จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Gis

1-20 จาก 2750 ผลการ

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ต้องการ การใช้ข้อมูลแผนที่ และระบบ GIS4.ออกแบบ พัฒนา ระบบ GIS , ระบบฐานข้อมูล และติตั้งระบบงาน GIS5.จัดทำ ตรวจสอบ ปรับแ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...Map, LongDo Map, ESRI- หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนระบบงาน GIS จะรับไว้พิจารณาเป็นพิเศษ- ถ้ามีผลงานมาประกอบการสมัครจะรับ... 
1 วันที่ผ่านมา
ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ (DR)  -  สระบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำแผนที่และฐานข้อมูลด้าน GIS 2.ออกสำรวจพื้นที่เพื่อนำเข้าข้อมูล วิเคาระห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการว... 
1 วันที่ผ่านมา
Metrix Associates Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...วามรับผิดชอบ 1. ความรู้ ความสามารถในการจัดทำข้อมูลทางด้าน GIS - แปลภาพถ่ายทางอากาศ - สร้างระดับชั้นข้อมูลทางอุทกธรณีวิท... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ซี.เอ็ม.พี.ออนชอร์ ออฟชอร์ เซอร์วิสส์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สำรวจพื้นที่ต่างๆ ทั้งทางบก และทางน้ำ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท รีเสิร์ช ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาระบบ GIS ด้วย Open source etc. OpenLayer, GeoServer คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช... 
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำข้อมูลงานระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ ระบบน้ำบาดาลและการจัดการทรัพยากรน้ำจัดทำ Presentation...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...4-35 ปี ~2. มีประสบการณ์ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ~3. มีความรู้ในโปรแกรมระบบสารสนเท... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด  -  อุดรธานี
 ...ละสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม GIS และใช้งาน Microsoft Office ได้ 5. ขับรถยนต์ได้และมีใบขับ... 
1 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ  -  หนองบัวลำภู
 ...ษาปริญญาตรี - มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 0 - 1 ปี ในด้าน GIS, RS, GPS - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี - สา... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท แลนด์ อินโฟ คอนเน็กต์ จำกัด  -  ดอนแก้ว, แม่ริม, เชียงใหม่, ภาคเหนือ
 ...รวจ เก็บข้อมูลภาคสนาม จัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยเทคนิก GIS ทำข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ Photogrametry วิเคราะห์ จำแนก... 
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  บางนา, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
 ...ดี 7.สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี 8.หากมีประสบการณ์ด้าน GIS จะพิจารณาเป็ณพิเศษ สนใจส่งประวัติมาที่ ****@*****.***.... 
3 วันที่ผ่านมา
กรุงเทพมหานคร
เนื้อหางาน ดำเนินการตามกฎระเบียบ ควบคุม ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ ดำเนินการแก้ไขในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้ตรงตามกำหนดเวล...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด  -  นนทบุรี
 ...เติม : -จบ ปริญญาตรี หรือโท ด้าน วิศวกรรมโยธา / สำรวจ และ GIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) -มีความรู้... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )  -  ชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีหน้าที่ในการดูและเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ภายในสาขาให้พร้อมใช้งาน และดำเนินการแก้ไขปัญหาที...
1 วันที่ผ่านมา
Infinite Computing System Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ... tool is advantage- Oracle, PL/SQL store procedure.- Have GIS knowledge is advantage.- Perform Unit testing." คุณสมบัติ... 
9 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท ซีดีจี และ จีเอเบิล  -  กรุงเทพมหานคร
 ...:- At least 2 years experiences in Sales (IT Solutions or GIS Business)- Effective negotiating & influencing skills- Ab... 
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...มินปัญหาทางธุรกิจของบริษัท• บริหารทีมงานวิเคราะห์ธุรกิจ / GIS / MISได้• นำเสนอวิธีแก้ปัญหาทางธุรกิจกับผู้บริหารระดับสูง... 
26 วันที่ผ่านมา
Internet Business Network Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Responsible for Customer PO management, Sales Report weekly- Responsible for Sales, Sales Promoti...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ Network Update Program ควบคุมการ...
1 วันที่ผ่านมา