รายละเอียดงาน พนักงานรายวัน ทำงานเข้ากะ กะB 08.00น. - 16.00 น. กะC 16.00น. - 24.00 น. กะA 24.00น. - 08.00 น...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - วางแผนและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของถุงมือ กล่อง และสินค้าสำเร็จรูป ให้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานเพื...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา
 ...วส. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) # หากมีประสบการณ์ด้าน QC ในโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ # สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
 ...ลิต พนักงานฝ่ายบรรจุถุงมือ พนักงานฝ่ายถอดถุงมือ พนักงานฝ่ายQC พนักงานฝ่ายLAB พนักงานช่าง พนักงานขับรถ รถ6 ล้อ รถคี๊บ รถ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
18 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล รับผิดชอบ ด้านการวางแผนและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของถุงมือ กล่อง และสินค้าสำเร็จรูป ให้ถูกต้...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขาย สินค้าและ บริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอด ขาย แ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดเรียงสินค้า เช็คสต๊อกสินค้า • ตรวจสอบราคา ดูแลเรื่องป้ายราคา โปรโมชั่นต่างๆ และรายละเอียดเกี่...

บริษัท อเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขาย สินค้าและ บริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอด ขาย แ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เสนอขายโทรศัพท์มือถือ • สรุปยอดขายและเช็คสต็อกสินค้า • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ ...

บริษัท อเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

ตรัง
9 วันที่ผ่านมา
 ...กันคุณภาพลา -ดูแลรักษาระบบการทำงานของแผนก ส่วนงาน QA และ QC -ฝึกอบรมพนักงานภายในแผนก -เข้าร่วมและเป็นผู้นำใน กิจกร... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
 ... ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่นๆ - เสื้อ uniform พนักงาน - ค่าพาหนะเดินทาง - เบี้ยขยัน - ค่าล่วงเวลา - ประกันสัง... 

บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
 ...าพักร้อนประจำปี (6 - 20 วัน) ตามอายุงาน ค่ารักษาพยาบาล (พนักงาน,คู่สมรส,บุตร) เงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน,คู่สมรส,บิดา ... 

บริษัท ไฮเวย์ จำกัด

ตรัง
8 วันที่ผ่านมา