จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Sr.programmer

1-20 จาก 1034 ผลการ

TQM Insurance Broker  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Window/Web Application, Web-Service API, และระบบ MIS ของบริษัท หน้าที่ความรั...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Develop and maintain efficient and quality applications- Conduct detail design document - Completes...
2 วันที่ผ่านมา
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจ...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ประเมินราคาในส่วนของ Operations และ Production ให้มีความเหมาะสม และนำไปใช้ได้-พิจารณาแนวทางในการปร...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ นำเสนอราคาและเงื่อนไขให้ลูกค้า / เจรจาต่อรองกับลูกค้า / รับข้อร้องเรียนของลูกค้า ควบคุมการจัด...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ Report to Maintenance ManagerJob Responsible: • ป้องกันดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน• ปฎิบ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 2 อื่...
27 วันที่ผ่านมา
Central Food Retail Co.,Ltd  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดหาสินค้า,ส่งเสริมการขายและประสานงานเจรจาต่อรองกับร้านค้าเกี่ยวกับสินค้าที่สอดคล้องกับโครงการปร...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - กระทบยอดรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ปิดงบการเงิน - ดูแลทะเบียนทรัพย์สิน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เข้าร่วมทีมพัฒนาในฐานะ Sr Developer มีความรับผิดชอบหลักคือ การกำหนดทิศทางการพัฒนา Framework ของบร... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการและควบคุมการก่อสร้างอาคารของโครงการที่รับผิดชอบ- ควบคุมการก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามที่ก...
2 วันที่ผ่านมา
0  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Design and build applications for the iOS platform Xcode- Proficient with Objective-C and Swift, ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสบการณ์ด้าน Account Receivable ไม่น้อยกว่า 3 ปี- บันทึกรายการขายและรายการที่เกี่ยวข้อง - Recon...
5 วันที่ผ่านมา
Mono Technology Public Co.,Ltd.  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ติดต่อ ประสานงาน และดูแล Partner Content VDO ทั้งในและต่างประเทศ• ประสานงานภายในกับ Programmer คุ...
6 วันที่ผ่านมา
Learnbalance Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สอนศิลปะเด็กอนุบาล มัธยม (4-12 ปี) โดยใช้หลักสูตรที่ทางสำนักงานใหญ่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด โดยบริษ...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ควบคุม แผนกการเงิน คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 27 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ประสบก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Responsible for all online marketing activities, website and content management. • Create digital...
2 วันที่ผ่านมา
เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ในเครือของบริษัท2.วางแผนการตลาดออนไลน์ (Social Network...
3 วันที่ผ่านมา
S.B. Furniture Industry Co., Ltd.  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ประสบการณ์(...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ยื่นประกวดราคางานของบริษัทฯ นำเสนองานให้กับลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลงานประมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค...
2 วันที่ผ่านมา
Mono Technology Public Co.,Ltd.  -  นนทบุรี
 ...ิงอายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)- สำหรับตำแหน่ง Sr. Web Developer เพศชายและหญิงอายุ 24 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ด้า... 
6 วันที่ผ่านมา