จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วางแผน

1-20 จาก 1005 ผลการ

บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1.ชาย/หญิง 2.อายุ 23-35 ปี 3.ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 4.หากมีประสบการณ์ด้านการวางแผน มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีซัน กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ติดตามงานที่ได้รับมอบ ให้เสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ~2. เพศ.หญิง ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อณิช พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และรายละเอียดของงาน ทำงานเกี่ยวกับการ วางแผน-ติดตาม-ปราสานงาน-เจรจาต่อรอง การผลิตสินค้าของบริษัทฯและงานอื่นๆที... 
2 วันที่ผ่านมา
นายไชยศักดิ์ พิมุขเจริญฤทธิ์  -  กรุงเทพมหานคร
นายไชยศักดิ์ พิมุขเจริญฤทธิ์ อายุ 36 ปี กรุงเทพฯ จบ ป.โท บริหารธุรกิจ(การตลาด),ป.ตรี วิทยาศาสตร์ และป.ตรี อาชีวอนามัยแล...
สมัคร Jooble 13 วันที่ผ่านมา
บริษัท คราวน์ เซรามิคส์ จำกัด  -  ประเวศ
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. จัดทำแผนการจ่าย-รับเงิน ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับแผนงบประมาณ 2. จัดทำและร่วมวิเคราะห์ cas...
9 วันที่ผ่านมา
กรุงเทพมหานคร
 ...กาย-เดินได้(อัมพฤกษ์ซีกขวา) ต้องการเปลี่ยนงานด้านจัดซื้อ วางแผน-ควบคุมการผลิต มีประสบการณ์ทำงาน QA, Production Manager, ... 
สมัคร Jooble 13 วันที่ผ่านมา
กรุงเทพมหานคร
 ...ินได้(อัมพฤกษ์ซีกขวา) ต้องการเปลี่ยนงานด้านควบคุมการผลิต วางแผน หรือจัดซื้อ มีความชำนาญงานวางแผนและควบคุมการผลิต และจัดซ... 
สมัคร Jooble 13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจียบฮงการ์เมนท์ จำกัด  -  ราชเทวี
หน้าที่และความรับผิดชอบ • ร่วมวางแผนกับฝ่ายวางแผนการผลิต • ติอต่อประสานงานกับ Supplier เจรจาต่อรองราคา จัดซื้อวัตถ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. วิเคราะห์ ควบคุม วางแผน การเงิน และการลงทุน 2. วิเคราะห์ความเสี่ยง 3. วิเคราะห์ Purchasing, Cash Flow, Budgeting, ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ผนกสรรหารถร่วมกิจการ ตามแผนอัตรากำลังรถของแต่ละไซคงาน - วางแผน ควบคุม ดำเนินการเรื่องสัญญาจ้าง การประเมินผลทดลองงาน - ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปภาวิน จำกัด  -  บางกรวย
1. ดูแลลูกค้าในเขตการขายให้สม่ำเสมอ 2. วางแผน ติดตาม พัฒนาการขายกับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ 3. ออกบูธประชาสัมพันธ์ในกลุ่มลูกค... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจ อุตสาหกรรม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
 ...วบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต 3.การบริหารความปลอดภัย วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาฃีวอนามัย แล... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเจพีอี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ร่วมดูแล วางแผน ติดตาม ค้นคว้า ประสานงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามนโยบายผู้บริหาร ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆท... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...นไปตามระเบียบและกฎหมาย และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง -วางแผน และบริหารงานของสายงานด้านการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบงานแผนก... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที เอส แอล รุ่งเจริญ จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี
- วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี - วางแผนภาษี - บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯ - วางแผนและควบคุมการบริหารทร... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...การบัญชีและประกาศทุกฉบับของทางราชการและสภาวิชาชีพบัญชี -วางแผน และบริหารงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชี ให้สอดคล้องก... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาดารากรุ๊ป จำกัด  -  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ... 3.ติดต่อประสานงาน กับ ตัวแทน วัสดุที่นำมาใช้ในอาคาร 4.วางแผน จัดการ เวลาในการทำ โปรเจค 5.ประมาณราคา 6.ตรวจ Site งาน... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. วางแผน และจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ 2. ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 3. สรุป... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
-ทำอาหาร -วางแผน จัดทำอาาหารในแต่ละวัน -ดูแลความเรียบร้อยในการจัดเตรียมอาหาร สวัสดิการ : โบนัสประจำปี ประกัน... 
3 วันที่ผ่านมา
One To One Contacts PLC.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ร ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด - มีความสามารถวิเคราะห์ วางแผน กลยุทธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ สร้างผลกำไร ทำแผน... 
3 วันที่ผ่านมา