จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน สุขาภิบาล

1-20 จาก 204 ผลการ

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...มควบคุม ระดับภาคและสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล- มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้รับเหมาหลัก (Main Contrac... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ถอดแบบประมาณราคาระบบประปาสุขาภิบาล- สอบถามราคาและตรวจสอบราคาจาก Supplier ที่เสนอมา- เข้าร่วมประชุ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ระสบการณ์การทำงาน 1 ปีด้านควบคุมการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า/สุขาภิบาล/ปรับอากาศ (อาคารสูง)-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมการติดตั้งงานระบบอาคารสูง -ควบคุม/ตรวจสอบ/จัดเตรียมงาน งานผู้รับเหมาย่อย แรงงานรายวัน ให้เป็...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ce, Auto CAD ได้ดี-สามารถเขียนแบบ และอ่านแบบระบบไฟฟ้า, สุขาภิบาล หรือ ปรับอากาศได้-สามารถใช้โปรแกรม Revit Architecture ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมติดตั้งระบบไฟฟ้า/สุขาภิบาล/ปรับอากาศ (อาคารสูง)-โฟร์แมนระบบไฟฟ้า 7 อัตรา-โฟร์แมนระบบปรับอากา... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -แนะนำรายการอาหารและเชียร์อาหารบางตัวได้ตามที่กำหนด-จดบันทึกรายการอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งแ...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอสเสท เวิรด์ เอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักรตรงตามแผนงาน 2.บริการรับแจ้งซ่อม บำรุงรักษ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานธุรการเอกสารต่างๆ,คีย์ข้อมูล งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้นทำงาน จันทร์-ศุกร์ รับคนพิการ ที...
5 วันที่ผ่านมา
Central Hardline Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำหน้าที่ตรวจสอบ , ดูแล , ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่ใช้ภายในสาขาทั้งหมดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ2....
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ เขียนแบบ ระบบ สุขาภิบาล ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้า ให้พร้อมใช้งาน ประสานงานร้านค้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...สามารถอ่านแบบ คิดและถอดแบบงานระบบไฟฟ้า/ประปา/เครื่องกล/สุขาภิบาล/แก๊สทางการแพทย์ได้- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ คุณส... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี-ควิก จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ต้อนรับลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการ- แคชเชียร์ประจำศูนย์บริการ- ธุรการประจำศูนย์บริการ คุณสมบัติ ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงงานระบบสุขาภิบาล , ปรับอากาศ ให้พร้อมใช้งาน ประสานงานร้านค้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมา คุ...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN  -  อุดรธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งบำรุงรักษาให้คงสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา- ตรวจ Sto...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอสเสท เวิรด์ เอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในศูนย์การค้าและผู้เช่าอาคารสำนักงานใ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท บี-ควิก จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรว...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีซี่สเต็ก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลรับผิดชอบงานภายในห้องครัวทั้งหมด คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษ...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท เควสโก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-ควบคุมการติดตั้ง ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ในอาคารสูง/โรงงาน -ทำแผนการทำงาน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ -ตรวจสอบ...
4 วันที่ผ่านมา