Search Results: 17,907 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน เสนองานขาย, รักษาฐานลูกค้า , สรุปยอดขาย , วิ่งตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย (มีลูกค้าประจำให้ ฐานลูกค้...

หจก.ยู.พี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ... ประสานงานหน่วยงานต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ มัธยมต้น-ปลาย ปวช.ปวส.ป.ตรี ในสาขาวิชา... 

บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # สัญชาติไทย # เพศชาย/หญิง # อายุ 20 - 35 ปี # เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร # ไม่มี... 

บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง # วุฒิปวส ขึ้นไป # มีประสบการณ์ 2-3 ปี สถานที่ปฏิบัติง... 

บริษัท ลีโก้โคเงียว จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ขับรถ รับ ส่ง ผู้บริหาร และ ครอบครัว - งานส่วนใหญ่ อยู่ในกรุงเทพ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง อ...

villa phra sumen

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประจำฝ่ายผลิตน้ำดื่มแบบขวด และถังแกลลอนในโรงงาน ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 8:00-17:00 น. คุณสมบัติ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญปรีชา

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป # สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา หรือ... 

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด

สามโคก
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน พนักงานฝ่ายผลิต(ประกอบเครื่องปรับอากาศ) คุณสม...  ...ติผู้สมัคร # เพศ ชาย - หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป # ทำง... 

บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -รับงานจาก Sale โดยรับรายละเอียดของงาน และติดต่อประสานงานกับลูกค้าโดยตรง -แจกจ่ายงาน ขึ้นตัวอย่าง และ...

Sincerely Screen Co., Ltd.

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...สมัคร # ม.3 - ม.6 # อายุ 18 ปีขึ้นไป # เพศ ชาย / หญิง # ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สวัสดิการ -โบนัส -... 

บริษัท นิวแหลมทองฟูดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด

นครปฐม
3 วันที่ผ่านมา
 ...ละเอียดงาน ตามความถนัด คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช.ปวส. ป.ตรี # มีความขยัน ... 

บริษัท กีโต้(ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 22 – 40 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว # ไม...

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำงานในไลน์การผลิต(สมัครผ่านทำงานทันที) ตรวจสอบงานที่ชุบแล้วก่อนส่งลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # ไม...

บริษัท ซิพโลหะกิจ (1993) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - กลุ่มงานที่มีหน้าที่ในการทำให้วัตถุดิบที่มีกลายเป็นสินค้า โดยการแปรรูปจากทรัพยากรการผลิตทั้งวัตถุดิบท...

บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...ติผู้สมัคร #- วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป #- เพศ ชาย หรือ หญิง #- อายุ 18 ปีขึ้นไป #- ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ #-... 

บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา
 ...เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี วุฒิ ปวช.-ปวส. # พนักงานแกะ เพศ หญิง อายุ 20 - 30 ปี วุฒิ ม.3-ม.6 # สามารถเข้ากะได้ หรือ สาม... 

บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด

สูงเนิน
2 วันที่ผ่านมา
 ...ตามคำสั่งของหัวหน้างาน คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศ ชาย /หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) #2.อายุ 20-35 ปี สามารถทำงานเ... 

บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจน - ฝึกงานช่างอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้ส...

บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด

พระประแดง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน พนักงานฝ่ายผลิต อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์หนังแท้ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชายหรือหญิง # อายุ 20-35 ปี ... 

บริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

พระสมุทรเจดีย์
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานทั่วไป คุมเครื่องจักร งานรายการผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร # สามารถอ่านออก เขียนหนังสือได้ # วุฒิ...

บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด

กระทุ่มแบน
2 วันที่ผ่านมา