รายละเอียดงาน 1. ขับรถรับส่ง ผู้บริหารไปตามสถานที่ต่างๆ 2. สามารถออกต่างจังหวัด และค้างคืนต่างจังหวัดได้ 3. ดูแลคว...

บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถผู้บริหาร / ตรงต่อเวลา / ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ / วางแผนการ...

บริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -คุมงานหน้างานก่อสร้าง ระบบพีคาส และงานก่อสร้างทั่วไป คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศชาย อายุระหว่าง 30...

บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับรถส่งของ ไปหน้างานต่างๆ และงานในบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศชาย อายุ 25-4...

บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจเช็คจำนวนน้ำแข็งที่จะส่งลูกค้าให้ครบตามบิลส่งของ ตรวจเช็คการลงน้ำแข็งให้ครบตามจำนวน ขับรถส่งน้...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เป็น QC ควบคุมงานการผลิต,ดูแลสต๊อกสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารธุร...

บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป - วิเคราะห์สาเหตุของ...

บริษัท ไทยไทโย จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.วางแผนและจัดทำแผนงานของโครงการ ประมาณการต้นทุน ,จัดซื้อวัตถุดิบ, การเบิกงวดงาน, ควบคุมและบริหารแรงงาน...

บริษัท เอดีเอบี จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมการผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท วาย.วี.พี. อินเตอร์ เทรด จำกัด

ปทุมธานี
13 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -รับผิดชอบงานขายและบริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา -ให้การบริการจัดการงานขายและปิดการขาย -ประสานงานก...

บริษัท ไดมอนด์ รัชดา เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (นวนคร)

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย ...

M Bike Motor Sales Co., Ltd.

ปทุมธานี
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ซ่อมเครื่องยนต์ สำหรับประเภทรถบรรทุก คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป #2. วุฒิการศ...

บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานด้านเอกสาร การตลาด ด้านภาษาอังกฤษ(เน้น) ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านหุ้น งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ***...

บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ไฮไลท์เด่นของงาน 1.ระดับ ปวช. ปวส.สาขาช่างไฟฟ้าหรือเคลื่องกล 2.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 3.ขับรถยนต์...

บริษัท เอดีเอบี จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้าและปิดยอดการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด 2. ตรวจนับสต๊...

บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน มีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร รับผิดชอบในการจัดหาหลักสูตรอบรมต่างๆ กำหนดกลยุทธ์ และการพัฒนาฝึ...

บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

ปทุมธานี
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน - แพ็คผลไม้สด แพ็คผลไม้แห้ง ปฏิบัติงานในสายการผลิต ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพ...

บริษัท วัชมนฟู้ด จำกัด

ปทุมธานี
10 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ขับรถรับ - ส่งผู้บริหาร ตามตารางและเวลาที่กำหนดในแต่ละวัน ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ ให้สะอาดและพร้อมใช...

บริษัท ชายสี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 31 ปี...

ปทุมธานี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้าและปิดยอดการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด 2. ตรวจนับสต๊...

บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด

ปทุมธานี
27 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ออกตรวจสอบที่อยู่/ที่ทำงานของลูกหนี้ที่สามารถติดต่อได้ - ติดตามและสืบหาข้อมูลในกรณีที่ลูกหนี้หลบหลีก...

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -มีความสามารถในการขายสินค้าและบริการลูกค้าได้ดี -มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานได้ดี -สามารถปรับตัวเข้าก...

บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน : เขียนแบบ AUTOCAD ทำแบบ Design - Shop Drawing - As-built Drawing 2D,3D เขียนแบบ REV...

บริษัท เอดีเอบี จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขายสินค้าเป็นกลุ่มอุปกรณ์ประตู หน้าต่าง COLT,COLT LITE,Stanley,Mixpro มีค่าคอมมิชชั่น คุณสมบัติผู...

บริษัท แสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานบริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคคล 2. รับผิดชอบทำเงินเดือน (Payroll) ค่าจ้าง ภาษีราย...

โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์ คาร์ลอส

ปทุมธานี
11 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบวางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาระบบต่างๆภายในอาคาร -ควบคุมและวางแผนการปฏิบัติการทำงาน บำรุงรักษาระ...

โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์ คาร์ลอส

ปทุมธานี
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในเครื่องจักร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ป...

บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด

ปทุมธานี
14 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำการผสมงานตามขั้นตอนและวิธีการอย่างถูกต้อง - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ...

บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด

ปทุมธานี
14 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ **ไม่ใช่ บริษัท รปภ.** ประจำ: บริษัทในเครือ บริษัทพงษ์ลาภ จำกัด) - รักษาความปลอดภัยในสถานที่ที่กำ...

บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด

ปทุมธานี
7 วันที่ผ่านมา
 ...ociate ผ่าน Google maps เท่านั้น คุณสมบัติผู้สมัคร : (ด่วนมาก)บริษัท รักษาควมปลอดภัยการ์ด ทูเดย์ อินเซอร์วิส จำกัด ร... 

บริษัท การ์ด แอสโซซิเอท (ไทยแลนด์) จำกัด / บริษัท รักษาความป...

ปทุมธานี
11 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบในส่วนงาน Hr. (Recruit, Training, Welfare) 2. ดูแลงานเอกสารต่างด้าว 3. งานธุรการ ...

บริษัท แสงทองผ้าใบ กันสาด จำกัด

ปทุมธานี
หนึ่งเดือนที่แล้ว