คุณสมบัติ : -เพศชาย-หญิง อายุ 20-35ปี -วุฒิการศึกษา ม .6-ปวช จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล -มีใจรักงานด้านบ...

โรงพยาบาลมหาชัย 3/ บ.ไทยแวลูแคร์ จำกัด

จังหวัดสมุทรสาคร
8 วันที่ผ่านมา

9000 บาท

รายละเอียดงาน อำนวยความสะดวกและบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล ดูแลจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย จัดเตร...

บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา