได้ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ -
3 วันที่ผ่านมา

บจก.ปาห์ม โพรเซส ออโตเมชั่น  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ . คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : คุ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลงานระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 26 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปร...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอมเทค อีแอนด์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด  -  ปทุมธานี

16000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สามารถตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมารายย่อยได้2.สามารถตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์ที่ส่งเข้าและออกจากโครง...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

1.วางแผนและควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนโรงงาน 2.ควบคุมสต๊อกอะไหล่ 3.ควบคุมระบบ Utility Supply และFacility Supply ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

22000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานระบบเครื่องกลของโครงสร้างอาคารสูง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ งานระบบท่อ งานระบบสายพาน ภายในโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับก...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พลาสแมท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

16000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงานติดตั้ง -ควบคุมการติดตั้งระบบท่อ piping work และระบบลำเลียง(Conveyor)หน้างาน-ควบคุุมทีมช่...
7 วันที่ผ่านมา

รังสิต พลาซ่า  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมวางแผนงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้าของโครงการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัท• ควบคุมงานระบบ...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.ดี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพศชาย อายุระหว่าง 24-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถเดินทางไปปฎิบัติงาน...
29 วันที่ผ่านมา

บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบ,เขียนแบบเครื่องกลได้และกำหนดรายละเอียดของงานออกแบบเครื่องกล2. กำหนดรายละเอียดของวัสดุอุปก...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดเพชรบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบและปรับปรุงระบบเครื่องกลโรงงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ2.วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และค้นห...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท แมชีนเนอรี่ เอ็มโปเรี่ยม (1995) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจวัดงานตามแบบลูกค้า- ออกหน้างานเพื่อตรวจเช็คชิ้นงานและเครื่องจักร- ทำแบบตามตัวอย่างชิ้นงานลูกค...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท เมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบ ทดสอบ ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ...
7 วันที่ผ่านมา

EXPERTEAM CO.,LTD.  -  จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ประเมินราคางานก่อสร้าง2.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแนววิศวกรรม3.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการทำงา...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอดวานซ์เอ็นไวรอนเมนทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถ ออกแบบ ควบคุมการติดตั้งระบบได้ - ดูแลโปรเจคงานตามที่ได้รับมอบหมาย - วางแผน จัดทำแผนงาน ประ...
20 วันที่ผ่านมา

Meinhardt (Thailand) Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

23000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกแบบงานระบบ เครื่องกล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตร...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท วายเค โฮลดิ้ง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บำรุงรักษา , พัฒนา , สร้าง เครื่องจักร / เครื่องมือ / อุปกรณ์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดาสโก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 22000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกแบบเครื่องมือสำหรับการเย็บ2.ออกแบบอุปกรณ์เสริมต่างๆในการเย็บ3.ออกแบบเครื่องจักรสำหรับการตัด4.อ...
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นเอสเอส วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ,ถอดแบบ,ทำหน้าตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 30 ปี ระดับการศึก...
7 วันที่ผ่านมา