Search Results: 461 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน - ควบคุมการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตให้มีประสิทธิภ...

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

บ้านโป่ง
1 วันที่ผ่านมา
 ...ระสานงานกับลูกค้าโดยตรง -แจกจ่ายงาน ขึ้นตัวอย่าง และ Production ให้แก่ทุกแผนก -นัดหมาย มอบหมายงานแก่ลูกค้า คุณสมบ... 

Sincerely Screen Co., Ltd.

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประจำฝ่ายผลิตน้ำดื่มแบบขวด และถังแกลลอนในโรงงาน ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 8:00-17:00 น. คุณสมบัติ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 22 – 40 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว # ไม...

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ฝึกงานในไลน์ผลิต 2.ทำงานในไลน์ผลิตตามที่ได้รับการฝึกหัด 3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู...

บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำงานในไลน์การผลิต(สมัครผ่านทำงานทันที) ตรวจสอบงานที่ชุบแล้วก่อนส่งลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # ไม...

บริษัท ซิพโลหะกิจ (1993) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - กลุ่มงานที่มีหน้าที่ในการทำให้วัตถุดิบที่มีกลายเป็นสินค้า โดยการแปรรูปจากทรัพยากรการผลิตทั้งวัตถุดิบท...

บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจน - ฝึกงานช่างอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้ส...

บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด

พระประแดง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน พนักงานฝ่ายผลิต อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์หนังแท้ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชายหรือหญิง # อายุ 20-35 ปี ... 

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

พระสมุทรเจดีย์
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานทั่วไป คุมเครื่องจักร งานรายการผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร # สามารถอ่านออก เขียนหนังสือได้ # วุฒิ...

บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.เจียรชิ้นงานในสายการผลิต 2.ดูแลควบคุมเครื่องในสายการผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # อายุ...

บริษัท เบสท์ บัทเทินส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สามพราน
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ผลิต (ช่างตอกเข็มนาฬิกา) -วางแผน และควบคุมกระบวนการผลิต -ทำหน้าที่ตรวจสอบชิ้นส่วนของนาฬิกา -ประก...

บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับคำสั่งในการผลิตจากหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายผลิตปรับปรุง ให้ปฎิบัติตามแผนการผลิตได้อย่างถูกต้อง - รับมอบ...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน พนักงานฝ่ายผลิต(ประกอบเครื่องปรับอากาศ) คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป # ท... 

บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมเครื่องจักร ผลิตแผ่นหลังคา แผ่นปิดครอบต่าง ๆ จัดสินค้าตามคำสั่ง ส่งสินค้าให้ลูกค้า (พนักงานร...

บริษัท พีจี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

บางบัวทอง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ให้ผลิตงานได้ตามสเปค นำชิ้นงานเข้า-ออก ตรวจวัดชิ้นงาน บันทึกยอดการผลิตป...

บริษัท โฟล-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ... งานช่างประกอบ / งานพ่นสี / งานเทปูน / งานเชื่อม -พนักงานฝ่ายผลิต -มี OT (ทุกวัน) วันละ 3-5 ชั่วโมง -เบื้ยขยัน 40... 

บริษัท ไทยไทโย จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำงานฝ่ายผลิต บรรจุสินค้า แพคสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # ม.3 - ม.6 # อายุ 18 ปีขึ้นไป # ...

บริษัท นิวแหลมทองฟูดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด

นครปฐม
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต -ซ่อมบำรุงเครื่องจักร คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้น...

Thai Agri Foods Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุมงานฝ่ายผลิต - จัดทำ Production Plan - ดูแล ควบคุม ต้นทุนการผลิต และของเสีย - จัดตารางการท... 

SEE FAH Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา