จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Sr.programmer

1-20 จาก 834 ผลการ

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ประจำสำนักงานใหญ่(ซ.ลาดปลาเค้า 25)ตำแหน่ง: Programmer (Jr./Sr.)เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ลักษณะงาน : พัฒนาโปรแกรม... 
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

50000 - 100000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. พัฒนาโปรแกรมให้กับลูกค้าของบริษัท2. พัฒนาโปรแกรมภาษา C#/.Net, WPF, SQL, PL/SQL3. ออกแบบโครงสร้าง...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 45000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ Develop and maintain efficient and quality applications- Conduct detail design document - Completes...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เข้าร่วมทีมพัฒนาในฐานะ Sr Developer มีความรับผิดชอบหลักคือ การกำหนดทิศทางการพัฒนา Framework ของบร... 
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท มาสเตอร์สไตล์  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ สำรวจ และประสานงานรวบรวมข้อมูลความต้องการในการฝึกอบรมของส่วนงานต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผนจัดทำหลักสู...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน ควบคุม และติดตามผลจากกระบวนการการผลิต- ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสู...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำบัญชีลุกหนี้ (AR)- บันทึกบัญชีลุกหนี้ (AR)- สรุปยอดบัญชีลุกหนี้ (AR)- ติดต่อประสานงานกับหน่ว...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถเขียนโปรแกรมหรือรู้จักภาษาเหล่านี้ HTML, CSS, PHP, MySQL, jQUERY, java-สามารถ พัฒนาซอฟต์แวร...
1 วันที่ผ่านมา

Lite-on Electronics (Thailand) Co.,Ltd.  -  ปทุมธานี

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Process improvement for Encap and Inspection- Support action for CCR/ICAR - Process control for y...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ควบคุม แผนกการเงิน คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 27 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ประสบก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท มาสเตอร์สไตล์  -  กรุงเทพมหานคร

21000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำรายการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด เพื่อกระตุ้นยอดขายและกำไรดำเนินงา...
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท รอซโซ่ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • บริหารโครงการทางการตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละช่องทางการขาย และตอบสนองต่อแผนการตลาดของบริษัทได...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift- สามารถพัฒนา iOS Application บน iPhone/iPad- มีประสบการณ์ในการเร...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำเอกสารด้านบัญชี2.สามารถวิเคราะห์ เพื่อบันทึกบัญชีได้ 3.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีได้ และสามารถ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Learnbalance Group  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สอนศิลปะเด็กอนุบาล มัธยม (4-12 ปี) โดยใช้หลักสูตรที่ทางสำนักงานใหญ่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด โดยบริษ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ กำกับดูแลงานในห้องปฎิบัติการ , รับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอก, กำกับดูแลด้านระบบคุณภาพต่างๆของห้อ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Ayudhya Capital Services Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร

10000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ : • ประสานงานเรื่องการเบิกใบสมัครและใบปลิว รวมทั้งสื่อการขาย• ประสานงาน Vendor...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารร้านค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด- ติดต่อประสานร้านค้าที่มาเปิดร้านค้าในเว็บไซต์- แสวงหา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

FIS  -  สาทร

 ...ARY: We have an exciting opportunity for a Senior Programmer Analyst - Profile in our office in Bangkok, Thailand. ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...านใหญ่(ซ.ลาดปลาเค้า 25)ตำแหน่ง: Database Administrator (Jr/Sr.) DBAเงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ลักษณะงาน : บำรุงรัก... 
1 วันที่ผ่านมา