จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Sr.programmer

1-20 จาก 1170 ผลการ

WIS Consulting Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. มีประสบการณ์ด้าน web programming อย่างน้อย 5 ปี2. รับผิดชอบงานฝั่ง Front-End ของระบบ3. สามารถรับ...
3 วันที่ผ่านมา
WIS Consulting Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประชุมเก็บ Requirement กับลูกค้า- ประชุมกับทีม Technical เพื่อออกแบบระบบ- Coding ระบบให้ได้ตามการ...
26 วันที่ผ่านมา
TQM Insurance Broker  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Window/Web Application, Web-Service API, และระบบ MIS ของบริษัท หน้าที่ความรั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Develop and maintain efficient and quality applications- Conduct detail design document - Completes...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 2 อื่...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ Report to Engineer ManagerJob Responsible: • ป้องกันดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน• ปฎิบัติ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ~ นำเสนอราคาและเงื่อนไขให้ลูกค้า / เจรจาต่อรองกับลูกค้า / รับข้อร้องเรียนของลูกค้า ~ ควบคุมกา...
2 วันที่ผ่านมา
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจ...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ประเมินราคาในส่วนของ Operations และ Production ให้มีความเหมาะสม และนำไปใช้ได้-พิจารณาแนวทางในการปร...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ควบคุม แผนกการเงิน คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 27 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ประสบก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - นำเสนอขายหลักสูตรการอบรมของบริษัทฯ- ประสานงานโครงการหลักสูตรต่างประเทศ- ติดต่อประสานงานสถาบันการศ...
3 วันที่ผ่านมา
PERKIN LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อ ประสานงานกับ ลูกค้า- คีย์เอกสารใบขนสินค้า- ตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ ชิปปิ้งตรวจปล่อย- ใช้โปรแ...
2 วันที่ผ่านมา
Lite-on Electronics (Thailand) Co.,Ltd.  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ Training section1. Designed an HRD intervention to improve employee performance.2. Do Training Need...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - กระทบยอดรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ปิดงบการเงิน - ดูแลทะเบียนทรัพย์สิน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง...
2 วันที่ผ่านมา
Thanulux Public Company Limited.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้านวิเคราะข้อมูลทางบัญชี/การเงิน เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม และติดตามสำหรับผู้บริหาร ท...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )  -  สมุทรสงคราม
หน้าที่ความรับผิดชอบ •ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้าอาหารทะเล อาหารแช่เย็น ผักผลไม้ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน•ดูแลและตรวจสอบคุณ...
3 วันที่ผ่านมา
S.B. Furniture Industry Co., Ltd.  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(...
3 วันที่ผ่านมา
INDIGY COMPANY LIMITED.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในธุรกิจ software develop...
4 วันที่ผ่านมา
Central Food Retail Co.,Ltd  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดหาสินค้า,ส่งเสริมการขายและประสานงานเจรจาต่อรองกับร้านค้าเกี่ยวกับสินค้าที่สอดคล้องกับโครงการปร...
27 วันที่ผ่านมา
Dimension Data  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ftlead Network Engineer – แจ้งวัฒนะ (exp. 3-5 ปี ขึ้นไป)2. Sr. Network Engineer (Lan, Wan) – แจ้งวัฒนะ (exp. 3 ปีขึ้นไป)... 
16 วันที่ผ่านมา
Dimension Data  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Manage Server, Storage and backup system in data center- Monitoring all servers and storage statu...
16 วันที่ผ่านมา