จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Gis

1-20 จาก 30 ผลการ

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...4-35 ปี ~2. มีประสบการณ์ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ~3. มีความรู้ในโปรแกรมระบบสารสนเท... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...Map, LongDo Map, ESRI- หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนระบบงาน GIS จะรับไว้พิจารณาเป็นพิเศษ- ถ้ามีผลงานมาประกอบการสมัครจะรับ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ต้องการ การใช้ข้อมูลแผนที่ และระบบ GIS4.ออกแบบ พัฒนา ระบบ GIS , ระบบฐานข้อมูล และติตั้งระบบงาน GIS5.จัดทำ ตรวจสอบ ปรับแ... 
2 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ  -  หนองบัวลำภู
 ...ษาปริญญาตรี - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 0 - 1 ปี ในด้าน GIS, RS, GPS - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี - สา... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำข้อมูลงานระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ ระบบน้ำบาดาลและการจัดการทรัพยากรน้ำจัดทำ Presentation...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สำรวจพื้นที่ต่างๆ ทั้งทางบก และทางน้ำ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.พัฒนาโปรแกรมด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และระบบให้บริการแผนที่ผ่านเครือข่าย (location map service... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ver ~4. ประสบการณ์ทำงาน 3 - 5 ปี ~5. มีประสบการณ์ด้าน GIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการรับสมัครงาน ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  -  ตรัง
นำเข้าข้อมูล GIS / เขียนแผนที่ทั้ง 2D และ 3D ปฏิบัติงานที่สำนักงานซอยลาดพร้าว 117 สวัสดิการ : ประกันสังคม, ปร... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
 ... ~2. -จบ ปริญญาตรี หรือโท ด้าน วิศวกรรมโยธา / สำรวจ และ GIS  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ~3. -ม... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... ~7. ถ้ามีทักษะพิเศษเกี่ยวกับโปรแกรมเฉพาะทาง เช่น AutoCAD GIS จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการรับสมัครงาน : ส่งเอ... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...คร : ~1. จบ ปวช-ปริญญาตรีด้าน วิศวกรรมโยธา / สำรวจ และ GIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ~2. สา... 
2 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท ซีดีจี และ จีเอเบิล  -  กรุงเทพมหานคร
 ...:- At least 2 years experiences in Sales (IT Solutions or GIS Business)- Effective negotiating & influencing skills- Ab... 
2 วันที่ผ่านมา
Infinite Computing System Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ... tool is advantage- Oracle, PL/SQL store procedure.- Have GIS knowledge is advantage.- Perform Unit testing." คุณสมบัติ... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานสำรวจข้อมูลภาคสนามด้วยระบบ GIS (Field work) - สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... ~7. ถ้ามีทักษะพิเศษเกี่ยวกับโปรแกรมเฉพาะทาง เช่น AutoCAD GIS จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการรับสมัครงาน : ส่งเอ... 
20 วันที่ผ่านมา
SEI  -  กรุงเทพมหานคร
 ...also a GeoServer running PostgreSQL and PostGIS including GIS analysis ~Developing documents, tutorials, user guides a... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด  -  ชัยภูมิ
 ...ศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท สาขา Remote sensing and GIS มีประสบการณ์การพัฒนาอัลกอรึทึมในการทำงานด้านการวิเคราะ... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
งานสำรวจข้อมูลภาคสนามด้วยระบบ GIS (Field work) สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ** มีการฝึกงานในสำนักงาน 1 เดื... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟอครอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จตุจักร
 ...ng, geodesy, cartography, geographic information systems (GIS) and spatial data management and QA/QC. • Good command o... 
7 วันที่ผ่านมา
12