จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน วิศวกรเครื่องกล

1-20 จาก 71 ผลการ

บริษัท เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 15000 - 35000 บาท
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงแสนแสบ  ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด  -  ชัยภูมิ
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล รายละเอียดของงาน 1.วางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน สถานที่ปฏิบัติงาน ... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอร์โฟลว์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล รายละเอียดของงาน 1. ควบคุมดูแลงานติดตั้ง , ซ่อมบำรุง งานระบบระบายอากาศ , ระบบดับเพลิง ,... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท ล้ำเลิศ วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล รายละเอียดของงาน ควบคุมการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ,ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท เน็กส์ ทู เอ็นดี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล รายละเอียดของงาน - รับผิดชอบงานออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล,เช่น ระบบปรับอากาศ,ระบบป้องกันอั... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล รายละเอียดของงาน 1.ตรวจเช็คงานสร้างประกอบ/ติดตั้งเครื่องจักรให้ตรงตามแบบ สถานที่... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล รายละเอียดของงาน -ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลงานติดตั้งให้เป็นไปตามแบบและสัญญา สถานที... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีทูเอ็น จำกัด  -  ปทุมธานี
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลประชาธิปัตย์  ... 
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย(1964) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล รายละเอียดของงาน 1.ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลในโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ... 
9 วันที่ผ่านมา
SOT Engineering Group Co.,ltd.  -  ชลบุรี
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล รายละเอียดของงาน ออกแบบ และคำนวณทางคณิตศาตร์ และจัดทำรายการแสดงรายละเอียดต่างๆ ... 
14 วันที่ผ่านมา
ศรีรุ่งสุขจินดา กรุ๊ป จำกัด  -  ชลบุรี 15000 บาท
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล รายละเอียดของงาน - ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลงานติดตั้งให้เป็นไปตามแบบและสัญญา สถานท... 
2 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เทค อีเลคทริค  -  กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงแสมดำ  ... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัด  -  ปทุมธานี
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล/ช่างยนต์ รายละเอียดของงาน - ควบคุมและดูแลงานด้านบริการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสพีซี เพาเวอร์ จำกัด  -  นนทบุรี
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล รายละเอียดของงาน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบาง... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
ตำแหน่ง : วิศวกรเครื่องกล(Boiler) รายละเอียดของงาน -ควบคุมดูแลเครื่องจักร boiler ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า สถาน... 
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ งานระบบท่อ งานระบบสายพาน ภายในโรงงาน คุณสมบัติเพิ่มเติม ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด  -  สระแก้ว
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติเพิ่มเติม มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท กัมพุวัฑฒ์ จำกัด หรือ Kampuwat Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงาน, ควบคุมงานโครงการ Piping , ติดตั้งระบบดับเพลิง, ดูแลหน้า Site งาน ของบริษัทฯ...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบหน้างาน ประมาณราคา ถอดแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งได้ สามารถประสานงาน ส่งงานและควบคุมงาน...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนและควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรในส่วนโรงงาน 2.ควบคุมสต๊อกอะไหล่ 3.ควบคุมระบบ Utility S...
3 วันที่ผ่านมา