Search Results: 26 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ปฎิบัติงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของหน่วยงานในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ ...

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ควบคุมบริหารอัตรากำลังคนให้ได้ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมและบริหารการทำงานของพนักงานให้ทำงานได้...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลงานด้านการตรวจสอบคุณภาพถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานระหว่างกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์รวมถึงการตรว...

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน Primary / หน้าที่ความรับผิดชอบเบื้องต้น : 1. มีความรู้เรื่องการตรวจสอบสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ย...

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ป.ตรี # สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร # มีประสบการณ์จะพิจ...

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. การจัดการและการควบคุมระบบของงานสาธารณูปโภคและบำบัดน้ำเสียที่เกิดจาการผลิต - ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบ...

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. กำกับดูแลการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี,จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัส ตามข้อกำหนดของประเทศผู้ผล...

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สุ่มตรวจสอบคุณภาพไม้หลังจากการเลื่อย คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศ ไม่ระบุเพศ อายุ ไม่เกิน 3...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (QC, Production, จัดซื้อ) เพื่อจัดเตรียมวัตถุดิบ 2. เตรียมวัตถุดิ...

บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ( กลุ่มบริษัทไอกะโคเกียวญี่ปุ่น)

หาดใหญ่
10 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน Primary / หน้าที่ความรับผิดชอบเบื้องต้น : 1. มีความรู้เรื่องการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ย...

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย 2. ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระ 3...

บริษัท บริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.Implement company’s policies, manage personnel and improve existing process concerned with company’s ...

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -วางแผนการผลิต -ติดตามการผลิตให้ได้ตามแผน -พัฒนาเทคนิคในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต -ควบคุมการดำเนิน...

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน 1. ดูแลเอกสาร QA/QC ทั้งหมดของโครงการทั้งหมด 2. ตรวจเช็ค Material ต่างๆ ตาม Spec ของ...

บริษัท อีเอสพี กรุ๊ป (เอเชีย) จำกัด

เมืองสงขลา
28 วันที่ผ่านมา
 ...ู้สมัคร # วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี,จุลชีววิทยา พอลิเมอร์,เทคโนโลยีการยาง # มีประสบการณ์การทำงานห้... 

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.อายุ 25-35 ปี 2.วุฒิป.ตรี สาขาด้านการบัญชี การเงิน 3.มีประสบการณ์ตรวจสอบ 1-2 ปี 4.มีความสามารถบ...

บริษัท บริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบคุณภาพไม้ คัดแยกไม้ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนด - คัดเกรดไม้ MDF หลังตัด และจัดทำรายงาน...

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน 1.Control production planning and quality control performance record and identifying inefficiencies and...

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน 1.ควบคุมบริหารอัตรากำลังคนให้ได้ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมและบริหารงานขับรถยกเพื่อสนับสนุนหน่วยง...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา