ผู้ช่วยพยาบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลผู้ป่วย ช่วยทำหัตถการต่าง ๆ คุณสมบัติ : เพศหญิง ...

บริษัทบางปะกอก ฮอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด (สาขา3) - โรงพยาบาลบางปะก...

จังหวัดปทุมธานี
หนึ่งเดือนที่แล้ว

พยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล ประจำสาขาใน จ.ปทุมธานี และ จ.ชลบุรี

9000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ จับบังคับสัตว์ ใช้เครื่อง X-ray เตรียมยา/อุปกรณ์ เตรียมห้องผ่าตัด ทำความสะอา...

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก

ปทุมธานี
6 วันที่ผ่านมา