Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: marketing

ที่ตั้ง

จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน หน้าที่ ธุรการ

1-20 จาก 1052 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

หน้าที่ ธุรการ

A

A

A

กรุงเทพมหานคร

jobthaiweb.com   -  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

บริษัท Matrix Media Groups จำกัด ตำแหน่ง : ธุรการ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 5 อัตรา ระดับเงินเดือน 12...  >>

คันนายาว

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ธุรการ สวัสดิการ - เงินโบนัสตามผลงาน - ประกันสังคม - ค่าทำงานล่วงเวลา สวัสดิการเพิ่มเติม : เงินเด...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตสะพานสูง,เขตบึงกุ่ม,เขตบางกะปิ) เงินเดือน(บาท) :... >>

กรุงเทพมหานคร

jobthai.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน อาคาร UM TOWER แขวง... >>

กรุงเทพมหานคร

jobthai.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมห... >>

สมุทรปราการ

jobthai.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รับชำระหนี้ ทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย รวบรวมเอกสารทางบัญชีและภาษีส่งสนง.บัญชี ทำเงินเดือน ประกันสังคม และงานด้านบุคคล ทำง... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : พิมพ์เอกสาร/รายงาน สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : ค่ารักษาพยาบาล โบนัส เพศ : หญิง ... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - จัดทำเอกสาร - พิมพ์ใบเสนอราคา - สามารถสต็อกได้และจัดซื้อได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ สวัสดิ... >>

ชลบุรี

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ลงทะเบียน รับ-ส่ง เอกสาร และติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รับโทรศัพท์ สวัสดิการ สวัสดิก... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร((ทุกเขต)) เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 หน้าที่ค... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางคอแหลม,เขตยานนาวา,เขตสาทร) เงินเดือน(บาท) : ห... >>

กรุงเทพมหานคร

jobth.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เพศ ชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป >>

กรุงเทพมหานคร

jobpub.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดของงาน : - ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมเอกสาร ควบคุมและจัดเก็บอกสาร ... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตตลิ่งชัน) เงินเดือน(บาท) : 15,000+ หน้าที่ความรั... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ติดต่อประสานทั้งในและนอกแผนก ดูแลเรื่องการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระบบ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตสวนหลวง) เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ :... >>

นนทบุรี

jobthai.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- จัดการงานเอกสาร - พิมพ์เอกสารภายใน - ช่วยบัญชีทำเอกสาร สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อัตรา... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ออกใบสั่งซื้อ/ขาย งานทั่วไป สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน เพศ : หญิ... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ดูแลงานเอกสารภายในแผนก 2. รับโทรศัพท์ โทรออกติดต่อภายนอก และโอนสายภายในให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 3.... >>

ชลบุรี

jobthai.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป วุ... >>

A

A

A

Feedback