จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Call center ธนาคาร

1-20 จาก 3184 ผลการ

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

13000 - 15000 บาท
 .../หญิง จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ~2. มีประสบการณ์ด้าน Call center หรือ Telesale อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป ~3. บุคลิกดีแล... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

14000 - 15000 บาท
 ...ัดสาขา ~2. อายุไม่เกิน 35 ปี ~3. มีประสบการณ์ด้าน Call center หรือ Tele sale หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีข... 
2 วันที่ผ่านมา

Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

14500 - 18000 บาท
 ...1 ขึ้นไป อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีประสบการณ์ทำ Call Center มาอย่างน้อย 6 เดือน สวัสดิการ ประกันสุขภาพ ประก... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับสายลูกค้า ตอบคำถาม ให้ข้อมูล แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือลูกค้า-รับเรื่องร้องเรียน คำแนะนำ ติชมจากลู...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท อะเฮดออล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 13000 บาท
- บันทึกเอกสารรับเรื่องเปิดใบสั่งงาน - ให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้น แก่ลูกค้า - รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า พร้อ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัทฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 13000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับโทรศัพท์ลูกค้า- ให้ข้อมูล คำแนะนำ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท- บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อสิ...
2 วันที่ผ่านมา

NGG Group  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
 ...่อให้พนักงานมี Standby ตลอดเวลา Office Hours9. Report Call Center Performance10. ตอบSocial Network11. Set up Script12. ... 
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับบริการ2.ให้คำปรึกษาในการแก้ใขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น3.โทรสอบถามควา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 บาท
ให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกียวกับสินค้ากลุ่ม CCTV, อุปกรณ์กันขโมย และอืนๆผ่านทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าได้ - เพศหญิง/ชาย อายุ ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)• มีประสบการณ์ด้านงาน Call Center หรืองานบริการลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี• ใจรักบริกา... 
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท นาทีทอง ๙๙๙ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ทำหน้าที่รับสายลูกค้า -คีย์ข้อมูลลงระบบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการศึ...
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ม่ระบุ อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีประสบการณ์ด้าน Call Center อย่างน้อย 1 ปี สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าทำงานล่... 
2 วันที่ผ่านมา

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ให้บริการรับสายและโอนสายโทรศัพท์ไปยังปลายทางแก่ผู้ติดต่อได้อย่างถูกต้อง• ดูแล และปรับปรุงหมายเลขโ...
2 วันที่ผ่านมา

หจก.เอส ดี เค แพลนเนอร์ กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร

9000 - 15000 บาท
 ...ท์ เพื่อนัดนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยมีฐานข้อมูลลูกค้า(call lists)ให้ ประสานงานกับพนักงานขายในการติดต่อนัดลูกค้ารับผิ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับออเดอร์ Deliveryและประสานงานอื่นๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 - 25 ปี ระดับการศึกษา ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ับปริญญาตรี• อายุไม่เกิน 28 ปี• ถ้ามีประสบการณ์ในด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ• สามารถทำงานเป็นกะได้• ผู... 
12 วันที่ผ่านมา

Manpower  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการบริการต่างๆ ของธนาคารฯ - รับเรื่องการขอใช้บริการ...
3 วันที่ผ่านมา

OpticSquare  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงานภายในและภายนอก- รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า- รับโทรศัพท์ลูกค้าให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ- ให...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

 ...ริการ6.สามารถทำงานได้ 6 วัน/สัปดาห์7.มีประสบการณ์ด้าน CALL CENTER จะพิรจารณาพิเศษ8.สมามรถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word Ex... 
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 15000 บาท
 ...อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - มีประสบการณ์ในการเป็น Call Center- ชอบในงานบริการ- ชอบการประสานงาน สวัสดิการ ค่าทำงา... 
9 วันที่ผ่านมา