Search Results: 712 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/ เพศหญิง # ...

บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานของแผนก ห้องปฏิบัติการวิทยา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป # วุฒิ ป...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -เพื่อดำเนินการรับผิดชอบในการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และตัวอย่างเพื่อการทดลอง การดูแลและสอบเทียบเครื...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
14 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ประจำห้องแลบ คุณสมบัติผู้สมัคร : คุณสมบัติ • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา เ...

บริษัท โปร อินเตอร์ แลบ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ให้คำแนะนำ และนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพ - ออกพบลูกค้าข้างนอก คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิงหรือชาย ...

บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพ - ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ - สามารถทำงา...

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีทั้งหมด 2.เจาะเลือด และเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย ตามใบ Requ...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบ...

บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำงานประจำห้องแลป คุณสมบัติผู้สมัคร # จบเทคนิคการแพทย์ # มีแล้วหรือกำลังสอบใบประกอบโรคศิลป์ ...

บริษัท บางกอกเวลเนส พลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. ควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ ตามมาตรฐานว...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

บางบัวทอง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านสุขภาพให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ อยู่ประจำสาขา (ทำงานเวลาปกติ ไม่ต้องทำ ...

บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - ทำงานด้านเอกสาร สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น word , Excel ได้ - และสามารถช่วยดูแลเพจ fa...

บริษัท อาริกาโตะ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - คีย์ข้อมูลสินค้ารับเข้า-ออก ตามระบบ - ตรวจเช็คสินค้านำเข้า-ส่งออก ให้กับบริษัท - ติดต่อประสานงานห...

บริษัท เมเจอร์ โพรเจกต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
13 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - นำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้แก่ลูกค้า -พัฒนาการขายให้มีประสิทธิภาพ และขยายช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น -งา...

บริษัท เมเจอร์ โพรเจกต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ***งานด้านสรรหาและคัดเลือก •รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกพนักงาน •จัดเตรียมเอกสาร ประกาศต่างๆ ที่ใช้...

บริษัท เมเจอร์ โพรเจกต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
14 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บริหาร,ควบคุม,ตรวจสอบงานด้านอาหารและโภชนาการภายในโรงพยาบาล ดูแลควบคุมการประกอบอาหารเฉพาะโรค คุณสมบั...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รายละเอียดของงาน • บริการต้อนรับลูกค้าที่มาจอดรถ • ดูแลจัดการเข้า - ออกที่จอดรถ • ให้บริการออกค...

บริษัท เมเจอร์ โพรเจกต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับชำระเงินจากการขายสินค้า ด้วยเงินสด เงินโอน และบัตรเครดิต -ตรวจสอบความถูกต้องของรายการซื้อ-ขาย ก่อ...

บริษัท เมเจอร์ โพรเจกต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ปฏิบัติงานด้านงานเอกสาร -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.00-17.00 น. คุณส...

บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า 2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา...

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา