Search Results: 405 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน หน้าร้าน รับโทรศัพท์ ติอต่อลูกค้า จัดทำเอกสาร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ: หญิง # ระดับการศึกษา: วุ...

บริษัท คลินิกพลาส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน คีย์ข้อมูลเข้าระบบ เตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน จันทร์-เสาร์...

บริษัท เจ.ซี.แฟบริค แอนด์ โคลทติ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เก็บเอกสาร ถ่ายเอกสาร คีย์ข้อมูล รับของ เช็คสโตร์ ๆลๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # มีความสามารถในกา...

บริษัท ชุมเอกชูโชค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - คีย์ข้อมูล การซื้อ การขาย - เข้าบิลซื้อ ออกบิลขาย - ประสานงานกับพนักงานขาย - ตรวจสอบ จัดเรียงเ...

บริษัท บอสตัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บันทึกข้อมุลด้านการตรวจสุขภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร # มีความสามารถด้าน Microsoft Office ฯ # สามารถท...

บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน * ประสานงานเอกสาร กับแผนบัญชี * ทำไฟล์ข้อมูลต่างๆ ผ่าน Excel ได้ดี * งานตอบคำถามลูกค้า และผ่าน Line O...

บริษัท เจเอ็นเอ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับเจ้าหน้าที่ ธุรการ คีย์ข้อมูล จัดเก็บข้อมมูล ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เจ้าหน้าที่ เร่งรัดหนี้สิน... 

บริษัท กิตฐโชติ บิซิเนส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานธุรการสำนักงานกฎหมาย ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คุณสมบัติผู้สมัคร # ใช้โปรแกรม Word, Excell ...

บริษัท เอส.ซี.อาร์. ลอว์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - เปิดบิลซื้อ-บิลขาย - คีย์ข้อมูล การซื้อ-การขาย - ตรวจสอบ จัดเรียงบิล - ประสานงานกับพนักงานขาย ...

บริษัท โชคอนันต์ 888 จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ติดต่องานทั่วไปทั้งเอกชนและราชการ พิมพ์งาน คีข้อมูล จัดทำเอกสาร คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ปวช.ขึ้น...

บริษัท วัน โกล คอนซัลติ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน นำเสนอขายสินค้า เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง ,อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ,อุปกรณ์เซฟตี้ ,เครื่องดับเ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุสรณ์ โปรดักส์

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบเอกสาร ทาง E-mail 2.ประสานงานกับเจ้าที่ทั้งภายใน-ภายนอก 3.จัดทำเอกสาร-ปริ๊นเอกสาร 4.บันท...

บริษัท อินเทลลิเจ็นท์ แทรฟฟิค เทคโนโลยี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เสมียน/สโตร์ ประจำไซด์งานก่อสร้าง - คอยดูแลเรื่องการสั่งของ/วัสดุที่ใช้ในการทำงาน - รับของ/ดูแลจัด... 

บริษัท ส.คณาสิน ก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน ทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป # วุฒิ ปวส.ข...

บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปากเกร็ด
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำบัญชี คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร # บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มารยาทดี มีใจรักงานด้านบริการ ...

บริษัท วิชช์ มอเตอร์ส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานประจำ ทำงาน จันทร์ถึงศุกร์หยุด เสา อาทิตย์ และนขัต คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง # อายุ 21 ปี ...

บริษัท กิจการร่วมค้า บี เอช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลักษณะของงาน (อธิบายสั้นๆ) * - พิมพ์บิล / ใบส่งของ / ใบปะหน้าลัง - ประสานงานลูกค้า / เซลล์ - จัดเ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไทยธรรมชาติ

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ธุรการการเงินเเะละจัดซื้อ 1) ทำตารางรายการโอนจ่ายชำระสินค้า 2) จัดทำเอกสารบัญชี เช่น หนังสือหัก ณ ...

บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ทำเอกสารต่างๆ 2. รับคำสั่งงานจากผู้จัดการ 3. ช่วยเหลืองานจัดซื้อ 4. ช่วยเหลืองานHR 5.ประสานง...

บริษัท ฟิวเจอร์ เมคเกอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -บริหารสัญญา (บริหารจัดการค่าปรับ,การขยายสัญญา,แก้ไขสัญญา,บอกเลิกสัญญา) -การตรวจตรวจรับพัสดุ (ควบคุม ต...

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา