Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน รถยนต์ นครปฐม

1-12 จาก 12 ผลการ

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม

40000 - 75000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนงาน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย/แผนก ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม

30000 - 70000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. นำนโยบายของบริษัทฯมาปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ2. วางแผน ติดตาม และควบคุมแผนการขายของแผนก3. สนับสน...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม

17000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนการทำงานและจัดทำแผนเยี่ยมลูกค้า 2.พบปะ เยี่ยมลูกค้า และ เสนอขายสินค้า ที่รับผิดชอบเป็นประจำ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ - จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน สรุปสถิติการปฏิบัติงาน - จัดทำระบบเอกส...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

-ทำการปรุงสินค้า และ ทดสอบสินค้าทางด้านประสาทสัมภัส ( sensory test ) -ดูแลทำความสะอาดของพื้นที่ห้อง Test Kitchen -ทำก...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เข้าพบลูกค้า นำเสนอขายสินค้า2.สรรหาลูกค้ารายใหม่ รักษาฐานลูกค้ารายเก่า2. ปิดการขายและรับคำสั่งซื...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

- ตรวจสอบ Stock สินค้าคงเหลือวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค้า พร้อมพิมพ์รายงาน - จัดทำแผนผลิตสินค้า ประสานงานเรื่องเอก...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

- ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร - บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหาร ตามแผนการบำรุงร...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไฮเทคเวลด์ จำกัด  -  นครปฐม

 ...ดต่อประสานงานกับ ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ~6. มียานพาหนะ (รถยนต์) เป็นของตัวเอง วิธีการรับสมัครงาน : ผู้สนใจ... 
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด  -  นครปฐม

14000 - 15000 บาท
 ...ษย์สัมพันธ์ ชอบเจรจา - มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ , รถยนต์ - รู้จักเส้นทางใน จังหวัดเป็นอย่างดี สวัสดิการต่างๆ ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฮอริเทจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  นครปฐม

 ...ง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นอย่างดี ~5. มีอนุญาติขับขี่ รถยนต์ หรือ รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ ประเภท2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด  -  นครปฐม

 ...ยาลัยมหิดล ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ : ขับรถผู้บริหาร/รถยนต์/รถตู้/รถบัส/รถส่วนกลาง คอยรับ-ส่ง บุคลากร ของทางมหาวิทยา... 
1 วันที่ผ่านมา