จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Sr.programmer

1-20 จาก 1305 ผลการ

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...จำสำนักงานใหญ่(ซ.ลาดปลาเค้า 25) ตำแหน่ง: Programmer (Jr./Sr.) เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ลักษณะงาน : พัฒนาโ... 
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอที อีลีเมนท์ จำกัด  -  บางรัก, ภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ - Designing, programming, testing and maintaining applications - To ensure all tasks are co...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. พัฒนาโปรแกรมให้กับลูกค้าของบริษัท2. พัฒนาโปรแกรมภาษา C#/.Net, WPF, SQL, PL/SQL3. ออกแบบโครงสร้าง...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...หญ่(ซ.ลาดปลาเค้า 25) ตำแหน่ง: Database Administrator (Jr/Sr.) DBA เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ลักษณะงาน : บ... 
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...em enhancements - Coordinate with other designers and programmers to develop web projects - Prepare test based applicat... 
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...สำนักงานใหญ่(ซ.ลาดปลาเค้า 25) ตำแหน่ง: Business Analyst (Sr./Lead) เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ลักษณะงาน : ว... 
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  -  ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ • Responsible for Design, development, implement, testing and support software application. ...
9 วันที่ผ่านมา
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจ...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ประเมินราคาในส่วนของ Operations และ Production ให้มีความเหมาะสม และนำไปใช้ได้-พิจารณาแนวทางในการปร...
1 วันที่ผ่านมา
Lite-on Electronics (Thailand) Co.,Ltd.  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ Training section1. Designed an HRD intervention to improve employee performance.2. Do Training Need...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
1. สามารถนำทีมขายหน่วยรถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 2. วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของทีมขายหน่วยรถ 3. ประสานงาน,และร่ว...
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน ควบคุม และติดตามผลจากกระบวนการการผลิต- ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสู...
2 วันที่ผ่านมา
Citigroup Inc.  -  ประเทศไทย
 .... Support project initiatives and handle ad-hoc request. Sr Compl Manager-Product Qualifications Qualificat... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม 2. ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ควบคุมดูแลระบบการปฏิบัติงานทางด้านการผลิต 2. ติดตามและเร่งรัดการผลิตในทุกขั้นตอนจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อให้เ...
3 วันที่ผ่านมา
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจ...  -  กรุงเทพมหานคร
-ประเมินราคาในส่วนของ Operations และ Production ให้มีความเหมาะสม และนำไปใช้ได้ -พิจารณาแนวทางในการปรับแก้วัสดุและวิธีกา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดระบบการวางแผนการจัดเก็บ รักษาและส่งมอบสินค้า ในคลังสินค้า และดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด รวมถึงการวางแ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ดำเนินการกระบวนการ Change control, Validation (Process ,Test method, Software), Process FMEA, Complaint, Corrective ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มาสเตอร์สไตล์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สำรวจ และประสานงานรวบรวมข้อมูลความต้องการในการฝึกอบรมของส่วนงานต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผนจัดทำหลักสู...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  ปทุมธานี
งานบัญชี-การเงิน ติดตามเก็บเงินลูกหนี้ สวัสดิการ : 1.โบนัสประจำปี 2.รถรับส่งพนักงาน 3.งานเลี้ยง ปีใหม่ 4.กองท...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ควบคุม ดูแลและวางแผนบำรุงรักษาระบบการจ่ายไฟฟ้าภายในบริษัท 2. ร่วมวางแผนและกำหนดเป้าหมายการทำงานของแผนก ให้สอดคล้องก...
2 วันที่ผ่านมา