23 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QA Lab)

รายละเอียดงาน ปฎิบัติงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชา...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ QC Supervisor

รายละเอียดงาน 1.ควบคุมพนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ QC 2.ตรวจสอบทุกกระบวนการในการผลิต 3.จัดตารางการเข้ากะของพนักงาน ...

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพสินค้า(QA)

รายละเอียดงาน 1.ควบคุ่มและประการคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ประกันคุณภาพในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ 3.จัดทำ...

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด

รัตภูมิ
3 วันที่ผ่านมา

พนักงาน QA Micro Lab รายวัน

รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนด 2.ตรวจสอบตรวจเช็คทุกกระบวนการของการผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร # ...

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
11 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ QC

รายละเอียดงาน - รับผิดชอบงานตรวจเช็คคุณภาพไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - ควบคุมการทำงานของพนักงานในการคั...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานQC

รายละเอียดงาน ตรวจสอบคุณภาพไม้ คัดแยกไม้ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนด - คัดเกรดไม้ MDF หลังตัด และจัดทำรายงาน...

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
15 วันที่ผ่านมา

QC Supervisor

รายละเอียดงาน - คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ป.ตรี # สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร # มีประสบการณ์จะพิจ...

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
3 วันที่ผ่านมา

พนักงาน QC โรงเลื่อย

รายละเอียดงาน สุ่มตรวจสอบคุณภาพไม้หลังจากการเลื่อย คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศ ไม่ระบุเพศ อายุ ไม่เกิน 3...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

Supervisor ฝ่ายผลิตปลาแล่ต่างประเทศ

รายละเอียดงาน -วางแผนการผลิต -ติดตามการผลิตให้ได้ตามแผน -พัฒนาเทคนิคในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต -ควบคุมการดำเนิน...

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ R&D Executive ด่วนมาก

 ...ู้สมัคร # วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี,จุลชีววิทยา พอลิเมอร์,เทคโนโลยีการยาง # มีประสบการณ์การทำงานห้... 

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

Supervisor - คลังสินค้า

รายละเอียดงาน 1.ควบคุมบริหารอัตรากำลังคนให้ได้ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมและบริหารงานขับรถยกเพื่อสนับสนุนหน่วยง...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ QA Incoming Supervisor ด่วนมาก

รายละเอียดงาน ตรวจเช็คของนำเข้าเพื่อใช้ในกระบวนการ สอบเทียบเครื่องมือ Validation คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ หญิง อ...

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

QA Executive ด่วนมาก

รายละเอียดงาน 1.Responsible/coordinate the external, internal and supplier audit plans, schedules and auditting activ...

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

Collection Supervisor (หัวหน้าแผนกเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์)

รายละเอียดงาน 1. ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย 2. ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระ 3...

บริษัท บริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

ช่างตรวจสอบคุณภาพ QC (โรงงาน Renew Suzuki)

รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ หลังการปรับสภาพให้ได้ตามมาตรฐาน 2. ตรวจสอบคุณภาพรถหลังการซ่อมให้อยู่ในมาตรฐาน...

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

Supervisor

รายละเอียดงาน -ดูแลและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษาปริญญาตรี # สาขาว...

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
3 วันที่ผ่านมา

QA Executor

รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์ และออก COA 2.สุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอด...

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

Production Supervisor

รายละเอียดงาน 1. วางแผนการผลิต และเตรียมความพร้อมทรัพยากรการผลิต 2. ควบคุม มอบหมาย สื่อสาร ติดตามผลสำเร็จของการควบค...

บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าชุดช่างไฟฟ้า Supervisor ด่วน!!!

รายละเอียดงาน เป้นผู้นำและหัวหน้าชุดในการติดตั้ง/Wiring ตู้ไฟฟ้า พร้อมทั้งวางแผนการทำงานและประสานกับลูกค้า โดยมุ่งหว...

บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

Supervisor-วัสดุบรรจุ

รายละเอียดงาน 1.ควบคุมบริหารอัตรากำลังคนให้ได้ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมและบริหารการทำงานของพนักงานให้ทำงานได้...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา