ผู้จัดการ /ผู้ช่วย ผู้จัดการ ร้านยำแซ่บ สาขา ปั๋มบางจาก ตรงข้าม บิ๊กซี อยู่ถนนเทพารักษ์ ( วุฒิ ปวส-ป.ตรี ด่วน หรือ มีประสบการณ์)

 ...ณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิงเท่านั้น # อายุ 25-35 ปี # วุฒิ ม.6-ปริญาตรี ทุกสาขา (มีประสบก่รณ์ทำงานบริการมา) # กร... 

บริษัท ยำแซ่บ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา

Admin ธุรการ

 ...ห้เซลส์ ประสานงานภายในสำนักงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ปวส.ขึ้นไป # ใช้ โปรแกรม Office ได้ดี สวัสดิการ ท... 

บริษัท พีพี ดีลลิ่ง กรุ๊ป จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
27 วันที่ผ่านมา

ธุรการ/บริการลูกค้าฝ่ายช่าง

 ...เติม คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง อายุ 25-34 ปี # วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาบริหาร จัดการ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น... 

บริษัท ยูนิ อาร์ค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา

ธุรการ

รายละเอียดงาน คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป # เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป สวัสดิการ ...

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา

ธุรการ บัญชี

 ...ผู้สมัคร # เพศ หญิง # อายุ25 ปีขึ้นไป # จบการศึกษา ปวส-ป.ตรี ด้านบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # เน้นทำงานเอกสาร ... 

บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
4 วันที่ผ่านมา

ฝ่ายสนับสนุนการขาย & ล่าม & ธุรการ (ภาษาญี่ปุ่น) (25K-32K) (SDG-97184)

รายละเอียดงาน - จัดทำรายงานการควบคุมสต็อคเพื่อลงบัญชี - ออก PO, Quotation, Invoice, Sales Report ที่เกี่ยวข้องกับง...

RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

บางพลี (อำเภอ)
15 วันที่ผ่านมา

พนักงานบัญชี

 ...ท์ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป # วุฒิ ปวส.ขึ้นไป # มีประสบการณ์ # มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ... 

บริษัท คิง พาวเวอร์ โพลีกล๊าส จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

 ...มาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี # วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา # สามารถทำงานเป็นทีมได้ # มี... 

บริษัท คาซา รอคคา จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด

 ...างไว้ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง อายุ 25-35 ปี # วุฒิ ปวส. ขึ้นไป # บุคคลิกดี # สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดั... 

บริษัท เลนโซ่ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง ประจำกิ่งแก้ว

 ...สมัคร # เพศชาย อายุ 23-32 ปี # ผ่านการเกณฑ์ทหาร # วุฒิ ปวส สาขาช่างทุกสาย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง # สามารถทำงานภ... 

บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

 ...e parts in Automotive industry คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา วิศวอุตสาหการ เทคโนโลยีการผลิต ช่างกลโร... 

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา

เลขานุการ

 ...่วไป คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง อายุ 22-35 ปี # วุฒิ ปวส เลขานุการ หรือ ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ # สามารถทำงานภาย... 

บริษัท เลนโซ่ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
14 วันที่ผ่านมา

ช่างไฟฟ้า

 ...ฟ้าในโรงงานและเครื่องจักร คุณสมบัติผู้สมัคร #1. วุฒิ ปวช - ปวส สาขา ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง #2. เพ... 

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

 ... คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป #2.วุฒิ ปวส. - ป.ตรี #3.ประสบการณ์ 5 ปี ด้านซ่อมบำรุง สวัสด... 

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน ก่อสร้าง

 ...บัติผู้สมัคร # ชาย หรือ หญิง # อายุ 23 - 30 ปี # วุฒิ ปวส. สาขาก่อสร้าง, โยธา, สำรวจ # มีพื้นฐานความรู้ในด้านง... 

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา

ผู้ควบคุมงาน (โฟร์แมน)

 ...ษ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย / อายุ 25 – 35 ปี # วุฒิ ปวส. สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง # มีป... 

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

 ... คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี # วุฒิ ปวส. ขึ้นไป # มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้สินจะพิจารณาเป... 

บริษัท เลนโซ่ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

 ...ัติผู้สมัคร #1.เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปีขึ้นไป #2.วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขา สถาปัตย์,โยธา,ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่... 

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา

ธุรการจัดซื้อ (มีประสบการณ์)

 ...3. ติดต่อประสานผู้ขาย คุณสมบัติผู้สมัคร # หญิง วุฒิ ปวช ม.6-ปวส. - สาขาบัญชี , บริหารธุรกิจ , จัดการ , คอมพิวเตอร์ ... 

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
4 วันที่ผ่านมา

ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด

 ...เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี และไม่เกิน 40 ปี # วุฒิ มัธยม6/ปวช. ปวส. ทุกสาขา สาขาที่เกี่ยวข้อง # สามารถขับรถยนต์ได้... 

บริษัท แอดวานซ์ มาจิ้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
5 วันที่ผ่านมา

โฟร์แมน การผลิต

 ...ิผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # อายุ 22 - 38 ปี # วุฒิ ปวช. - ปวส สาขาเทคนนิคโลหะ /เทคนิคอุตสาหการ /เครื่องกล /ก่อสร้... 

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่สโตร์ (ขับโฟร์คลิฟได้)

 ...้สมัคร # เพศชาย - หญิง # อายุไม่เกิน 35 ปี # วุฒิ ม.6 - ปวส. # สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel , Word # ม... 

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานคลังพัสดุ (มีใบขับขี่รถยนต์) ประจำ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ... # วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส # สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เค...  ...มสกุล (ชื่อเล่น) 2.อายุ 3.วุฒิ /สาขา 4.เบอร์โทร 5.พักที่... 

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา

SCB รับสมัครพนักงานดูแลลูกค้าประจำสาขาในห้าง เมกะ บางนา

 ...หลัง 13.30 น.) คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย/หญิง 2.วุฒิ ม.6+/ปวช/ปวส/ป.ตรี 3.บุคลิกดี มีใจรักในการบริการ 4.สามารถแก้... 

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Mechanical Design (เขียนแบบ)

 ...มบัติผู้สมัคร #1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 30 ปี #2.วุฒิ ปวส / ปริญญาตรี (สาขาเครื่องกล อุตสาหการ ช่างยนต์ แมคคาทรอน... 

บริษัท ที.แอล.อี.ทองลอง เอนจิเนียริ่ง จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
21 วันที่ผ่านมา

ช่างเทคนิค CDE ซ่อมตู้เย็น (ประจำสาขาเทพารักษ์)

 ...พศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น) # วุฒิ ปวช. - ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง # มีประสบการณ์ด... 

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC / เจ้าหน้าที่ ISO

 ...เป็นต้น คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ ไม่เกิน 35 ปี # วุฒิ ปวส. ขึ้นไป # ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี # ถ้าเข้าใจข้อกำ... 

บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
4 วันที่ผ่านมา

ช่างอิเลกโทรนิค ประจำสาขา บิ๊กซี บางพลี

 ...ุง ตู้เกมในสาขาบิ๊กซีบางพลี คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย วุฒิ ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง # มีความละเอียดรอบคอบ # สามารถ... 

บริษัท ซีดี ทรี จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย*ด่วน* รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ,จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์,จุฬารัตน์ 9

 ...้อมจัดพิมพ์ใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการเงิน /บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ... 

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา

Engineering Manager/Assistant Manager/Technician/Engineer/ช่างติดตั้ง,ซ่อมบำรุง

 ...ต่อผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # วุฒิ ปวส/ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิคส์/วัดคุม/แมคคาทรอนิกส... 

บริษัท ยูนิ อาร์ค จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
3 วันที่ผ่านมา