Search Results: 9 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน 1. ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ช่วยเหลือดูแลคนไข้ ตามกิจวัตรประจำวัน 3. งานอื่...

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

เมืองระยอง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบความพร้อมในการทำงานของเครื่องจักรก่อนการผลิต 2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานในพื้...

บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด

เมืองระยอง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ขาดตกบกพร่อง 2. ขับรถส่งสินค้าและรู้เส้นทาง ในนิคมอุตสาหกรรม ระ...

บริษัท ซี จี เอ จำกัด

นิคมพัฒนา, ภาคตะวันออก
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี # วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 # ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว...

บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด

เมืองระยอง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า พร้อมทั้งปิดการขายได้ จัดทำเอกสารรายงานการขาย ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า ติดต่อป...

บริษัท เฮกเกอร์ บราเดอร์ จำกัด

เมืองระยอง
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบ 3-4 จังหวัด - ...

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

เมืองระยอง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ • จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอข...

บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด

เมืองระยอง
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. บริการลูกค้าและแนะนำสินค้าให้กับลูกค้า 2. สามารถขายสินค้าผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 3. จัดทำเอ...

บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด

เมืองระยอง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -นำเสนอขายโทรศัพท์มือถือแบรนด์ Honor ให้ได้ตามเป้าหมาย -ให้นำแนะนำการใช้งานโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น, ก...

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เมืองระยอง
3 วันที่ผ่านมา