จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วางแผน

1-20 จาก 800 ผลการ

บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเก็บ/บันทึกคีย์เอกสาร ข้อมูลของแผนกนั้นๆ ลงในโปรแกรมสำเร็จรูป และ Excel - ติดต่อประสานงานภายใน...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีซัน กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ติดตามงานที่ได้รับมอบ ให้เสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ~2. เพศ.หญิง ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อณิช พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และรายละเอียดของงาน ทำงานเกี่ยวกับการ วางแผน-ติดตาม-ปราสานงาน-เจรจาต่อรอง การผลิตสินค้าของบริษัทฯและงานอื่นๆที... 
1 วันที่ผ่านมา
ดับเบิลฟลาวเวอริ่ง คาเมลเลีย จำกัด  -  จังหวัดสระบุรี
 ...รับผิดชอบ - จัดทำและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ GMP และ HACCP- วางแผน จัดทำ ทบทวนและพัฒนาระบบคุณภาพ GMP HACCP- ตรวจประเมินประส... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อณิช พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และรายละเอียดของงานเบื้องต้น ทำงานเกี่ยวกับการ วางแผน-ติดตาม-ปราสานงาน-เจรจาต่อรอง การผลิตสินค้าของบริษัทฯและง... 
3 วันที่ผ่านมา
กรุงเทพมหานคร
 ...กาย-เดินได้(อัมพฤกษ์ซีกขวา) ต้องการเปลี่ยนงานด้านจัดซื้อ วางแผน-ควบคุมการผลิต มีประสบการณ์ทำงาน QA, Production Manager, ... 
สมัคร Jooble 22 วันที่ผ่านมา
กรุงเทพมหานคร
 ...ินได้(อัมพฤกษ์ซีกขวา) ต้องการเปลี่ยนงานด้านควบคุมการผลิต วางแผน หรือจัดซื้อ มีความชำนาญงานวางแผนและควบคุมการผลิต และจัดซ... 
สมัคร Jooble 14 วันที่ผ่านมา
นายไชยศักดิ์ พิมุขเจริญฤทธิ์  -  กรุงเทพมหานคร
นายไชยศักดิ์ พิมุขเจริญฤทธิ์ อายุ 36 ปี กรุงเทพฯ จบ ป.โท บริหารธุรกิจ(การตลาด),ป.ตรี วิทยาศาสตร์ และป.ตรี อาชีวอนามัยแล...
สมัคร Jooble 14 วันที่ผ่านมา
บริษัทเอฟเวอร์โทรนิคส์(ประเทศไทย)จำกัด  -  เมืองสมุทรปราการ
 ...ดทำไฟล์งานต่างๆ ได้ และรู้จักการเก็บเรียบเรียง •ตรวจสอบ วางแผน และวัดผล **รวมถึงตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน ควบคุมดูแล และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อจัดทำแผนการส่งเสริมการตลาด เช่น การจัดโปรโมชั... 
3 วันที่ผ่านมา
Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน ควบคุมงาน- ตรวจไซส์งานทั้งหมด- ตัดpayment ผู้รับเหมา- ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป... 
3 วันที่ผ่านมา
เพลินนารี่ มอลล์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี2. วางแผนภาษี3. บริหารปิดบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน4. วางแผน... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รายงาน วางแผน และติดต่อประสานงาน การจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ2.ประสานงานกับลูกค้า ฝ่ายขาย และฝ่ายการ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท รัชดาหินอ่อน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลแลละควบคุมระบบการตลาด-วางแผน วิเคราะห์ด้านการตลาดให้ผู้บริหาร-ติดต่อประสานงานด้านงานโครงการ-คว... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ช.รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน ควบคุม ติดตาม งานตั้งแต่วัตถุดิบ แผนการผลิต จนส่งงานให้ลูกค้าได้ตามกำหนด คุณสมบัติ เพศ : ชา... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผน ควบคุม และติดตามการก่อสร้างป้ายโฆษณา-สรรหา ควบคุม และประเมินผลการทำงานของ supplier คุณสมบัต... 
12 วันที่ผ่านมา
สยามนิรมิต (บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำฐานข้อมูล งานซ่อมบำรุงทั้งหมด- วางแผน, คิดวิเคราะห์ นำเสนอ และเตรียมงานซ่อมบำรุงให้กับแผนกซ่อม... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิโฟน่าค๊อฟฟี่ จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผน และซ่อมบำรุง,ควบคุมและติดตามผลการบำรุงรักษาตามแผน (เกี่ยวกับงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและซ... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...pport การขายผ่านช่องทาง Online ทุกช่องทาง ของบริษัท (คิด วางแผน ลงมือปฏิบัติ สรุปผล วัดผล)2.Branding,Communication3.Comm... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน- วางแผนอัตรากำลังพนักงานให้เพียงพอต่อการ... 
2 วันที่ผ่านมา