Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วางแผน จังหวัดระยอง

1-3 จาก 3 ผลการ

S.K. Autopaint Co.,Ltd  -  จังหวัดระยอง

12000 - 14000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เปิดงานตามใบสั่งงาน2.วางแผน/ติดตาม/ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้3.คีย์ประวัติงานซ่อม บันทึกข้... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ซีพีเอ็ม ที่ปรึกษากฎหมาย ฝึกอบรมและบริการ จำกัด  -  จังหวัดระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุม วางแผน ดำเนินการ ในกระบวนการผลิต- ตรวจสอบ ดูแล การทำงานของพนักงานในกระบวนการผลิต คุณสมบัติ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

วางแผน, ติดตาม, ให้คำปรึกษา และดำเนินงานส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานโครงการ และให้เป็นไปตามมาตรฐาน/ กฏหมายและข้... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว