ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วางแผน

1-20 จาก 1015 ผลการ

บริษัท ประตูเหล็กไทย จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

15000 - 28500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นส่วนของทีมงานวิศวกรวางแผน และดูแลการผลิตของโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 21 - 35 ปี ระ...
2 วันที่ผ่านมา

บอลลูนเวิร์ค  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมฝ่ายผลิตวางแผนการผลิต ให้ได้สินค้าตามความค้องการเงินเดือนตามความสามารถ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,ห...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท อณิช พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่และรายละเอียดของงาน ทำงานเกี่ยวกับการ วางแผน-ติดตาม-ปราสานงาน-เจรจาต่อรอง การผลิตสินค้าของบริษัทฯและงานอื่นๆที... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท อณิช พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่และรายละเอียดของงานเบื้องต้น ทำงานเกี่ยวกับการ วางแผน-ติดตาม-ปราสานงาน-เจรจาต่อรอง การผลิตสินค้าของบริษัทฯและง... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชุง คิว ไทย แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- ดูแล ประสานงาน วางแผน การตลาดและโปรโมชั่น กับทางห้างหรือโครงการต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เ... 
6 วันที่ผ่านมา

พี.เอ.พี. เอ็นเนอร์ยี่เซฟ เซ็นเตอร์ จำกัด  -  ปากเกร็ด

40000 บาท
- ให้คำปรึกษา/ออกแบบ/วางแผน/แก้ปัญหา ทางวิศวกรรมแก่ลูกค้า และทีมงานขายและฝ่ายปฏิบัติการ - ทำ Auto Cad -ชาย/หญิง อายุไม่... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด  -  ปทุมธานี

15000 - 25000 บาท
 ...นโยบายจากผู้บังคับบัญชา ในการดำเนินการด้านการจัดซื้อ 3 วางแผน ควบคุม ติดตามงานตามเป้าหมายที่กำหนด 4 วางแผนประจำสัปดาห... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาซาฮีแมชชีน จำกัด  -  ปทุมธานี

15000 - 25000 บาท
 ...เวลากำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในการผลิตจัดทำรายงาน วางแผน ควบุคม การตรวจสอบกระบวนการผลิตแก้ปัญหาการผลิตให้ลุล่วง ค... 
2 วันที่ผ่านมา

BIG IDEA CORPORATE (THAILAND) CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

50000 - 100000 บาท
 ...on Plan/ Activities) (Annually Basis/ Quarterly Review)• วางแผน และประสานงานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายขาย Marketing Communicat... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท คชาบราเธอร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผน กำหนดกลยุทธ์ โปรโมชั่น และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทางการตลาด2.วิเคราะห์ และแก้ไขข้อร้องเรียน... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน- วางแผนอัตรากำลังพนักงานให้เพียงพอต่อการ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เดอะซีเนียร์ เฮลท์แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ดเป้าหมายของฝ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัท-วางแผน ควบคุมการทำการตลาด โปรโมชั่น และประชาสัมพันธ์ ประสานงานก... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...แลคุณภาพของผลติภัณฑ์ขณะผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้-วางแผน,ควบคุม,ดูแล-ตรวจสอบ ในการผลิตนม และการซ่อมบำรุงให้เป็นอย... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

35000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผน บริหาร ควบคุมงานก่อสร้าง-บริหารต้นทุนการดำเนินงาน-บริหารบุคคลากรภายในโครงการ คุณสมบัติ เพศ... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 18000 บาท
 ...การติดตั้ง อบรมการใช้งานให้กับตัวแทนและลูกค้า- ประสานงาน วางแผน บริหารงานโครงการ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35... 
9 วันที่ผ่านมา

คราวน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

 ...บมอบหมาย- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานของตน- วางแผน ออกแบบงานเชื่อม- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ... 
4 วันที่ผ่านมา

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  -  กรุงเทพมหานคร

 ...แก่หน่วยงานภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ(8) คาดการณ์ วางแผน และประเมินความเสี่ยงในการในการดำเนินงานด้านการเงิน(9) ตร... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เทมส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ หัวหน้า วางแผน สอนงาน สินค้าประเภทกระเป๋าและรองเท้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไ... 
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม

 ...ต้ตอนบน• ขายสินค้าและดูแลจัดการสินค้าในร้านให้แก่ลูกค้า• วางแผน บริหารงานขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย• จัดเรียงสินค้าในรถเพื... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...์แนวโน้มทางการตลาด คู่แข่ง เก็บและสร้างฐา่นข้อมูลลูกค้า* วางแผน กลยุทธ์ และกำหนดทิศทางการขาย แลชะการบริการ* บริหารจัดการ... 
3 วันที่ผ่านมา