จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วางแผน

1-20 จาก 655 ผลการ

บริษัท ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับข้อมูลการฝาก-เบิกสินค้า-คีย์ข้อมูล ออกเอกสาร การเบิก-ฝากสินค้า -วางแผนการเบิก-ฝากสินค้า-ประสานง...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บอลลูนเวิร์ค  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมฝ่ายผลิตวางแผนการผลิต ให้ได้สินค้าตามความค้องการเงินเดือนตามความสามารถ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,ห...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

กรุงเทพมหานคร

 ...กาย-เดินได้(อัมพฤกษ์ซีกขวา) ต้องการเปลี่ยนงานด้านจัดซื้อ วางแผน-ควบคุมการผลิต มีประสบการณ์ทำงาน QA, Production Manager, ... 
สมัคร Jooble 7 วันที่ผ่านมา

บริษัท อณิช พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่และรายละเอียดของงานเบื้องต้น ทำงานเกี่ยวกับการ วางแผน-ติดตาม-ปราสานงาน-เจรจาต่อรอง การผลิตสินค้าของบริษัทฯและง... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

นายไชยศักดิ์ พิมุขเจริญฤทธิ์  -  กรุงเทพมหานคร

นายไชยศักดิ์ พิมุขเจริญฤทธิ์ อายุ 36 ปี กรุงเทพฯ จบ ป.โท บริหารธุรกิจ(การตลาด),ป.ตรี วิทยาศาสตร์ และป.ตรี อาชีวอนามัยแล...
สมัคร Jooble 21 วันที่ผ่านมา

บริษัท อณิช พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่และรายละเอียดของงานเบื้องต้น ทำงานเกี่ยวกับการ วางแผน-ติดตาม-ปราสานงาน-เจรจาต่อรอง การผลิตสินค้าของบริษัทฯและง... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

กรุงเทพมหานคร

 ...ินได้(อัมพฤกษ์ซีกขวา) ต้องการเปลี่ยนงานด้านควบคุมการผลิต วางแผน หรือจัดซื้อ มีความชำนาญงานวางแผนและควบคุมการผลิต และจัดซ... 
สมัคร Jooble 23 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ผนกสรรหารถร่วมกิจการ ตามแผนอัตรากำลังรถของแต่ละไซคงาน - วางแผน ควบคุม ดำเนินการเรื่องสัญญาจ้าง การประเมินผลทดลองงาน - ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท โอเอซิสการ์เม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- ควบคุม บริหาร จัดการ วางแผน ตัดสินใจ อนุมัติงานในส่วนของสำนักงาน และโรงงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ ที... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ำเนินการของรายการส่งเสริมการขาย(Promotion Analysis) 3.) วางแผน จัดทำกลยุทธ์ และจัดทำ Sale Promotion ร่วมกับกลุ่ม โมเดิร... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด ( TCC Group)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ซื้ออุปกรณ์ Hardware, Fixture ที่เกี่ยวข้องสำหรับสาขา • วางแผน ควบคุม และประสานงานกับ Suppliers ในการจัดส่งสินค้าและติด... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท สวนผึ้งหวาน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

1. ตรวจสอบและปรับปรุงการลงรายการบัญชี 2. วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการปิดบัญชี และจัดทำรายงาน 3. ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบกา... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟเวอร์โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  เมืองสมุทรปราการ

วางแผน ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานให้สอดคล้องในทุกกระบวนการในการบริหารด้านคุณภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข •กำหนดนโยบายแล... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟเวอร์โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  เมืองสมุทรปราการ

 ...ดทำไฟล์งานต่างๆ ได้ และรู้จักการเก็บเรียบเรียง •ตรวจสอบ วางแผน และวัดผล •อายุ 25-35 ปี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย (เพศชายต้... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

50000 - 70000 บาท
 ...จากผู้ชำนาญภายนอกให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการงานในฝ่ายเทคโนโลยี่สารสนเทศ ให้สามา... 
3 วันที่ผ่านมา

สยามนิรมิต (บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด)  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 17000 บาท
 ...้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำฐานข้อมูล งานซ่อมบำรุงทั้งหมด- วางแผน, คิดวิเคราะห์ นำเสนอ และเตรียมงานซ่อมบำรุงให้กับแผนกซ่อม... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท รัชดาหินอ่อน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลแลละควบคุมระบบการตลาด-วางแผน วิเคราะห์ด้านการตลาดให้ผู้บริหาร-ติดต่อประสานงานด้านงานโครงการ-คว... 
4 วันที่ผ่านมา

Thailand Industrial Fair  -  กรุงเทพมหานคร

 ... วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างโอกาสของทีม- วางแผน วอเคราะห์และจัดทำข้อมูลการเคลื่อนไหวทางการตลาด คู่แข่งทา... 
5 วันที่ผ่านมา

RAMA PRODUCTION Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหาร จัดการ กำกับดูแล วางแผน การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารและยาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - จั... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟู้ด สเป็คเชียลไลซ์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน,จัดการ,ปรับปรุงการทำงาน,ประสานงานในการจัดส่งสินค้าบริหารจัดการ,ควบคุม,ตรวจสอบ,สอนงาน ผู้ใต้บ... 
6 วันที่ผ่านมา