6 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

หัวหน้ากะ

รายละเอียดงาน ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าและการทำงานในไลน์ของแผนกผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ลดของเสียที่เกิดขึ้นจาก...

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด

บ้านบึง
2 วันที่ผ่านมา

หัวหน้ากะ โรงไฟฟ้าชีวมวล

รายละเอียดงาน ควบคุมการเดินเครื่องจักรในโรงไฟฟ้าชีวมวล คุณสมบัติผู้สมัคร #-วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป #-สา...

บริษัท อุตรดิตถ์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด

เมืองอุตรดิตถ์
1 วันที่ผ่านมา

หัวหน้ากะ โรงไฟฟ้า

รายละเอียดงาน ควบคุมการเดินเครื่องจักรในโรงไฟฟ้าชีวมวล คุณสมบัติผู้สมัคร #-วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป #-...

บริษัท พิจิตร ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด

โพทะเล, พิจิตร, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา

หัวหน้ากะ โรงไฟฟ้าชีวมวล

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานควบคุม สั่งการณ์กระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวล 9.5 Mw และกำกับการขายไฟอย่างต่อเนื่อง คุณสมบั...

บริษัท อุตรดิตถ์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด

เมืองอุตรดิตถ์
1 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าแผนกผลิต (หัวหน้ากะ) ประจำโรงงาน สมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุม การจัดเตรียมส่วนผสมให้เป็นไปตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามสูตร ควบคุม เครื่องจักร เครื่องมือใน...

บริษัท ทรีท็อป เคมิคัลแอนด์ฟู้ดส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
4 วันที่ผ่านมา

Production Engineering หัวหน้ากะ (โรงงานศรีราชา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนการใช้กำลังคน เครื่องจักร และวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่กำหนด-ควบคุมการทำงานของหัว...

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดชลบุรี
6 วันที่ผ่านมา