รายละเอียดงาน - ซ่อมเครื่องยนต์รถเบนซิน ดีเซล - ติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ NGV - ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ก๊าซ NGV ...

บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด

หาดใหญ่
10 วันที่ผ่านมา
 ...บัติผู้สมัคร # เพศชาย # วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขา ช่างกล ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง # มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกั... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
26 วันที่ผ่านมา
 ...มัคร # สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขา เครื่องกล ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆทางด้านช่าง # มีความรู้พื้นฐานด้านการบำร... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ... # อายุ 21 - 35 ปี # วุฒิการศึกษา ปวส.ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างเชื่อม # สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้นได้ แ... 

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...ารเคลม คุณสมบัติผู้สมัคร #- วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. ช่างยนต์ #- มีประสบการณ์ด้านหัวหน้างานช่างยนต์ #- มีทักษะด้า... 

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
6 วันที่ผ่านมา
 ...พศ ชาย # การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป # สาขาวิชา ช่างกล ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง # สามารถทำงานเข้า กะ ได้ ... 

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...ิผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป # สาขาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการ - ประกันสังคม... 

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
4 วันที่ผ่านมา
 ...บัติผู้สมัคร #-วุฒิการศึกษา ป.ตรี #-สาขาเครื่องกล , ช่างยนต์ , ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการ - ประกัน... 

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
4 วันที่ผ่านมา
 ...การ คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ปวช.หรือ ปวส. ช่างกล, ช่างยนต์ # เพศชาย # ไม่จำกัดประสบการณ์ # สามารถทำงานเป็นกะ... 

บริษัท คราวน์ ฟู้ดแคน (หาดใหญ่) จำกัด

นาหม่อม
3 วันที่ผ่านมา
 ... คุณสมบัติผู้สมัคร # ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # ประสบการณ์ ประสบการณ... 

บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด

รัตภูมิ
4 วันที่ผ่านมา
 ...สมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ป.ตรี # สาขาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการ - ประกันสังคม... 

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
4 วันที่ผ่านมา