Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ซ่อมบำรุง นครปฐม

1-4 จาก 4 ผลการ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน2. ซ่อมบำรุงและพัฒนาปรับปรุงเครื่องจัก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด  -  นครปฐม

 ...,คลังสินค้าและจัดส่ง , ประกันคุณภาพ , วิจัยและพัฒนาฯ , ซ่อมบำรุง รวมไปถึงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยฯ-บริหารจัดการด้า... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม

1.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำการปรับปรุง ซ่อมบำรุง 2.บำรุงรักษาเครื่องจักร และดูแลเครื่องจักรประจำกะ 3.อื... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม

 ...ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำการปรับปรุงงานไฟฟ้าของโรรงาน ซ่อมบำรุง และปรับปรุง ในส่วนระบบไฟฟ้าโรงงาน ตรวจสอบ ดูแล ความเ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว