1,798 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามสถานที่ต่างๆ 2. รู้เส้นทางดีทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3. ดู...

บริษัท เขมะสิริ แมเนจเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ขับรถรับ - ส่งผู้บริหาร - ดูแลรักษาให้รถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ไอ เอ็ม อี (ประเทศไทย) จำกัด

เมืองปราจีนบุรี
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : 1.ขับรถรับ-ส่ง ผู้บังคับบัญชา ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ตามแผนงาน 2....

พริซิชั่น เกียร์เทค (ไทยแลนด์)

เมืองสมุทรปราการ
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ให้คำปรึกษาการเคลมชิ้นส่วนอะไหล่แก่ที่ปรึกษาการบริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. พิจาร...

ฮอนด้า ธัญบุรี กรุ๊ป

จังหวัดปทุมธานี
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.บันทึกบันชีศูนย์บริการ 2.บันทึกบัญชีลูกหนี้ 3.วางบิลลูกหนี้ศูนย์บริการ 4.ปิดภาษีขาย ...

ฮอนด้า ธัญบุรี กรุ๊ป

กรุงเทพมหานคร
13 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. สอนนักเรียนระดับ อนุบาล-ประถมศึกษา6 ที่โรงเรียนนานาชาติ 2. สอนช่วงเวลาบ่าย (หลังจากโรงเร...

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ท อิงลิช

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ต้อนรับลูกค้า 2. จัดซื้ออาหาร ของว่าง และจัดเตรียมอาหารสำหรับรับรองลูกค้า ดูแลความเรียบ...

ฮอนด้า ธัญบุรี กรุ๊ป

จังหวัดปทุมธานี
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.เช็คระยะ 2. เปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง 3. เช็คระบบเบรค/ระบบไฟ 4. ซ่อมทั่วไป ...

ฮอนด้า ธัญบุรี กรุ๊ป

กรุงเทพมหานคร
13 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -สามารถเริ่มงานได้ทันที หรือนัดวันเริ่มได้ -พนักงานขายประจำออฟฟิศ -เงินเดือน 10,000-14,00...

บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน ขับรถรับส่งผู้บริหาร ดูแล เช็คสภาพรถ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากว่างจากการขับรถ สามารถช่วยงานในบ้าน...

บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ขับรถรับ - ส่ง ผู้บริหารไปในสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลและรักษาความสะอาดรถอย่างสม่ำเส...

บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ด่วน!!! บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ เปิดรับสมัครพนักงานขับรถผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา เพศชาย ไม่จำกัดวุ...

บริษัท เพกาซัส ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารและลูกๆของผู้บริหาร 2.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บริหาร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพ...

AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลรับผิดชอบบัญชี/การเงิน สามารถควบคุมและออกแบบระบบบัญชีได้ ปิดงบการเงินด้วยโปรแกรม Express...

หจก.คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป

จังหวัดปทุมธานี
11 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานหลักคือ ขับรถ ให้นายไปตามสถานที่ต่างๆ ดูแลความสะอาดรถและบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเว...

DilaVie Co., Ltd.

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ซ่อมรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ คุณสมบัติ : ...

ฮอนด้า ธัญบุรี กรุ๊ป

จังหวัดปทุมธานี
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ควบคุมคุณภาพน้ำแข็งให้ได้มาตรฐานตามที่ห้างฯ กำหนด 2. รวบรวมผลการตรวจสอบคุณภาพและรายงานผ...

หจก.คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป

จังหวัดปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลการผลิตน้ำแข็ง จัดทำเอกสาร ประกาศต่างๆ ให้เป็นภาษาพม่า สื่อสารกับคนงานชาวพม่าให้เข้า...

หจก.คิงส์วอเตอร์กรุ๊ป

จังหวัดปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.บันทึกซื้อสิ้นค้า รถยนต์ อะไหล่ อุปกรณ์ตกแต่ง 2.บันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยใช้โปรแกรม Ex...

บริษัท เมกา ออโตโมบิล ติวานนท์ จำกัด

จังหวัดปทุมธานี
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร ไปสถานทีนี่ต่างๆ โดยเริ่มต้นที่ บ้านนาย มบ.ลลิล เฉลิมพระเกียรติ 89 ทำงานวันจ...

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา