เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

 ... ปีขึ้นไป # วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา /ก่อสร้าง # มีประสบการณ์งานก่อสร้าง เสาเข็ม คอนกรีต # มีความ... 

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมสร้าง/ไฟฟ้า

 ...ม งานสร้าง งานต่อเติม # จบการศึกษาปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า ก่อสร้าง หรืออื่นๆ # มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได... 

บริษัท แพนฟู้ด จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าหน่วยควบคุมเครื่องทำความเย็น

 ...การศึกษาปวส.-ปริญญาตรี. สาขาเครื่องยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า ก่อสร้าง หรืออื่นๆ # มีประสบการณ์งานควบคุมเครื่องทำความเย็น อย... 

บริษัท แพนฟู้ด จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว