ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน หน้าที่ บัญชี

1-20 จาก 1464 ผลการ

บริษัท มายแก๊ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 18000 บาท
-บันทีกบัญชีด้านรับ-ด้านจ่าย -ทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย -ทำรายงานสร...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
จัดทำบัญชีบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : -ประกันสังคม -ประกันชีวิต -เงินกู้ยืมบริษัท -ชุดฟอร์ม ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท จิตชัย เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักท์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

13000 - 15000 บาท
งานด้านบัญชี จัดทำรายงานซื้อ-ขาย ภาษี หัก ณ ที่จ่าย อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป express สวัส...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบเงินเข้าบัญชี ปรับปรุงบัญชีสิ้นงวด ทำชุดจ่ายให้กับ Supplier ปิดงบการเงิน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. จบ ป.ตรี...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีทีเค กรุ๊ป จำกัด  -  สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง

1.ทำรายรับ-รายจ่ายเงินสดย่อย 2.ทำวางบิลลูกค้า 3.ทำงบกำไรขาดทุน 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมั...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 15000 บาท
-จัดทำ Invoice ขายพร้อมบันทึกบัญชี -บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระหนี้จากลูกหนี้ -สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ -จัดทำรายงานภาษ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท สลิม.เทค จำกัด  -  ปทุมธานี

 .... อายุ 30 - 33 ปี ~3. วุฒิการศึกษา ป. ตรี - ป. โท สาขา บัญชี การเงิน ~4. มีประสบการณ์ ~5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ~6... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท บีบี ทอยส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  ท่าข้าม

1. ทำเอกสารบัญชีเจ้าหนี้ (รับวางบิล + ทำจ่ายชำระหนี้) 2. ทำเอกสารบัญชีลูกหนี้ (วางบิล + ใบลดหนี้ + รับชำระหนี้) 3. จัด...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เกียต้า ไดคาสติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 20000 บาท
ลงบัญชีในสมุดรายวันรับ-จ่าย บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ รวมถึงรับวางบิล, การจัดทำเอกสารเพื่อทำจ่ายในแต่ละเดือน, จ่ายเช็ค จั...
4 วันที่ผ่านมา

Tong Guan Media Printing Co., Ltd.  -  กระทุ่มแบน

ดูเอกสารเกี่ยวกับบัญชี ดูภาษีซื้อ-ขายภายในบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร มีความขยัน อดทนต่องาน ซื่อสัตย์ มนุษย์...
8 วันที่ผ่านมา

Ditar special tools co,. ltd.  -  ปทุมธานี

15000 บาท
ลงโปรแกรมบัญชี เปิดบิล ซื้อบิลขาย สวัสดิการ : มีค่าอาหารกลางวัน แยกจากเงินเดือน มีค่าเดินทาง มีเบี้ยขยัน ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท จีโนลร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

จัดทำใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญรับ, จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อประกอบการทำจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ, จัดเตรียมเอกสารท...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท กว่าง ต๋า คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กระทุ่มแบน

- รับผิดชอบงานด้านบัญชี - บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม Excel - จัดทำและจัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชี - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหม...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บุลเลี่ยน แอนด์ เมททอล โบรคเกอร์ส (...  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัดสต็อก คีย์ข้อมูล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท เคซีเอส มุ่งพัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

13000 บาท
ดูแลงาน รายรับ รายจ่าย สวัสดิการ : ดูจากจำนวนปีการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ดูแลงาน รายรัย รายจ่าย ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท บัวทองศิริทรัพย์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

ทำงานเกี่ยวกับเอกสารการบันทึกบัญชี ทางด้านรายรับ รายจ่าย และปรับปรุงรายการทางบัญชีทั้งระบบ ...
1 วันที่ผ่านมา

อัสสกาญจน์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ2. จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยชิงยา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 15000 บาท
- จัดทำบัญชี รับ-จ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน การเงิน - เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ของแต่ละไซต์งาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท สยามเวิลดไวด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบดูแลความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี จัดทำใบสำคัญรับหรือจ่าย จัดทำรายงานทางภาษี บันทึกรายการบัญชี มีความรู้แน่นภาค...
5 วันที่ผ่านมา

พีระดล เดคคอร์  -  กรุงเทพมหานคร

บันทึกต้นทุน ,เคลียร์เอกสาร Inv ,ทำภาษีซื้อ+ภาษีขาย ,ทำใบสำคัญจ่าย สวัสดิการ : ประกันสังคม,โบนัสประจำปี,โบนัสไซ...
5 วันที่ผ่านมา