...bsite : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน audit - หางาน audit ใกล้ฉัน - หางาน audit อุดรธานี -... 

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

อุดรธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบสาขาที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง # อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป # วุฒิการศึ...

บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ตรวจสอบสาขาที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง 2. อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 3. วุฒิ...

บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...ดินทางต่างจังหวัดได้ * มีทัศนคติที่ดี * มีประสบการณ์ด้าน Audit จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ประกันสังคม ตามข้อตกล... 

บริษัท มูอิ คิทเช่น จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
9 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำงานด้านบัญชี หรือ บุคคล มีความซื่อตรงเป็นธรรมในการตัดสินงานต่างๆ ไม่เอื้อประโยชน์พวกพ้อง คุณส...

POSS Clinic (พอสส์ คลินิก)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...SO 3.จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร 4.ปฏิบัติการ Audit ในรูปแบบ ISO Audit 5.ออกใบ CAR ( Corrective Active Rep... 

Landco HUX Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบในการออกตรวจสอบสถานีบริการและมินิมาร์ สาขาทั่วประทศ - สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของทรัพย์...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบการดำเนินงาน และนับสต๊อกสินค้าเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ข...

บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. เข้าตรวจสอบงานในฝ่ายคลังสินค้าทุกแผนก 2. สุ่มตรวจนับสินค้าภายในคลังสินค้าทุกเดือน 3. ร่วมควบคุมก...

Landco HUX Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน Night Audit Officer คุณสมบัติผู้สมัคร # สามารถปฎิบัติตามลักษณะงานที่กำหนดไว้ สวัสดิการ อ... 

บริษัท โอเชี่ยนฟร้อนท์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา และ บริษัท ซันเ...

ป่าตอง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ร่วมกำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี - สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการซื้อขายสินค้าทุกช่องทาง - ตรวจสอบระบบการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ - ตร...

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...านต่างๆ ที่จะใช้ในการควบคุม และกำกับดูแลทีม Accounting Audit 22.กรณีที่ มีการทุจริต เกิดขึ้นในบริษัท ฯ จัดทีมเข้าไป... 

Landco HUX Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. Audit assignment preparation and planning. 2. Evaluating financial statements and assessing accou... 

บริษัท วายเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : 1.ร่วม วางแผน การตรวจสอบ และพัฒนาแผนการตรวจสอบ 2.กำหนด Adit programวิธีการตรวจสอบ การเก็บรวบรวมหลั...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...นระบบสารสนเทศ ระบบ Back Office ระบบ Front Office หรือ IT Audit (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยง... 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...้องมีการแก้ไข 6.สามารถวางแผนงานด้าน Warranty Internal Audit ได้ คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศชาย / หญิง #2.อายุ 23... 

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บริหารและควบคุม กำกับหน่วยงานด้านตรวจสอบภายใน บริหารจัดการ วางแผนการทำงานของฝ่ายป้องกันการสูญเสีย(LP...

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)

เมืองอุบลราชธานี
1 วันที่ผ่านมา
 ...ไว้ - ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบต่างๆตาม Audit Program - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ หา... 

บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...และเชื่อถือได้ (Financial Auditing) - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามว...  ...ี ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Program) ตามหัวข้อการตรวจ... 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - Assisting in carrying out quality audit and other assurance services to clients in a specific indust... 

บริษัท วายเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ... - หางาน สอบบัญชี คลองจั่น กรุงเทพมหานคร - หางาน audit - หางาน audit ใกล้ฉัน - หางาน audit กรุงเทพมหานค... 

สำนักงานศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน -มีความรับผิดชอบต่องาน -มีความกระตือรือร้นในการทำงาน -ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี -ทำงานด้านเอกสาร ...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บุลเลี่ยน แอนด์ เมททอล โบรคเกอร์ส (...

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกตรวจสอบกระบวนการทำงานของสาขาทั่วประเทศ - ตรวจสอบบ้านลูกค้า - โทรตรวจสอบ - งานอื่นๆที่ได้รับม...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Responsible for IT audit engagements (e.g. planning and resource management, executing, communic... 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ... Scope of the Role (สรุปขอบเขตงาน) พัฒนาระบบงานตรวจสอบ (Audit System) และระบบต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนงานตรวจสอบให้มีประส... 

The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
 ...สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • Certifications in Audit เช่น CIA, CPA, CISA, CPIAT (ถ้ามี) • มีความสามารถในการบร... 

The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ • วางแผนการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท • .มีส่วนร่วมและดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่กำหนด...

CP Retailink Co.,Ltd

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
 ... and resolve discrepancies in inventory records -Prepare audit reports detailing the findings and recommendations for i... 

บริษัทในเครือ เอ็น จี จี กรุ๊ป

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
 ...คาร, ตรวจสอบสาขา - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, ตรวจสอบ, Internal Audit - ตรวจสอบ, Audit program Job Description - ร่วมจัดทำแผนง... 

The Thai Credit Retail Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา