จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน วิศวกรเครื่องกล

1-20 จาก 48 ผลการ

บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ งานระบบท่อ งานระบบสายพาน ภายในโรงงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด  -  สระแก้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติเพิ่มเติม มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศ...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุม ดูแล ระบบแอร์ชิลเลอร์ในอาคารสูง, ระบบ Fire Pump และระบบเครื่องจักรกลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงาน ออกแบบ ประมาณราคา ในงานวิศวกรรมระบบ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ปร...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานระบบเครื่องกลของโครงสร้างอาคารสูง คุณสมบัติเพิ่มเติม - สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อส...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนและควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนโรงงาน 2.ควบคุมสต๊อกอะไหล่ 3.ควบคุมระบบ Utility S...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ปรับปรุง ระบบงานฝ่ายผลิต คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.เพศชาย อายุ 22 - 27 ปี (ผ...
10 วันที่ผ่านมา
SC GROUP  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบ Project Specification และ Scope of Work ในเอกสารวิศวกรรมต่างๆ 2.ตรวจสอบการดำเนินงานก...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องจักรกลจะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.เพศชาย 2.วุ...
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ พี แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการติดตั้ง - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - ระบบประปา สุขาภิบาล ระบบดับเพลิง งานสาธ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีความรู้ เกียวกับมาตรฐานงานออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC) - สามารถวาง Concept การออ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมงาน/ดูสถานที่ 2.ถอดแบบ และประเมินราคา 3.เขียนแบบ 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ถอดแบบประมาณราคางานระบบระบาย และปรับอากาศ - เข้าร่วมประชุมโครงการเพื่อทำรายละเอียด - ส่งข้...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Management) ในส่วนของระบบ M&E (HVAC, Sanitary) เพื่อให้งานก่อสร...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟูจิ ไบโอเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบท่อน้ำดีท่อน้ำเสีย คุณสมบัติเพิ่มเติม มีใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป ประสบการณ์...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด  -  แก่งคอย
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดซื้อเครื่องจักรต่างๆ อะไหล่,อุปกรณ์ สำหรับเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ กรุณาติดต่อ 036 3693...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.เค.ดี.ไฟเบอร์จำกัด (แครี่บอย)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ - อ่านแบบ/เขียนแบบ/ติดตั้งชิ้นส่วนยานยนต์ คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพ...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -งานตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller Unit) -งานซ่อมระบบ Chiller และระบบปรับอากาศขนาดใ...
16 วันที่ผ่านมา
Thanyaphat Technology & Design Co.,Ltd.  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เขียนแบบได้ 2.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สู้งาน 3.มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมการผลิตเครื่องจักรจ...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด  -  คลองหลวง
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลและงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศระบบป้องกันและระง...
16 วันที่ผ่านมา
123