รายละเอียดงาน • ให้ความช่วยเหลือ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบา...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

บางบัวทอง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียม เก็บรักษาของเครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ 2. ...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยและญาติ -รับผิดชอบ ต้อนรับ งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย -การให้บริการก...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการให้สารน้ำ เข้าเคส ส่งอุปกรณ...

แอ็บโซลูท-เฮลธ์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ให้การพยาบาลกลุ่มผู้ป่วย โดยการใช้กระบวนการพยาบาลและหลักการพยาบาลตามนโยบายหลักของแผนกและนโยบายของโรงพย...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

10590 บาท

รายละเอียดงาน 1. ช่วยงานพยาบาลและสัตวแพทย์ กายภาพสัตว์, ป้อนยา, ป้อนอาหาร 2. ทำความสะอาดเครื่องมือ, อุปกรณ์, กรง, ซ...

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประจำแผนก OPD, ER, WARD, LR, NS คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี # จบวุฒิ ม.6...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถการกับทางโรงพยาบาล - ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่าง...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้การพยาบาลผู้ป่วยภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาล - คัดกรองอาการ ประเมินและบันทึกข้อมูลเตรียมผู้ป่ว...

JETANIN

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการให้บริการพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ช่วยเหลือพยาบาล ในการทำกิจกรรมการพยาบาล และการทำหั...

โรงพยาบาล มิชชั่น

กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยพยาบาลโดยรับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยภายใต้การควบคุม...

บริษัทเทพธัญญภา จำกัด (โรงพยาบาลเทพธารินทร์)

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดอกเตอร์ดีไลท์คลินิก สาขาไอคอนสยาม (ตึก ICS)และซีคอนศรีนครินทร์ รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล/ ผู้ช่วยแพทย์/ ...

ดอกเตอร์ดีไลท์คลินิก

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดอกเตอร์ดีไลท์คลินิก ไอคอนสยาม II ICS ติด BTS และซีคอนศรีนครินทร์ รับสมัครพนักงานด่วน รายได้รวม 18...

ดอกเตอร์ดีไลท์คลินิก

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ •ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับสัตวแพทย์ในการรักษาสัตว์ ฯลฯ เช่น ช่วยทำกายภาพให้กับสัตว์/ ป้อน...

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้ช่วยพยาบาลห้องผ่าตัด คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้...

บริษัท เฮลท์ เจเนอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการให้บริการพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ช่วยเหลือพยาบาล ในการทำกิจกรรมการพยาบาล และการทำหั...

โรงพยาบาล มิชชั่น

กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ต้อนรับผู้ป่วย ซักประวัติ ตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ป่วยที่มารับบริการภายใต้การดูแลของพยาบาล -ส่งต่อผู้...

บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้บริการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ภาย ใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ 2. ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล...

โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล ล้างเครื่องกรองและดูแลอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในแผนกไตเทียม มีความปรารถนาดี ม...

โรงพยาบาล มิชชั่น

กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลผู้ป่วย OR ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี...

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยปฏิบัติการพยาบาล ขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมอื่นๆ คามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิ...

โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการด้านการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อาย...

บริษัทเทพธัญญภา จำกัด (โรงพยาบาลเทพธารินทร์)

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ลักษณะงาน • สามารถปฎิบัติงานในวัน เสาร์ และ อาทิตย์ได้ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณส...

บริษัท เมวิซอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. การดูแลผู้ป่วย - การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดตามแผนการรักษา - การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดตามแผนการ...

บริษัท ดับเบิ้ลยูเอสเธติค แอนด์ เวลเนส กรุ๊ป

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ให้บริการตามมาตรฐานการดูแลและประเมินขั้นพื้นฐานในผู้ป่วย 2.ช่วยแพทย์ทำหัตถเบื้องต้นที่ OPD 3.จัด...

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
 ...e : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน ผู้ช่วยพยาบาล - หางาน ผู้ช่วยพยาบาล ใกล้ฉัน - หางาน ผู้ช่ว... 

บริษัท ภูฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการให้สารน้ำ เข้าเคส ส่งอุปกร...

บริษัท แอ็บโซลูท เวลเนส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
21 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 2.เป็นผู้ช่วยแพทย์ / พยาบาลวิชาชีพ...

โรงพยาบาลพระราม 2 (บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

10500 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยการพยาบาลให้แก่ผู้ป่วย ช่วยงานพยาบาลและแพทย์ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 30 ปี ...

บริษัท เพชรบุรีการแพทย์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
23 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการให้บริการลูกค้า 2.ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการรับบริการ 3.ทำหน้าที่ช่วย...

บริษัท แอนติ เอจิ้ง กรุงเทพ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา